Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TH094 - Vận dụng cặp phạm trù cái chung cái riêng vào phát triển nền kinh tế Việt Nam hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Vận dụng cặp phạm trù cái chung cái riêng vào phát triển nền kinh tế Việt Nam hiện nay
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  I/ CẶP PHẠM TRÙ CÁI RIÊNG-CÁI CHUNG LÀ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC

  1/ Định nghĩa cái chung – cái riêng
  2/ Mối quan hệ biên chứng giữa cái riêng-cái chung
  3/ Ý nghĩa phương pháp luận
  II/ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KTTT)
  1/ Khái quát chung về kinh tế thị trường
  2/ Khái niệm về KTTT
  III/ VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ CÁI RIÊNG CÁI CHUNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
  1/ Đặc trưng chung của nền KTTT
  2/ Bản chất của nền KTTT định hướng XHCN
  3/ Nguyên tắc hình thành
  4/ KTTT định hướng XHCN
  5/ Định hướng XHCN của KTTT ở Việt Nam
  IV/ THỰC TRẠNG VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

  1/ Thực trạng và quá trình xây dựng KTTT theo định hướng XHCN ở Việt Nam.
  2/ Thành tựu và hạn chế của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
  3/ Mục tiêu KTTT định hướng XHCN
  4/ Để hiện thực hoá mô hình KTTT định hướng XHCN, cần thực hiện tốt những điều kiện và giải pháp sau đây
  V/ NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN DƯỚI CÁI NHÌN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,929 Mua 3 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  NỘI DUNG

  I/ CẶP PHẠM TRÙ CÁI RIÊNG-CÁI CHUNG LÀ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC

  1/ Định nghĩa cái chung – cái riêng

  1. 1/ Định nghĩa cái riêng


  Cái riêng là phạm trù triết họcdùng để chỉ một sự vật một hiện tượng, một quá trình riềng lẻ nhất định trong thế giới khách quan. Chẳng hạn một hiên tượng kinh tế, một giai đoạn xã hội, một con người vv
  1. 2/ Định nghĩa cái chung

  Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính, những mối liên hệ tồn tại không chỉ ở một sự vật mà trong nhiều sự vật hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn, phạm trù triết học Mac-xít về vật chất, vân đong, không gian, thời gian vv
  2/ Mối quan hệ biên chứng giữa cái riêng-cái chung

  2. 1/ Quan điểm của một số nhà triết học về mối quan hệ giữa cái chung-cái riêng

  Trong lịch sử triết học tồn tại hai quan điể trái ngược nhau về mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung của phái duy thực và phaí duy danh.
  Phái duy thực: Cho rằng, chỉ có cái chung mới tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không phụ thuộc vào cái riêng, sinh ra cái riêng.
  Phái duy danh: Cho rằng, chỉ cái riêng mới tồn tại khách quan, cái chung chỉ là những từ trống rỗng, do tư tưởng của con người sáng tạo ra.
  2. 2/ Triết học Mác khẳng định

  Cả cái riêng và cái chung đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng hữu cơ với nhau.
  Thứ nhất: Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự rồn tại của mình. Tức là cái chung không tồn tại thuần tuý bên ngoài cái riêng, mà nó phải thông qua cái riêng.
  Thứ hai: Cái riêng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với cái chung. Tức là không có cái riêng nào tồn tại độc lập, mà cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ dẫn tới cái chung.
  Như vậy sự vật hiện tượng nào cũng có hai mặt là cái riêng và cái chung, hai mặt này đều tồn tại khách quan. Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú hơn cái chung. Còn cái chung là cái bộ phận, nhưng sâu sắc, bản chất hơn cái riêng. Cái riêng phong phú hơn cái chung bởi ngoài những cái ra nhập với cái chung, nó còn có những đặc điểm riêng biệt mà chỉ nó mới có. Cái chung là cái sâu sắc hơn cái riêng, bởi vì nó phản ánh những mặt những thuộc tính, những mối liên hệ bên trong, tất nhiên, ổn định, phổ biến tồn tại trong cái riêng cùng loại. Vì vậy cái chung là cái gắn liền với bản chất, quy định phương hướng tồn tại và phát triển của sự vật.
  Nêu lên mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, Lênin viết “ Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là một bộ phận, một khía cạnh, hay một bản chấy của cái riêng. Bất cứ cái chung nào cũng chỉ bao quát một cách đại khái tất cả mọi mặt riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không tham gia đầy đủ vào cái chung Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng ngàn sự chuyển hoá mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác ( Sự vật, hiện tượng, quá trình )
  Đó là những quan hệ giữa cái riêng và cái chung về mặt phương pháp luận theo các quan điểm của cacs trường phái triết học. Và theo quan điểm hiện nay thì quan điểm triết học Mác-Lênin là cơ sở, là tiền đề, phương pháp luân của triết học.
  3/ Ý nghĩa phương pháp luận

  Cái riêng và cái chung có mối quan hệ biện chứng với nhau nên khi khi vận dụng vào giải quyết vấn đề lợi ích của con người phải chú ý đến cả cái riêng và cái chung ( lợi ích chung, riêng ). Nếu như chỉ chú ý đến lợi ích chung mà không quan tâm đến lợi ích riêng thì phá vỡ sự tồn tại của tập thể, ngược lại chỉ thấy được lợi ích của cái riêng sẽ dẫn đến cá nhân ích kỉ, tách ra khỏi tập thể.
  Cái chung chỉ là một bộ phận của cái riêng nên khi ứng dụng bất kì một cái chung nào cần phải được cá biệt hoá vào những điều kiện hoàn cảnh cụ thể.
  Cái chung chỉ tồn tại như một bộ phận của cái riêng. Vì vậy muốn phát hiện cái chung cần phải thông qua nhiều cái riêng.
  Tuyệt đối hoá cái chung sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện.
  Tuyệt đối hoá cái riêng sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:08 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. S
  seuhsn01 · 1 bài gởi
  Mua cai gi ma mua bon dien
  Trả lời · 23-11-2010 lúc 21:48 #3
 11. S
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  48143
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. L
  lannguyen.tw · Thành Viên KiloBooks · 85 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 14-01-2014 lúc 20:44 #4
 13. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  85
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  2
  Tài liệu đã mua
  87
  Mã số thành viên
  851531
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bài tiểu luận cap pham tru cai rieng va cai chung cua chu nghia mac lenin

vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng

http:www.kilobooks.comth094-van-dung-cap-pham-tru-cai-chung-cai-rieng-vao-phat-trien-nen-kinh-te-viet-nam-hien-nay-5886

van dung cap pham tru cai chung va cai rieng vận dụng phạm trù cái chung cái riêng Van dung cap pham tru cai chung cai ri Van dung cap pham tru cai chung cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xhcn o vn hien nay Cái chung cái riêng trong phát triển kinh tế việt nam van dung cap pham tru cai chung cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huongxa hoi chu nghia o nuoc ta van dung cai chung cai rieng vao viec tim kiem tai lieu ơ thư vien từ cặp phạm trù cái riêng cai chung và cái đơn nhất hãy liên he với công việc quản lý tại công ty Van dung Cap pham tru cai chung cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o viet nam o nuoc ta van dung cap pham tru cai chung cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xhcn o viet nam van dung cap pham tru cai chung va cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu ngkia ly luan cua cap pham tru cai rieng cai chung ve loi ich ca nhan va tap the lien he trong giao thong ung voi pham tru cai chung cai rieng ap dung pham tru cai chung cai rieng vao thuc tien Van dung cap pham tru cai chung va cai rieng de nhan thuc chu truong phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xhcn o nuoc ta Lien he nganh y te ve cap pham tru cai chung va cai rieng phân tích 2 cặp phạm trù cái chung-cái riêng nguyên nhân-kết quả liên hệ ngành y tế cap pham tru Cai rieng va cai chung. Van dung moi quan he bien chung giua cai rieng va cai chung van dung cap pham tru nay luan giai viec giai quyet cac quan he quoc te cua nuoc ta trong su nghiep doi moi bài tiểu luận mác về phạm trù cái chung và cái riêng van dung cap pham tru cai chung cai rieng bài tiểu luận về hai phạm trù cái chung và cái riêng

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)