Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
12 >>
kết quả từ 1 tới 10 trên 11

  TÀI LIỆU thể dục BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY

  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  10
 3. Chia sẻ
  7
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY TIẾT 1
  I. Mục đích yêu cầu:
  - Dạy trẻ bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay.
  - Khi bật, trẻ biết bậc bằng hai chân. Khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa.
  - Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân phát triển tố chất khéo léo mạnh mẽ.
  - Rèn luyện tính gan dạ, dũng cảm.
  - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.
  II. Chuẩn bị:
  - Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng (để tập BTPTC).
  - 6 túi cát.
  III. Tiến hành:
  Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ
  1. Khởi động:
  - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
  - Trẻ đi các kiểu đi.
  2. Trọng động:
  a. BTPTC:
  * Động tác tay:

  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên cao.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác chân:
  - TTCB: Đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm vòng đưa thẳng lên cao.
  - Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm vòng đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bụng:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bật:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2 bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.
  - Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  b. VĐCB:
  - Các con ơi! Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động "Bật xa 45 cm và ném xa bằng 1 tay".
  - Cho cả lớp nhắc lại tên vận động.
  - Để thực hiện vận động "Bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay" đúng, chính xác các con chú ý xem cô làm trước.
  * Cô làm mẫu:
  - Lần 1: Không giải thích.
  - Lần 2: Giải thích.
  TTCB: Cô đưa ra trước lăng nhẹ xuống dưới ra sau để lấy đà, đồng thời cô hơi khuỵu gối và cô bật về phía trước (qua vạch) chạm đất nhẹ bằng hai chân. Sau đó cô cầm túi cát, cô đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát đưa ra trước cùng phía với chân sau, đưa ra sau lên cao và ném thật mạnh. Khi ném mắt cô nhìn thẳng phía trước.
  - Hỏi lại tên vận động? Cô vừa thực hiện vận động gì?
  - Mời trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp xem (cô nhắc để trẻ thực hiện đúng).
  * Trẻ luyện tập:
  - Cho từng cặp trẻ lên thực hiện, mỗi trẻ thực hiện 2 lần.
  - Cho trẻ yếu thực hiện 3 lần.
  => Cô bao quát sửa sai động viên trẻ.
  - Hỏi lại tên vận động.
  c. TCVĐ:
  - Hôm nay các con học rất ngoan, cô sẽ cho lớp chơi TC: "Cáo và Thỏ" chúng ta sẽ là những chú thỏ, 1 bạn làm cáo. Khi Cáo đến gần thỏ thì các chú thỏ phải nhảy bậc vào hang nếu thỏ nào bật chậm sẽ bị cáo bắt.
  - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
  - Trẻ thực hiện 3l x 8n.


  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.


  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.


  - Trẻ chú ý lắng nghe.
  - Chú ý quan sát.


  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

  - Trẻ thực hành.  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.  - Trẻ chơi.
  3. Hồi tĩnh:
  - Cho trẻ đi nhẹ nhàng "hái cà rốt". Các con cúi xuống hái cà rốt với nè, hít thở.
  TIẾT 2
  I. Mục đích yêu cầu:
  - Ôn lại kỹ năng bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay. Khi bật trẻ biết bậc bằng hai chân và khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa.
  - Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân, phát triển tố chất khéo léo, mạnh mẽ.
  - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, sự tự tin mạnh dạn.
  - Trẻ chơi trò chơi vận động vui hứng thú và nhớ luật chơi.
  II. Chuẩn bị:
  - Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng.
  - Túi cát cho trẻ.
  III. Tiến hành:
  Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ
  1. Khởi động:
  - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
  - Trẻ đi các kiểu đi.
  2. Trọng động:
  a. BTPTC:
  * Động tác tay:

  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên cao.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác chân:
  - TTCB: Đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm vòng đưa thẳng lên cao.
  - Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm vòng đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bụng:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: bước chân trái sang trái 1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và đưa thẳng ra trước.
  - Nhịp 2: Xoay người sang trái đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang trái.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  * Động tác bật:
  - TTCB: đứng khép chân, 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu không cúi.
  - Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2 bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.
  - Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.
  - Nhịp 3: Như nhịp 1.
  - Nhịp 4: Về TTCB.
  b. VĐCB:
  - Hôm trước cô đã dạy các con vận động gì? Bạn nào còn nhớ?
  - Bây giờ cô mời 2 bạn nhắc lại cách thực hiện vận động.
  - Mời một trẻ lên thực hiện vận động.
  * Trẻ thực hiện:
  - Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-3 lần.
  - Gọi trẻ nhắc lại tên vận động.
  - Cho những trẻ yếu thực hiện lại.
  c. TCVĐ:
  - Lớp mình hôm nay học rất giỏi và ngoan. Để thưởng cho lớp cô cho các con chơi TC "Cáo và Thỏ". Bạn nào nhắc lại cách chơi.
  - Nhưng hôm nay trong rừng có rất nhiều Cáo, các chú thỏ phải cẩn thận kẻo bị cáo bắt nha.
  - Cho 2-3 trẻ làm cáo.
  => Nâng cao yêu cầu.
  - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
  - Trẻ thực hiện 3l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.  - Trẻ thực hiện 2l x 8n.
  - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

  - Trẻ nhắc lại.
  - Trẻ luyện tập.

  - Trẻ thực hiện.
  - Trẻ nhắc lại.
  3. Hồi tĩnh:
  - Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng.
  Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 30-12-2011 lúc 18:50
  #1
  thay đổi nội dung bởi: Support.KiloBooks, 16-07-2014 lúc 09:02
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,923 Mua 20 Bình luận 10

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  9,636
  Tài liệu đã gửi
  9643
  Tài liệu đã bán
  14699
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  386360
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  muoiduong1987 · 1 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 06-11-2013 lúc 21:16 #2
 9. M
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1092002
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  tramy1110 · 1 bài gởi
  cám ơn nhiều nha. Đang lúc cần Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 12-11-2013 lúc 13:31 #3
 11. T
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1094746
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. K
  ken83 · 2 bài gởi
  pass môn cuôi luôn nè Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 20:53 #4
 13. K
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1097575
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. A
  Angelahip16 · 1 bài gởi
  Các bạn đã vất vả rồi, cám ơn nhé! Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 23-11-2013 lúc 12:19 #5
 15. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1100422
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. E
  emgainho · 1 bài gởi
  uhm cái này dc nè.thanks Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 25-03-2014 lúc 07:00 #6
 17. E
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1149507
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. Thùy Vy Vũ · Facebook User · 12 bài gởi
  dịch vụ hỗ trợ Kilobooks rất tốt Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 12-07-2014 lúc 20:02 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  1182156
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. C
  chjm9 · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  dịch vụ hỗ trợ Kilobooks rất tốt Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 14-07-2014 lúc 21:07 #8
 21. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  1182812
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hoangnhan72 · 5 bài gởi
  Giờ mới biết đến kilobooks, muộn còn hơn không. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 15-07-2014 lúc 15:25 #9
 23. H
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1182892
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  thuhongtrunghieu · Thành Viên Mới · 21 bài gởi
  Chia sẽ thêm nhiều tài liệu hay nhen Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 15-07-2014 lúc 15:47 #10
 25. T
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  944817
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  giao an bat sau 40cm

  giao an bat xa 40cm

  giáo án bật xa 50cm ném xa bằng 1 tay

  the duc bat xa lop la xem giao an the duc bat xa 40 giao an bat xa 45cm nem xa bang mot tay co ve so do tap luyen giao an ptvd bat xa 50 cm nem xa bang mot tay bat sau 40cm nem xa bang 1 tay chu de nghe nghiep giao an nem xa bang 1 tay bat xa 45cm http:www.kilobooks.comthe-duc-bat-xa-45cm-nem-xa-bang-mot-tay-179880 giao an the duc bat xa 45cm giáo án bật xq ném xa bat xa 45cm giao an the duc bai bat xa 45cm tre 5 tuoi nem xa bang 1 tay bât sâu 5 tuoi Giáo án bật xa 50 cm ném xa bằng 1 tay giao an bat xa bang 2 chan so do tap luyen nem xa bang mot tay giao an the duc nem xa bang hai tay 5-6 tuoi giao an mam non 5-6 mon the duc bat xa 45cm giao an the chat bat xa 50cm giao an phat trien the chat nem xa bang mot tay tre 5_6 tuoi giao an van dong bat x a 50cm giao an mam non 5 tuoi nem xa bang mot tay Gjao an the duc nem xa bang 1 tay tro choj nem qua day

  Từ khóa (tags) của tài liệu này

  Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •