Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử ? ( bài 2013 )

  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nội dung:
  I/ Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng.
  II/ Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước.
  III/Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
  IV/ Ý nghĩa sự ra đời của Đảng
  ã
  I.1 Hoàn cảnh quốc tế :
  a/ Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó:
  -Mâu thuẫn giữa các đế quốc trong việc tranh giành thuộc địa.
  -Mâu thuẫn các dân tộc thuộc địa với thực dân quốc tế.
  -Phong trào đấu tranh xâm lược diễn ra mạnh mẽ giữa các nước thuộc địa.

  b/ Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc và thuộc địa: mạnh nhất là Châu Á (đặc biệt Trung Quốc).
  c/Ảnh hưởng của CN Mac- Lênin:
  -Giữa thế kỷ XIX , chủ nghĩa Mac ra đời, về sau được Lênin phát triển và trở thành chủ nghĩa Mac-Lênin.
  -Cách mạng tháng 10 Nga (1917) thắng lợi, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.
  -Tháng 3/1919, Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) được thành lập.
  I.2 Hoàn cảnh trong nước:
  vChính sách cai trị của thực dân Pháp:

  ØVề chính trị: thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.
  ØVề kinh tế : thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt tài nguyên và xây dựng hệ thống phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa èlàm gia tăng số lượng công nhân.
  ØVề văn hóa: thực hiện chính sách ngu dân, dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu

  III/Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam:
  -Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thắng lợi đến cùng
  -è Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam.
  -Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng được thì phải có Đảng Cộng Sản è Sự thành lập ĐCS là quy luật vận động của phong trào công nhân từ sự tự phát thành tự giác.
  Trả lời · 03-05-2013 lúc 09:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  bibo91 bibo91 is offline (3,024 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 396 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3,133
  Tài liệu đã gửi
  3024
  Tài liệu đã bán
  2795
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  935064
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. K
  komichiwa · Thành Viên KiloBooks · 27 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 03-11-2013 lúc 12:25 #2
 9. K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  27
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  590777
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. C
  chikeo · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 14-04-2014 lúc 22:09 #3
 11. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  846632
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)