Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TH096 - Quan điểm của triết học mác về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam giai đoạn hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  35
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Quan điểm của triết học mác về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam giai đoạn hiện nay

  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  I. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC VỀ CON NGƯỜI

  a. Con người là thực thể sinh vật xã hội
  b. Bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội
  c. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử


  II. VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
  1. Con người Việt nam trong lịch sử

  a. Điều kiện lich sử hình thành con người Việt Nam
  b. Mặt tích cực và hạn chế của người Việt Nam trong lịch sử
  2. Con người Việt Nam trong hiện tại và tương lai
  a. Hoàn cảnh trong nước, quốc tế và những vấn đề cần đặt ra đối với con người Viêt Nam trong giai đoan hiện nay
  b.Xây dựng con người Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:01
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,636 Mua 35 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  TRÍCH DẪN NỘI DUNG

  I/QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MAC VỀ CON NGƯỜI
  a)Con người là thực thể sinh vật xã hội

  Kế thừa các qua diểm tiến bộ trong lịch sử triết học ,dựa trên thành tưu của khoa học tư nhiên ,trực tiếp là thuyêt tiến hoá và thuyết tế bào ,triết học Mac khẳng định con người vừa là sản phẩm phát triển lâu dài của giới tự nhiên vừa lá sản phẩm hoạt động của chính bản thân con người.Con người là thực thể thống nhất giữa các yếu tố sinh vật và các yếu tố xã hội –là thực thể sinh vật- xã hội

  Là thực thể sinh vật vì con người dù phát triển đến đâu cũng là một động vật.Ph. Ăngghen đã khẳng định :”Bản thân cái sự kiện là con người từ loài động vật mà ra,cũng đã quyết địng việc con người không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi những đặc tinh vốn có của động vật .”
  Giới tự nhiên là tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự tồn tại của con người.Do đó bản tính của con ngưòi bao gồm trong đó bản tính sinh học ,tính loài.Như vậy có thể nói :Giới tự nhiên là”thân thể vô cơ của con người “;con người là một bộ phận của tư nhiên;là kết quả của một quá trình tiến hoá lâu dài.
  Tuy nhiên mặt tự nhiên không phải yếu tố duy nhất quy định bản chất con người mà đặc trưng quy ự khác biệt giữa con người với thế giới loài vật là phương diện xã hội của nó.Triết học Mac nhận thức vấn đề con người một cách toàn diện cụ thể,trong toàn bộ tính hiện thực của nó, mà trứơc hết là lao động sản xuất ra của cải vật chất.”Có thể phân biệt con người với súc vật bằng ý thức ,bằng tôn giáo , nói chung bằng bất cứ cái gì cũng được .Bản thân con người phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình
  .Hoạt động sản xuất đã làm con người trở thành con người theo đúng nghĩa của nó.thông qua hoạt động sản xuất vât chất con người sản xuất ra của cải vật chất nà tinh thần ,phục vụ đời sống của mình;hình thành phát triển ngôn ngữ va tư duy;xác lập quan hệ xã hội .”Con người là giống vật duy nhất có thể bằng lao động mà thoát khỏi trạng thái thuần tuý là động vật”.Quá trình lao động đã hình thành bản chất xã hội của con người , đồng thời hình thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng xã hội.Hay suy cho cùng :”xã hội là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những con người.”Con người tạo ra xã hội ,là thành viên của xã hội.Mọi biểu hiên sinh hoạt của con người là biểu hiện và là khẳng định của xã hội.
  Con người luôn luôn bị quyết định bởi ba hệ thống quy luật khác nhau nhưng thống nhất với nhau. Đó là hệ thống các quy luật tư nhiên quy đ ịnh phư ơ ng diêện sinh học của con người (quy luật về sự trao đổi chất, về di truyền, biến dị, tiến hoá );hệ thống các quy luật tâm lý ý thức (tình cảm, khát vọng.niềm tin, ý chí )
  Ba hệ thống quy luật trên cùng tác động ,tạo nên thể thống nhất hoàn chỉnh trong đời sống con người bao gôm cả mặt sinh học lẫn xã hội.Từ đó cũng hình thành nhu cầu về mặt sinh học: ăn, mặc, ở và nhu cầu về mặt xã hội,nhu cầu tình cảm ,nhu cầu thẩm mĩ và hưởng thụ các giá trị tinh thần.
  Như vậy con người không phải là động vật thuần tuý mà là “một động vật xã hội”-một thực thể sinh vật xã hội ;con người bẩm sinh đã là sinh vật có tính xã hội.Thực thể sinh vật va thực thể xã hội ở con người không tách rời nhau, trong đó thực thể sinh vật là tiền đề để thực thể xã hội tồn tại .
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:02 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  naran123 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 20:57 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  843269
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. A
  anngoc2000 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 13-01-2013 lúc 16:11 #4
 13. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  877307
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. R
  ResidentEvil1509 · Thành Viên Chính Thức · 66 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 05-01-2014 lúc 14:13 #5
 15. R
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  66
  Tài liệu đã gửi
  44
  Tài liệu đã bán
  113
  Tài liệu đã mua
  22
  Mã số thành viên
  1079203
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)