Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Thiết kế máy phay cnc tự chế kích thước lớn

  O
  Onizuka Onizuka is offline (1,200 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: THIẾT KẾ MÁY PHAY CNC TỰ CHẾ KÍCH THƯỚC LỚN500 MB Bao gồm tất cả file thiết kế 2D, CLIP hướng dẫn lắp ráp , bản vẽ chế tạo các chi tiết, bản vẽ mạch điện, phần mềm điều khiển, file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy (ENGLISH) GIÁ GỐC BẢN QUYỀN 50$About the Authors x■About the Technical Reviewers xi■Acknowledgments . xii■Introduction xiiiLINK MUA SÁCH THAM KHẢO GIÁ SO VỚI GIÁ CỦA DOANTOTNGHIEP.VNhttp://www.amazon.com/Build-Your-Mac...7047056&sr=8-1■Chapter 1: Your CNC Machine . 1■Chapter 2: Hardware and Tools 5■Chapter 3: Tips and Advice . 13■Chapter 4: Movement Using Rails 23■Chapter 5: Joining Methods 35■Chapter 6: The Electronics 49■Chapter 7: X-Axis, Part 1 . 73■Chapter 8: X-Axis, Part 2 . 81■Chapter 9: X-Axis, Part 3 . 91■Chapter 10: Y-Axis, Part 1 . 99■Chapter 11: Y-Axis, Part 2 . 109■Chapter 12: Y-Axis, Part 3 . 121■Chapter 13: Preparing for the Z-Axis . 135■Chapter 14: Z-Axis, Part 1 . 149■Chapter 15: Z-Axis, Part 2 . 159■Chapter 16: Z-Axis, Part 3 . 167■Chapter 17: Mounting the Electronics . 183■Chapter 18: Software and Testing 197■Chapter 19: Where to Go from Here . 209■Index 217Authors x About the Technical Reviewers xi■Acknowledgments . xii■Introduction xiii■Chapter 1: Your CNC Machine 1What is CNC? 1Industrial Uses . 2Personal Uses 2Your DIY CNC Machine 3What’s Next? . 4■Chapter 2: Hardware and Tools . 5The Tools 5The Electronics Vendors 12What’s Next? . 12■Chapter 3: Tips and Advice 13Cut Once . 13Protect Yourself . 14Protect Your Lungs 15Label Parts 16MDF Sheets and Sizes . 17Limit Your Cuts 18Time Your Cuts 20Encouragement . 20What’s Next? . 21■Chapter 4: Movement Using Rails 23Bearing-Rail Assembly 23Riding the Rail . 32Tips and Advice . 33 What’s Next? . 33■Chapter 5: Joining Methods . 35Two Pieces of MDF . 35Method 1: Cross Dowels 38Method 2: Bolt, Washer, and Nut . 43Which Method Is Best? 44Building a Jig to Drill . 45What’s Next? . 47■Chapter 6: The Electronics . 49The Required Components 49Preparing the Stepper Motor Wires 53Preparing the Power Supply 56Preparing the Breakout Board 59Providing Power to the Stepper Motor Drivers 62Wiring Motor Drivers to the Breakout Board . 64Connecting Power to Motor Drivers . 65Connecting Stepper Motors to Motor Drivers . 67Wiring the Cooling Fan 69Testing the Electronics 70What’s Next? . 71■Chapter 7: X-Axis, Part 1 73The X-Axis MDF Parts 73The X-Axis Table . 74Cutting Rails for Tabletop Sides . 79Summary of Work . 80What’s Next? . 80■Chapter 8: X-Axis, Part 2 81Drilling the Table . 81Drilling Holes for Legs . 85Cutting the Table Ends 86Summary of Work . 90Hardware Required . 90What’s Next? . 90■Chapter 9: X-Axis, Part 3 91Drilling the Table Ends (Legs) 91 Drilling and Mounting the Rail . 95Attaching the Table Legs . 96Cutting the X-Axis Lead Screw 97Summary of Work . 98Hardware Required . 98What’s Next? . 98■Chapter 10: Y-Axis, Part 1 99The Y-Axis MDF Parts 99Parts Q and R: The Y-Axis Gantry Sides 100Building BRAs for Gantry Sides . 105Summary of Work . 108Hardware Required . 108What’s Next? . 108■Chapter 11: Y-Axis, Part 2 109The Y-Axis MDF Parts 109Attaching BRAs and Gantry Sides 110Part P: The Y-Axis Gantry Bottom Support . 114Summary of Work . 119Hardware Required . 120What’s Next? . 120■Chapter 12: Y-Axis, Part 3 121The Y-Axis MDF Parts 121The Rail Support 122Finishing the Y-Axis Frame 128Tips on Final Frame Assembly . 132Summary of Work . 132Hardware Required . 132What’s Next? . 133■Chapter 13: Preparing for the Z-Axis . 135The Y-Axis BRA Supports 135Cutting and Drilling Parts C and D . 136Measuring for the Z-Axis . 144Summary of Work . 146Hardware Required . 147What’s Next? . 147 ■Chapter 14: Z-Axis, Part 1 149The Z-Axis MDF Parts 149Part F: The Z-Axis Rail Support 150Parts W and X: The Z-Axis Bearing Supports . 154Z-Axis Bearing-Rail Assemblies . 155Summary of Work . 157Hardware Required . 157What’s Next? . 157■Chapter 15: Z-Axis, Part 2 159Preparing to Drill . 159Drilling Part F: The Z-Axis Rail Support 159Drilling Parts W and X: The Z-Axis Bearing Supports 161Mounting the Z-Axis Bearing-Rail Assemblies 164Summary of Work . 166Hardware Required . 166What’s Next? . 166■Chapter 16: Z-Axis, Part 3 167Cutting the Z-Axis Rail Support Rails . 167Cutting and Drilling Parts M and N . 169Cutting and Drilling Part V 173Assembling the Z-Axis . 174Attaching the Z-Axis to the Machine 176Summary of Work . 181Hardware Required . 181What’s Next? . 181■Chapter 17: Mounting the Electronics 183Cutting and Drilling the Motor Mounts . 183Mounting Your Router 191Summary of Work . 194Hardware Required . 195What’s Next? . 195■Chapter 18: Software and Testing . 197CAD, CAM, and Control Software . 197The Mach3 Control Software . 197Downloading and Installing Mach3 198Configuring Mach3 200Ports and Pins 200Motor Outputs 201Input Signals 201Motor Tuning and Setup . 202Configuring the Default Motor Units . 203Testing Your Machine 203Testing the Router . 206School Starts . 207What’s Next? . 208■Chapter 19: Where to Go from Here 209Getting Familiar with CAD 209Getting Familiar with CAM . 210Installing an Emergency Stop 210Adding Limit Switches . 213Adding a Solid State Relay . 214Protecting and Painting Your Machine . 215What’s Next? . 215■Index . 217
  Trả lời · 13-11-2012 lúc 16:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  O
  Onizuka Onizuka is offline (1,200 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 409 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  O
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  1,202
  Tài liệu đã gửi
  1200
  Tài liệu đã bán
  2825
  Mã số thành viên
  817698
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)