Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và những suy nghĩ về đạo đức của người lao động trong tương lai.

  K
  vipk15kkt6 k15kkt6 is offline (20 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  49
 3. Chia sẻ
  50
 4. Thông tin
  78
 5. Công cụ
 6. 1 Mở đầu.
  1.1 Lý do chọn đề tài.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn của nhân loại. Người là hiện thân cao đẹp của giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người đã viết: “ Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có cơ bản, tự mình hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”.
  Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, công chức đối với Bác kính yêu - một con người mà tư tưởng và tầm vóc vĩ đại đã vượt qua mọi không gian và thời gian, trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của văn minh nhân loại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
  Trong “ Hồ Chí Minh toàn tập”, tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” là một tác phẩm lý luận kinh điển nổi tiếng thể hiện nét rất riêng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm, khi nói về tư cách và đạo đức cách mạng, Bác đã khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, phát tài. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác . Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”.
  Trong tác phẩm này Người đã cho chúng ta thấy những khuyết điểm của con người và cách khắc phục nó. Hồ Chí Minh đã viết rằng: “ Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh.”
  Chính vì vậy nhóm chúng em chọn đề tài 2: “ Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những suy nghĩ về đạo đức của người lao động trong tương lai.” Để tìm hiểu, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Người. Hơn thế nữa trong cuộc sống của chúng ta hầu hết tâm lý của mỗi người là không muốn nhận mình sai. Qua tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc” sẻ giúp chúng ta nhận thức rõ hơn và sữa chữa những khuyết điểm của mình.
  1.2 Ý nghĩa của việc nghiên cứu.

  Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào lúc cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt. Sau khi nêu lên những tính tốt của đạo đức cách mạng, cũng như vạch rõ những tính xấu của chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng: “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu”, song “đã là người cách mạng thì phải cố gắng phát huy những tính tốt, sửa bỏ những tính xấu”. Và cách làm tốt nhất là phải “luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình”. Người viết tác phẩm này nhằm vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc và chấn chỉnh lại tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng.
  Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” ra đời cách đây 65 năm, nhưng những bài học mà Người dạy về tư cách, đạo đức của người cách mạng vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị thời sự của nó trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay. Tác phẩm này vẫn là con đường dẫn lối cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày nay. Vì vậy việc nghiên cứu tác phẩm này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong mỗi cán bộ, đảng viên và có biện pháp chấn chỉnh khắc phục, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển.
  Không những vậy, việc nghiên cứu về đề tài này cũng góp phần chỉ dẫn cho giới trẻ ngày nay, những chủ nhân tương lai của đất nước hiểu được vai trò của bản thân đối với đất nước, giúp chúng ta định hướng được lối làm việc, nhìn nhận lại lối suy nghĩ vì lợi ích chung của cộng đồng, là kim chỉ nam cho chúng ta học tập, kế thừa và phát huy trong sự nghiệp đổi mới, phần đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh
  Trả lời · 28-08-2012 lúc 20:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  K
  vipk15kkt6 k15kkt6 is offline (20 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 10,868 Mua 78 Bình luận 49

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã gửi
  20
  Tài liệu đã bán
  168
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  504055
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. O
  ocsenchayvp · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 19-12-2012 lúc 22:13 #2
 9. O
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  842502
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. 0
  01649831248 · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 08:49 #3
 11. 0
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  857121
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. G
  giangbg · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 23-12-2012 lúc 18:08 #4
 13. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  855221
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  lemyhanh0908 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 09-01-2013 lúc 21:18 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  836331
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nhanphampsu · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 27-02-2013 lúc 11:17 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  840759
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. M
  mysterypham · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 27-02-2013 lúc 16:12 #7
 19. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  906985
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. I
  icanbeliver777 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 27-02-2013 lúc 21:16 #8
 21. I
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  908484
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. T
  thanhduyen_123 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 28-02-2013 lúc 11:46 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  909176
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. Q
  quocanh2014 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 28-02-2013 lúc 22:08 #10
 25. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  909751
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  tiểu luận tác phẩm sửa đổi lối làm việc

  bai tham luan ve sua doi le loi lam biec

  tieu luan sua doi loi lam viec

  tiểu luận về sửa đổi lề lối làm việc

  y nghia tac pham sua doi loi lam viec

  suy nghi ve sua doi loi lam viec

  tieu luan tac pham sua doi loi lam viec

  tieu luan ve tac pham sua doi loi lam viec

  tiểu luận về xây dựng đảng bqua tác phẩm sửa đổi lối làm việc

  hai quocanh2014

  tieu luan tac pham phẩm sửa đổi lối làm việc

  luan van tac pham sua doi loi lam viec ho chi minh

  sua đoi loi lamviec

  tieu luan ve van de can bo qua tac pham sua doi loi lam viec

  noi dung cua tac pham sua doi loi lam viec va y nghia cua no

  sửa đổi lề lối làm việc

  tiểu luận môn các tác phẩm kinh điển của HCM

  tiểu luận về tác phẩm sửa đổi lối làm việc

  tieu luan ve tu tuong ho chi minh ve can bo va cong tac can bo trong tac pham sua doi loi lam viec

  suy nghi ve sua loi lam viec

  suy nghi ve viec sua chua loi lam

  Tiểu luận tư tưởng ôồ Chí minh về lề lối làm việc

  tiểu luận sửa đổi lề lối làm việc

  Tac pham sua doi le loi lam viec

  Tieu luan cac tac pham kinh djen

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)