Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Tài liệu thi lớp cao cấp chính trị môn khoa học quản lý năm 2012

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  12
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. GỒM 27 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI


  MỤC LỤC CÂU HỎI
  BÁI 1: CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 1
  Câu 2: Phân tích chức năng Kế hoạch hóa? So sánh với chức năng dự báo. 3
  * Câu 3: Phân tích chức năng kiem tra và chức năng tổ chức. 6
  Câu 4: Phân tich mối quan hệ giữ chức năng kiểm tra, chức năng đánh giá và chức năng điều chỉnh? Tại sao nói ban chức năng này tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát đơn vị 10
  Câu 6 : Vai trò của nguyên tắc quản lý trong quản lý đơn vị: 14
  Phân tích mối lien hệ giữa các phương pháp trong quản lý. Liên hệ vận dung phương pháp kinh tế? Bài làm 16
  Câu 9: Hãy giải thích tại sao trong quản lý phải thực hiện nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 20
  Câu 11: Phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò và các yêu cầu khi xác định mục tiêu trong quản lý. 23
  Câu 12: Phân tích khai niệm mục tiêu, động lực và mối quan hệ giữa chúng trong quản lý. 26
  2/ Động lực. 27
  Câu 13: Phân tích khái niệm, vai trò của động lực trong quản lý và nêu cách tạo động lực trong quản lý? 30
  Câu 14: Phân tích khái niệm, vai trò, yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản lý? Các phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý?. 32
  Câu 15: Phân tích các đặc điểm hình thành và phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý? Giai đoạn nào có tầm quan trọng quyết định?. 36
  Câu 16: Phân tích nội dung, phương pháp tổ chức – hành chính? Hiện nay Nhà nước ta sử dụng phương pháp này như thế nào?. 39
  Câu 17: Phân tích nội dung phương pháp tâm lý – giáo dục trong quản lý? Tại sao phải vận dụng kết hợp phương pháp này với các phương pháp quản lý khác?. 41
  Câu 18: Trình bày khái niệm và phân tích nội dung chủ yếu phương pháp kinh tế trong quản lý. Bình luận về việc sử dụng phương pháp kinh tế của Nhà nước ta hiện nay?. 44
  Câu 19: So sách sự giống và khác nhau giữa phương pháp kinh tế và phương pháp tổ chức – hành chính. Làm rõ sự cần thiét, yêu cầu và các biện pháp phối hợp 2 phương pháp này?. 46

  Câu 20: so sánh sợ giống và khác nhau giữa phương pháp kinh tế và phương pháp tâm lý-giáo dục? Phân tích sự cần thiết và các yêu cầu vận dụng phối hợp hai phương pháp này?. 49
  Câu 21:so sánh sự giống và khác nhau giữa phương pháp tổ chức-hành chính và phương pháp tâm lý-giáo dục?phân tích sự cần thiết,các yêu cầu và các biện pháp phối hợp 2 phương pháp. 50
  Câu 22: Nêu khái niệm đặc điểm, vai trò của thông tin quản lý,các nguyên lý tổ chức hệ thống bảo đảm thông tin quản lý, những trở ngại chủ yếu trong bảo đảm thông tin quản lý và các biện pháp khắc phục những trở ngại này?. 52
  Câu 23: Nêu khai niệm hệ thống bảo đảm thông tin và phân tích các nội dung bảo đảm thôn g tin: 62
  Câu 24: Nêu khái niệm đặc điểm phân loại quyết định quản lý: 63
  Câu 25: Phân tích các yêu cầu cơ bản đối với quyết định quản lý và các bước ra quyết định quản lý: 65
  Câu 26: trình bày các phương pahps ra QĐ QL? Phân tích ưu, nhược điểm và khả năng áp dụng các phương pháp đó trong quản lý?. 69
  Câu 27: Phân tích nội dung và mối quan hệ giữa các bước trong tổ chức thực hiện quyết định quản lý? Liên hệ với thực tế ra quyết sách của nhà nước ta hiện nay?. 71
  Trả lời · 24-08-2012 lúc 22:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,578 Mua 7 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21234
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. X
  xuyen2xuyen · Thành Viên KiloBooks · 14 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 15-04-2013 lúc 21:39 #2
 9. X
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  14
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  906334
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  dinhvq · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 02:02 #3
 11. D
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  31
  Mã số thành viên
  789626
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nguyendinhvo · Thành Viên KiloBooks · 73 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 27-02-2015 lúc 19:03 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  73
  Tài liệu đã gửi
  51
  Tài liệu đã bán
  53
  Tài liệu đã mua
  24
  Mã số thành viên
  917054
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. K
  khibonggon · Thành Viên KiloBooks · 43 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 27-02-2015 lúc 19:03 #5
 15. K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  43
  Tài liệu đã gửi
  40
  Tài liệu đã bán
  208
  Tài liệu đã mua
  52
  Mã số thành viên
  182232
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nhaoanh · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn tamnguyenhd1 này nhiều tài liệu hay ghê!
  Trả lời · 13-12-2016 lúc 19:14 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1424765
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tài liệu thi môn khoa học quản lý

tài liệu môn khoa học qản lý

tài liệu môn khoa học quản lý

cau hoi mon khoa hoc quan ly

câu hỏi thi môn khoa học quản lý

tai lieu mon khoa hoc quan ly cao cap

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)