Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO TH073 - Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  18
 5. Công cụ
 6. MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Việt Nam đang trên con đường đổi mới đất nước, với việc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( CNH, HĐH ) để nhanh chóng đưa Đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lac hậu, trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý. Muốn làm được điều này không chỉ đòi hỏi có những nguồn lực vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực với chất lượng cao mà còn phải có một tư duy khoa học đúng đắn. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay nước ta bước vào thế kỷ XXI với những thời cơ và thách thức lớn bởi những biến động của tình hình trong nước và thế giới diễn ra ngày càng phúc tạp thì việc xây dựng nguồn lực về mọi mặt là việc có ý ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình CNH, HĐH đạt được mục tiêu đã đề ra.
  Muốn thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước chúng ta cần phải tiến hành song song nhiều việc, song điều cốt yếu nhất là phải xây dựng được một đội ngũ công nhân lớn mạnh về mọi mặt. Việc tìm hiểu giai cấp công nhân và vai trò lịch sử của nó trong thời kỳ CNH, HĐH vừa mang ý ý nghĩa lý luận vừa mang ýý nghĩa thực tiễn giúp chúng ta hiểu sâu sắc và toàn diện hơn sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại mới từ đó có những bước đi thích hợp nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân để thúc đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước tránh những thái độ coi thường hoặc không quan tâm tới việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân hiện nay.
  Trên cơ sở tìm hiểu đề tài này đồng thời cho chúng ta thấy vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. thấy được những điểm tích cực và hạn chế của giai đoạn trước để đề ra những phương hướng và nhiệm vụ mới phù hợp với thựctiễn cách mạng Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn CNH, HĐH và cũng từ đây mỗi sinh viên Việt Nam thấy được vị trí của mình mà học tập phấn đấu vươn lên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của đất nước.
  Đề tài: Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

  2. Mục đích và nhiệm vụ
  Mục tiêu của đề tài này là góp phần làm rõ thêm vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ lịch sử của nó trong thời kỳ CNH, HĐH , nhằm xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh toàn diện về mọi mặt để thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước .
  Nhiệm vụ của đề tài này là làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy vai trò giai cấp công nhân việt nam hiện nay.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Trong phạm vi nhỏ hẹp của một niên luận tôi chỉ nghiên cứu vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin– phương pháp biện chứng duy vật.
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích tổng hợp, lôgíc và lịch sử.

  5. Kết cấu
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, niên luận còn gồm 2 chương 6 tiết:
  Chương 1 : Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
  Chương 2 : Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 14:40
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,014 Mua 18 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC TÀI LIỆU

  Chương I: Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  1.1. Khái niệm giai cấp công nhân
  1.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  1.3. Những cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  Chương II: Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước
  2.1. Những đặc điểm của giai cấp công nhân Viêt Nam và ảnh hưởng của nó tới việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  2.1.1. Đặc điểm
  2.1.2. Những ảnh hưởng tới việc hoàn thánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
  2.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và trong thời kỳ CNH, HĐH
  2.2.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung
  2.2.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
  2.3. Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, những ảnh hưởng của nó đến việc hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân và một số giải pháp
  2.3.1. Thực trạng của giai cấp công nhân hiện nay
  2.3.2. Những ảnh hưởng tới việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
  2.3.3. Một số giải pháp để giai cấp công nhân Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình trong thời kỳ CNH,HĐH
  Kêt luận
  Danh mục tài liệu
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 14:41 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  Chương 1
  GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

  1.1 Khái niệm giai cấp công nhân

  Để hiểu rõ về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thì việc hiểu về khái niệm về giai cấp này là một trong những yêu cầu đầu tiên khi bước vào công việc nghiên cứu điều này chính C.Mác và Ph.Ănghen chỉ rõ “ vấn đề là ở chỗ tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực ra là gì và phù hợp với tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử “ [2.56] .
  C.Mác và Ph.Ănghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để nói giai cấp công nhân như : giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình lao động làm thuê ở thế kỷ XIX , giai cấp vô sản hiện đại , giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp Nhưng dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi chăng nữa thì theo C.Mác và Ph.Ănghen tất cả những tên gọi đó đều dùng để chỉ khái niệm giai cấp công nhân với hai thuộc tính cơ bản :
  Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.
  Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất, tư bản chủ nghĩa, đó là những người không có tư liệu sản xuất, phải bản sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Đối diện với nhà tư bản, công nhân là những người bán sức lao động để kiếm sống.
  Ngày nay để sự phát triển của chủ nghĩa tư bản (CNTB) sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thế giới có nhiều biến động so với thời kỳ xác lập chủ nghĩa xã hội khoa học, bộ mặt phát triển của lực lượng sản xuất xã hội ngày nay đã vượt xa trình độ văn minh công nghiệp trước đây. Sự xã hội hoá cao và phân công lao động mới, các hình thức bóc lột giá trị thặng dư Đã làm cho diện mạo của giai cấp công nhân hiện đại không còn hoàn toàn giống như mô tả của C. Mác trong thế kỷ XIX. Tuy vậy những quan điểm của C. Mác và Ph. Ănghen về giai cấp công nhân vẫn còn nguyên giá trị và vẫn là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu về giai cấp công nhân hiện đại, đặc biệt trong việc làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại mới.
  Quán triệt theo tư tưởng của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học về giai cấp công nhân, từ thực tiễn cách mạng và đời sống hiện thực xã hội, chúng ta có thể định nghĩa giai cấp công nhân như sau: “ giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền đại công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH. Ở các nước TBCN giai cấp công nhân là những người không có hoặc cơ bản không có tư liệu sản xuất phải đi làm thuê cho giai cấp tư sản bị bóc lột giá trị thặng dư ; ở các nước XHCN họ là những người cùng nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ” .

  1.2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội, là sản phẩm của nền đại công nghiệp ngày càng hiện đại hoá và quốc tế hoá, là giai cấp tiên tiến luôn ở vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội và từ đặc điểm riêng đó, giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử cao cả là thực hiện sự chuyển biến cách mạng từ CNTB lên CNXH và CNCS trên phạm quốc tế, khu vực và mỗi quốc gia dân tộc.
  Song cũng cần có nhận thức đúng đắn và đầy đủ, toàn diện và cụ thể hơn về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân ở mỗi quốc gia dân tộc nói riêng. Đó là sứ mệng lịch sử thế giới, phấn đấu vì lợi ích của dân tộc mình đồng thời vì lợi ích của toàn thể loài người, là đại biểu cho tương lai của cả phong trào quốc rế chứ không dừng lại ở những mục tiêu kinh tế trực tiếp trước mắt.
  Về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo các nhà kinh điển cần nhấn mạnh hai nội dung cơ bản nhất:
  Một là, lật đổ chế độ TBCN và giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản và nhân dân lao động, giai cấp vô sản trước hết phải giành lấy dân chủ, giành lấy chính quyền điều mà C. Mác và Ph. Ănghen đã chỉ rõ trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
  Hai là, lãnh đạo tổ chức và thực hiện quá trình xây dựng xã hội mới- xã hội XHCN và CSCN trên phạm vi phạm vi mỗi dân tộc và toàn thé giới, thực hiện sự chuyển biến cách mạng từ CNTB lên CNXH trên phạm vi mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới.
  Những nội dung cơ bản đó đến nay vẫn đúng cần tiếp tục giữ gìn và kế thừa. Song bên cạnh đó cần phải kể đến những nội dung khác như:
  - Đẩy mạnh quá trình xã hội hoá và quốc tế hoá nền sản xuất công nghiệp. Với tư cách là giai cấp tiên tiến, sản phẩm của nền dại công nghiệp dù trong CNTB hay CNXH giai cấp công nhân cũng phải thường xuyên quan tâm và thực hành phát triển nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Tách rời sản xuất công nghiệp hiện đại thì giai cấp công nhân cũng không có điều kiện để phát triển và do đó càng không thể thực hiện thắng lợi được sứ mệnh lịch sử của mình.
  - Thông qua Đảng tiên phong của mình giai cấp công nhân lãnh đạo tổ chức và thực hiện quá trình giành chính quyền và sử dụng chính quyền, biến những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xoá bỏ chế độ chiểm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất chủ yếu, thực hiện quá trình xã hội hoá những tư liệu sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.
  - Thông qua đảng tiên phong của mình giai cấp công nhân lãnh đạo tổ chức thực hiện quá trình cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới -xã hội XHCN và CSCN trên phạm vi mỗi nước và thế giới, nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội giải phóng triệt để con người đó là mục tiêu cao cả của giai cấp công nhân.
  Thực hiện trọn vẹn sứ mệnh lịch sử này là vô cùng khó khăn và phức tạp đòi hỏi giai cấp công nhân một mặt phải kiên trì thực hiện sứ mệnh lịch sử trong thời gian lâu dài, mặt khác phải thường xuyên gắn bó với dân tộc, đoàn kết quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chống mọi kẻ thù của nhân dân và tất cả các thế lực thù địch với CNXH, CNCS.
  Thực tế đã cho thấy do tính chất xã hội hoá, quốc tế hoá của bản thân nền sản xuất công nghệp hiện đại ngày càng tăng lên. Các quốc gia riêng lẻ đã không ngừng gắn kết với nhau, do giai cấp công nhân ở tất cả các nước đều bị giai cấp tư sản bóc lột tương tự như nhau và ở tất cả các quốc gia đã nảy sinh những mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đã tạo ra một tất yếu là: “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” .
  Ngày nay trình độ xã hội hoá và quốc tế hoá trong công nghiệp ngày càng cao, cả thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá do đó giai cấp công nhân các nước càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Những điều kiện liên hiệp về sản xuất kinh tế vẫn là tất yếu khách quan, quyết định cuối cùng sự liên hiệp về tất cả các lĩnh vực khác giữa giai cấp công nhân ở các nước.
  Thời kỳ này, ở một số nước, giai cấp công nhân và Đảng của nó đã được nhân dân tin cậy và có vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế. Ở các nước đang phát triển phong trào đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc đã trở thành phong trào rộng lớn. Trong thời đại chúng ta tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc, chủ nghĩa dân tộc chân chính trở thành một trong những vấn đề được tất cả các nước, các tổ chức quốc tế nhấn mạnh. Giai cấp công nhân hiện đại ngày nay cần phải thể hiện là “ giai cấp dân tộc” . “trở thành dân tộc” , “chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình” như C. Mác và Ph. Ănghen đã từng khẳng định.

  1.3 Những cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  Học thuyết Mác-Ănghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chứng minh rằng: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được qui định bởi những điều kiện kinh tế xã hội khách quan. Đó là “cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, chính cái nền tảng trên đó giai cấp tư sản đã sản xuất và chiếm hữu sản phẩm của nó, đã bị phá sập dưới chân giai cấp tư sản. Trước hết giai cấp tư sản sản sinh ra những người đào huyệt chôn chính nó. Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau” .
  Luận thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã được C.Mác và Ph.Ănghen trình bày sâu sắc trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trên những quan điểm cơ bản sau:
  -Do địa vị kinh tế xã hội khách quan, giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới CNTB và với tính cách như vậy nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN. Sau khi giành chính quyền giai cấp công nhân đại biểu cho sự tiến hoá tất yếu của lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất TBCN.
  - Giai cấp công nhân, con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, được nền công nghiệp hiện đại rèn luyện, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng nề, họ là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, và xét về bản chất họ là giai cấp cách mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức, bóc lột TBCN. Điều kiện sinh hoạt khách quan của họ qui định rằng, họ chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ TBCN. Trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất gì ngoài xiềng xích và được cả thế giới về mình.
  Địa vị kinh tế xã hội khách quan không chỉ khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để nhất mà còn tạo cho họ khả năng làm việc đó. Đó là khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp, khả năng đạt tới sự giác ngộ về địa vị lịch sử của mình, khả năng hành động chính trị để từng bước đạt tới mục tiêu cách mạng. Đó là khả năng đoàn kết các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân lao động và của dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên qui mô quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 14:41 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  MÙA Y DÍ · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 09-05-2013 lúc 21:48 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  968837
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)