Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Thể chế nhà nước là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và biến đổi của thể chế nhà nước?

  301283 301283 is offline (3,124 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  50
 3. Chia sẻ
  23
 4. Thông tin
  53
 5. Công cụ
 6. Thể chế nhà nước là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và biến đổi của thể chế nhà nước?
  *Thể chế nhà nước: được xem xét từ 2 góc độ:

  -Góc độ bản chất: Thể chế nhà nước đề cập tới tính chất cai trị, điều hành của 1 nhà nước thông qua những phương pháp nhất định ( ví dụ: thể chế DC ).
  -Góc độ cơ cấu: Thể chế nhà nước được xem xét từ khía cạnh tổ chức bộ máy, định rõ các vị trí, thẩm quyền, chức năng của từng cơ quan trong bộ máy nhà nước.
  Vậy Thể chế nhà nước được xem xét là 1 cơ cấu, 1 hệ thống tổ chức các cơ quan trong bộ máy nhà nước của một quốc gia nhất định. Với những chế độ xh cụ thể ( gắn bó với các yếu tố chính trị, xh, định ra những vấn đề thuộc khoa học tổ chức quản lý ).
  Trả lời · 22-09-2012 lúc 16:30
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,124 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 7,301 Mua 53 Bình luận 50

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,274
  Tài liệu đã gửi
  3124
  Tài liệu đã bán
  7196
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  30 đ
 8. A
  arc_tran.09 · 1 bài gởi
  thanks, đã giúp mình hoàn thành bài tập
  Trả lời · 30-01-2013 lúc 08:36 #2
 9. A
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  653677
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  pekem19 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
  Trả lời · 08-03-2013 lúc 11:02 #3
 11. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  918457
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. L
  lebaotuan93a2 · 1 bài gởi
  Có tài liệu này sớm đỡ phải thi lại rồi
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 14:26 #4
 13. L
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  924618
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. B
  botuoibo · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về thư viện kilobooks
  Trả lời · 23-03-2013 lúc 15:44 #5
 15. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  937388
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  thanhqnhvhc · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 26-03-2013 lúc 22:17 #6
 17. T
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  941579
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  huongneo · 1 bài gởi
  Down free mà nhanh thật
  Trả lời · 10-04-2013 lúc 16:38 #7
 19. H
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  960298
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. P
  pitts_nguyen · 1 bài gởi
  Có tài liệu này sớm đỡ phải thi lại rồi
  Trả lời · 20-04-2013 lúc 13:14 #8
 21. P
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  804832
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. G
  giathai · 1 bài gởi
  Mình xem bình thường mà. Thanks nhìu
  Trả lời · 22-04-2013 lúc 18:33 #9
 23. G
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  972468
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. N
  nhuhieua7 · 3 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 08-05-2013 lúc 19:33 #10
 25. N
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  972245
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  thể chế là gì

  thể chế nhà nước là gì

  the che la gi

  The che nha nuoc la gi

  thể chế hành chính nhà nước là gì

  the che nha nuoc thể chế nhà nước the che hanh chinh la gi http:www.kilobooks.comthe-che-nha-nuoc-la-gi-phan-tich-cac-yeu-to-anh-huong-den-qua-trinh-hinh-thanh-va-bien-doi-cua-the-che-nha-nuoc-273636 http:www.kilobooks.comthreads273636-the-che-nha-nuoc-la-gi-phan-tich-cac-yeu-to-anh-huong-den-qua-trinh-hinh-thanh-va-bien-doi-cua-the-che-nha-nuoc.html thể chế hành chính là gì các yếu tố của thể chế nhà nước phan tich the che nha nuoc anh cac the che nha nuoc yeu to nao la quan trong.vi sao thiet che nha nuoc la gi Thể chế là gì Thể chế nhà nước thể chế nhà nước là gì The che quan ly nha nuoc la gi The che lagi the che nha nhà nước là gì Phan tích the che nha nước anh thechelagi phan tich cac yêu tô anh hương dên thê chê nha nươc thiet chế bo may nha nuoc la gi

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)