Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU thể dục BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY

  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  21
 3. Chia sẻ
  18
 4. Thông tin
  31
 5. Công cụ
 6. BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY TIẾT 1
  I. Mục đích yêu cầu:
  - Dạy trẻ bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay.
  - Khi bật, trẻ biết bậc bằng hai chân. Khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa.
  - Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân phát triển tố chất khéo léo mạnh mẽ.
  - Rèn luyện tính gan dạ, dũng cảm.
  - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.
  II. Chuẩn bị:
  - Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng (để tập BTPTC).
  - 6 túi cát.
  III. Tiến hành:
  Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ
  1. Khởi động:
  - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
  - Trẻ đi các kiểu đi.
  2. Trọng động:
  a. BTPTC:
  * Động tác tay:

  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên cao.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.

  * Động tác chân:
  - TTCB: Đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm vòng đưa thẳng lên cao.
  - Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm vòng đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bụng:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bật:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2 bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.
  - Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  b. VĐCB:
  - Các con ơi! Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động "Bật xa 45 cm và ném xa bằng 1 tay".
  - Cho cả lớp nhắc lại tên vận động.
  - Để thực hiện vận động "Bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay" đúng, chính xác các con chú ý xem cô làm trước.
  * Cô làm mẫu:
  - Lần 1: Không giải thích.
  - Lần 2: Giải thích.
  TTCB: Cô đưa ra trước lăng nhẹ xuống dưới ra sau để lấy đà, đồng thời cô hơi khuỵu gối và cô bật về phía trước (qua vạch) chạm đất nhẹ bằng hai chân. Sau đó cô cầm túi cát, cô đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát đưa ra trước cùng phía với chân sau, đưa ra sau lên cao và ném thật mạnh. Khi ném mắt cô nhìn thẳng phía trước.
  - Hỏi lại tên vận động? Cô vừa thực hiện vận động gì?
  - Mời trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp xem (cô nhắc để trẻ thực hiện đúng).
  * Trẻ luyện tập:
  - Cho từng cặp trẻ lên thực hiện, mỗi trẻ thực hiện 2 lần.
  - Cho trẻ yếu thực hiện 3 lần.
  => Cô bao quát sửa sai động viên trẻ.
  - Hỏi lại tên vận động.
  c. TCVĐ:
  - Hôm nay các con học rất ngoan, cô sẽ cho lớp chơi TC: "Cáo và Thỏ" chúng ta sẽ là những chú thỏ, 1 bạn làm cáo. Khi Cáo đến gần thỏ thì các chú thỏ phải nhảy bậc vào hang nếu thỏ nào bật chậm sẽ bị cáo bắt.
  - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
  - Trẻ thực hiện 3l x 8n.


  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.


  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.


  - Trẻ chú ý lắng nghe.
  - Chú ý quan sát.


  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

  - Trẻ thực hành.  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.  - Trẻ chơi.
  3. Hồi tĩnh:
  - Cho trẻ đi nhẹ nhàng "hái cà rốt". Các con cúi xuống hái cà rốt với nè, hít thở.
  TIẾT 2
  I. Mục đích yêu cầu:
  - Ôn lại kỹ năng bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay. Khi bật trẻ biết bậc bằng hai chân và khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa.
  - Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân, phát triển tố chất khéo léo, mạnh mẽ.
  - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, sự tự tin mạnh dạn.
  - Trẻ chơi trò chơi vận động vui hứng thú và nhớ luật chơi.
  II. Chuẩn bị:
  - Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng.
  - Túi cát cho trẻ.
  III. Tiến hành:
  Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ
  1. Khởi động:
  - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
  - Trẻ đi các kiểu đi.
  2. Trọng động:
  a. BTPTC:
  * Động tác tay:

  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên cao.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác chân:
  - TTCB: Đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm vòng đưa thẳng lên cao.
  - Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm vòng đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bụng:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bật:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2 bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.
  - Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  b. VĐCB:
  - Hôm trước cô đã dạy các con vận động gì? Bạn nào còn nhớ?
  - Bây giờ cô mời 2 bạn nhắc lại cách thực hiện vận động.
  - Mời một trẻ lên thực hiện vận động.
  * Trẻ thực hiện:
  - Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-3 lần.
  - Gọi trẻ nhắc lại tên vận động.
  - Cho những trẻ yếu thực hiện lại.
  c. TCVĐ:
  - Lớp mình hôm nay học rất giỏi và ngoan. Để thưởng cho lớp cô cho các con chơi TC "Cáo và Thỏ". Bạn nào nhắc lại cách chơi.
  - Nhưng hôm nay trong rừng có rất nhiều Cáo, các chú thỏ phải cẩn thận kẻo bị cáo bắt nha.
  - Cho 2-3 trẻ làm cáo.
  => Nâng cao yêu cầu.
  - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
  - Trẻ thực hiện 3l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.
  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

  - Trẻ nhắc lại.
  - Trẻ luyện tập.

  - Trẻ thực hiện.
  - Trẻ nhắc lại.
  3. Hồi tĩnh:
  - Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng.
  Trả lời · 30-12-2011 lúc 18:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 17,198 Mua 31 Bình luận 21

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  9,636
  Tài liệu đã gửi
  9643
  Tài liệu đã bán
  22163
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  386360
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  muoiduong1987 · 1 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 06-11-2013 lúc 21:16 #2
 9. M
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1092002
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  tramy1110 · 1 bài gởi
  cám ơn nhiều nha. Đang lúc cần
  Trả lời · 12-11-2013 lúc 13:31 #3
 11. T
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1094746
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. K
  ken83 · 2 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 20:53 #4
 13. K
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1097575
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. A
  Angelahip16 · 1 bài gởi
  Các bạn đã vất vả rồi, cám ơn nhé!
  Trả lời · 23-11-2013 lúc 12:19 #5
 15. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1100422
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. E
  emgainho · 1 bài gởi
  uhm cái này dc nè.thanks
  Trả lời · 25-03-2014 lúc 07:00 #6
 17. E
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1149507
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. Thùy Vy Vũ · Facebook User · 12 bài gởi
  dịch vụ hỗ trợ Kilobooks rất tốt
  Trả lời · 12-07-2014 lúc 20:02 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  1182156
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. C
  chjm9 · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  dịch vụ hỗ trợ Kilobooks rất tốt
  Trả lời · 14-07-2014 lúc 21:07 #8
 21. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  1182812
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hoangnhan72 · 5 bài gởi
  Giờ mới biết đến kilobooks, muộn còn hơn không.
  Trả lời · 15-07-2014 lúc 15:25 #9
 23. H
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1182892
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  thuhongtrunghieu · Thành Viên Mới · 21 bài gởi
  Chia sẽ thêm nhiều tài liệu hay nhen
  Trả lời · 15-07-2014 lúc 15:47 #10
 25. T
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  944817
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  giao an the duc bat xa 45cm

  giao an bat xa 45cm

  bat xa 50cm nem xa bang 1 tay

  http:www.kilobooks.comthe-duc-bat-xa-45cm-nem-xa-bang-mot-tay-179880

  Giao an nem xa bang mot tay va bat xa 50cm

  giáo án bật xa 40-50cm

  giao an bat xa 40-50cm 5-6 tuoi

  giáo án bật xa 50cm ném xa bằng 1 tay

  giao an bat sau 40cm

  giao an bat xa 50cm

  giao an bat xa 40cm

  giáo án bật xa 45cm

  giáo án bật xa 50cm

  bật xa 50cm

  giáo án thể dục bật xa 50cm

  giao an bat xa 40-45cm

  giao an the duc bậc xa 50cm ném xa bag 2 tay

  cach day tre 5-6 tuoi bat sau 45cm

  bat xa 40-50cm

  xem giao an chi tiet nem xa bang 1tay lop 3tuoi chu de nghe nghiep

  giao an the duc bat xa 50cm nem xa bang 1 tay

  bat xa 50cm

  giao an day trẻ bat sau 45cm danh cho trẻ 5-6 tuoi

  giao an giao duc the chat bat xa 50cm

  giao an the duc bat xa 40-45cm

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  the duc bat xa lop la giao an nem xa mot tay bang tui cat giao an the duc bai bat xa 45cm tre 5 tuoi nem xa bang 1tay cho tre 4-5tuoi giao an the chat bat xa va nem xa bang mot tay giao an bat xa nem xa bat xa 45 cm giao an the duc day tre bat xa 40-45 cm tre 5 tuoi Giao an day the duc bat xa 45cm giao an bat xa 40cm nem xa bang 2 tay bat xa 45cm Giao an the duc nem xa bang mot tay lop 3 tuoi bat xa 45cm xem giao an the duc bat xa 40 xem giao an the duc bat xa giao an the duc nem xa bang mot tay mau giao be nem xa bang 1 tay lop 5 tuoi giao an the duc bat 4 5 vong nem xa giao an the duc bat xa nem xa bang 1 tay giao an bat xa bang 2 chan giao an nem xa bang 1 tay bat xa 45cm giao an bat xa 45cm giao an the duc bat xa 40-45cm giao an bat sau 45cm giao an mam non bat sau 45cm giao an the duc bat xa 45cm giáo án bật xq ném xa giao an bat xa 40-45cm giao sn gdtc nem xa bang 1TAY lop 5t bat sau 40cm nem xa bang 1 tay chu de nghe nghiep giao an the duc nem xa bang hai tay 5-6 tuoi giao an mam non 5-6 mon the duc bat xa 45cm giao an bat sau 40cm giao an thê duc bât xa 45cm -tung va bat bong Giáo án bật xa 50 cm ném xa bằng 1 tay bật xa 40 _50 cm ném xa bằng một tay so do hinh ve bat xa 45cm giao an mam non 5 tuoi nem xa bang mot tay giao an van dong bat x a 50cm nem xa bang 1 tay bât sâu 5 tuoi so do tap luyen nem xa bang mot tay giáo án bat xa 50cm va tung va bat bong Bật xa 50cm ôn ném xa băng hai tay giao an giao duc the chat bat xa 50cm giao an bat xa 50 cm nem xa bang 1 tay lop la giao an bat xa 50cm tre 5-6 tuoi giao an the chat nem xa bang 1 tay Tre 5-6 tuổi tim giao an bat xa 50cm lop 5tuoi giao an the duc lop 5 tuoi bbat xa 45cm giao an bat xa 50cm.nem xa 1 tay. chay nhanh 10m gjao an tre 5 tuoj bat xa 50cm giao an bat xa 50cm nem xa bang 1 tay giao an the duc bat xa 50 cm tung bong bang 2 tay gdtc bật xa 40-50cm giao an the duc bật xa 50 cm giao an the duc bat xa 45 den 50m bat xa50cm nem xa bang1tay TUNG VA BAT BONG BANG 2 TAY LOP 4 TUOI giao an thê chat bat xa 50cm kỹ năng bât xa tre 5 tuỏi ky nang bat xa 50cm va nem xa bang 1 tay giao an bat bong bang mot tay giao an 5-6 tuoi the duc bat xa 40-45 cm giao an the chat bai bat xa 40-45cm lop 5-6 tuooi giao an the chat.bat xa 45-50cm giao an bai nhay bat xa 50cm 5tuoi giao an mam non the duc bat xa 50cm Giao an bat sau 5tuoi ôn bài cũ bật xa 40 cm Bai soan bat nhay tu tren cao xuog.40cm-45cm giao an the duc bat xau 40-45cm Giao an bat xa 40 50cm violet giao an the duc bat xa 40-45 cm trer 5 tuoi violet giao an the duc bat xa 40-45 cm tre 5 tuoi giáo án gdtc tung bóng 2 tay phía trước bat xa 45 - 50 cm cho tre 5- 6 tuoi bat xa 40 giao an bat xa 40-50cm soan giao an nem xa bang mot tay(5-6t) baj the duc bat xa 40-50cm giao an hoat dong the chat tre 5-6tuoi bat xa 50cm bai soan the duc bat xa 40 cm giao bat xa 50cm bài dạy bật xa 45-50cm chủ đề gia đình giao an bat xa nem xa lop 5tuoi bay sau 40-45cm giao an điên tu bay xa40-50m chu de ban than soan giao an nem xa bang 1 tay (5-6t) soan giao an nem xa bang 1 tay bật xa 40 cm-giao an violet giao an bat xa 45cm nem xa bang 1 tay giao an mam nonthe duc bat xa 45cm giao an ném xa bằng 1 tay chu de gia dinh the duc bat sau 40-45cm giao an nhun bat qua vong nem xa bang 1tay giao an the chat bat xa 45cm lop 4 tuoi tiet day bat sau lop 5t vedio giao an the duc bat xa 45 cm the duc bac xa 45cm giao an cho tre bat xa 50cm Tu the bat xa 45cm giao an cho tre 5-6 tuoi bat nhay xa 50 cm giáo án thể chất bật xa 45cm giao an the duc bat xa 45cm nem xa bang 1 tay giáo án thể dục đề tài bật xa 50m giao an day tre choi bat xa hai qua day the duc bat xa 40cm Violet giao duc the chat soan giao an bat xa 45cm.nem xa bang mot tay soan giao an day cho tre bat xa giao an day cho tre bat xa giao an bat xa 40cm mam non giao an bat sau chu diem gia dinh giao an bat xa cho tre 5tuoi giáo án thể duc day trẻ bât xa giao an the chat van dong bat nhay giao an phat trien the chat bat xa 45cm giao an dien tu phat trien the chat bat xa 45cm giao an 5-6tuoi the duc bat sau 40-45cm nem xa bang 1 tay chu de gia dinh Tim giao an bat xa 40-50cm lop 5 6 tuoi Tim giao an bat xa 5 6 tuoi cac buoc day tre bật xa 40-50 cm van dong co bam nem xa 5-6tuoi van dong co ban nem xa 5-6tuoi giao an the duc bat xa 30-40cm lop 4tuoi luật bật xa giao an giao duc the chat van dong nem xa giao an day tre nem xa bag 1 tay giao an day tre bat xa va nem xa bang 1 tay giáo án giáo dục thể chất bật xa giao duc the chat bat xa 45cm ném xa the duc bat xa bang hai chan tiet 2 GA GDTC tc vd on luyen bag tay 5-6 tuoi cach bat sau 40cm nem bong bang 1 tay bat xa 50 cm Giao an nghe nghiep: bat xa 40 cm giao an day tre bat xa 50cm giáo án bật sâu 40-45cm gdtc 56 tuoi chuan nem xa bat xa giáo án dajy thể dục bật xa giao an.day tre bat xa giao an the duc mau giao 3 tuoi nem xa bang mot ta giao an bat xa 40-50 cm.mau giao nho giao an giao duc the chat day tre bat xa giao an day cho tre 4-5 tuoi bat xa 40-50 cm bât xa giao an the chat bai bat xa 5 tuoi giáo án bật cao 40-45cm giáo án thể chất bật xa 50cm giao an dien tu bat xa nem bang mot tssay lop mam

  Xem các từ khóa (tags) khác