Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN TH093 - Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vận dụng quan điểm này vào việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  36
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vận dụng quan điểm này vào việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  Lời mở đầu
  A. Cơ sở lý luận

  Một số vấn đề về con người theo quan điểm của triết học Mác - Lênin
  B. Hiện trạng về nguồn nhân lực
  C. Những giải pháp cơ bản nhằm khai thác và phát triển có hiệu quả nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu hiện nay
  1. Phương hướng chung

  a. Biến đổi cơ cấu nguồn lực con người phù hợp với yêu cầu kinh tế - XH
  b. Nâng cao toàn diện chất lượng nguồn lực cho con người
  2. Những quan điểm chỉ đạo
  Tài liệu tham khảo
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 7,640 Mua 36 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  TRÍCH DẪN NỘI DUNG

  A.CƠ SỞ LÝ LUẬN
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN

  Những vấn đề về triết học về con người là một nội dung lớn trong lịch sử triết học nhân loại. Đó là những vấn đề:Con ngưòi là gì ? Bản tính , bản chất con người? Mối quan hệ giữa con người và thế giới? Con gnười có thể làm gì để gaỉi phóng mình, đạt tới tự do? Đấy cũng chính là vấn đề cơ bản của nhân sinh quan - một nội dung cấu thành thế giới quan triết học.
  Trong lịch sử nhân loại đã tồn tại nhiều quan điểm triết học về con người. Theo quan điểm của phật giáo (trường phái triết học Ấn Độ) tự giác được suy từ con người và đời người ở tầm chiều sâu triết lý siêu hình dối với ván đè nhân sinh quan, họ cho rằng con người do danh (tinh thần) và sắc( vật chất) hợp nên và con người tuân theo luật luân hồi. Theo trường phái triết học trung hoa, các nhà tư tưởng của Nho gia và Pháp gia tiếp cận từ giác độ hoạt động thực tiễn chính trị, đạo đức của xã hội, đã đi đến kết luận bản tính người là thiện ( Nho gia) và bất thiện ( Pháp gia). Các nhà tư tưởng của đạo gia, ngay từ lão tử thời ‘xuân thu đã tiếp cận giải quyết vấn đề bản tính con người từ giác độ khác và đi đến kết luận bản tính tự nhiên của con người. Đó là những quan niệm của con người trong triết học phương đông.
  Trong nền triết học phương tây các nhà triết học đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về con người. Aristot quan niệm con người là động vât chính trị tức là ở con người có đời sống chính trị. Đecacdo quan niệm con người là cái máy biết suy nghĩ, do chịu ảnh hưởng của sự phát triển cơ học. Còn phoibac quan niệm con người là thực thể sinh vật hữu hình, chưa nhận ra con người xã hội. Do đó nếu hiểu theo quan niệm của phoibac thì con người có bản chất chung chung, không đem dấu ấn riêng.
  Tất cả các quan niệm trên của triết học phương đông và phương tây – các quan niệm trước Mac còn phiến diện, chưa đầy đủ về con người. Cũng do vậy trong thực tế lịch sử đã tồn tại lâu dài quan niệm trừu tượng về bản chất con người và nhữgn quan niệm phi thực tiễn trong lý giải nhân sinh, xã hội cũng như những phương pháp hiện thực nhằm giải phóng con người. Nhưng hạn chế đó đã được khắc phục và vượt qua bới quan niệm duy vật biện chứng của triết học Mac Lê Nin về con người.
  Triết học Mac đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học, đồng thời khẳng định con người hiện thực là sự thống nhấta giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội.
  Tiền đề vật chất đầu tiên quy sự tồn tại của con người là giới tự nhiên. giới tự nhiên là “ thân thể vô cơ của con người “ con người là một bộ phận của tự nhiên là kết quả của quá trình phát triển và tiến hoá lâu dài của môi trường tự nhiên. Tuy nhiên đặc trưng quy đinh sự khác biệt giữa con người và thế giới loài vật là phương diện xã hội của nó. với phương pháp biện chứng duy vật, triết học Mac nhận thức vấn đề con người một cách toàn diện , cụ thể , trong toàn bộ hiện thực xã hội của nó, mà trước hết là lao động sản xuất ra của cải vật chất. Thông qua hoạt động sản xuất vật chất con người đã làm thay đổi, cải biến giới tự nhiên . “ con vật chỉ sản xuất ra bản than nó , còn con người thì tái sản xuất ra toàn bộ giới tự nhiên”.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 13:09 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Đinh Ngọc Huyền · Facebook User · 20 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 15-12-2015 lúc 08:23 #3
 11. Facebook User
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  1429739
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)