Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ tác dụng của xử lý kết hợp axit ascorbic với màng chitosan đến chất lượng của quả vải bằng bảo quản sau thu hoạch

  Q
  Quản Minh Anh Quản Minh Anh is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác dụng của xử lý kết hợp axit ascorbic với màng chitosan đến chất lượng của quả vải bằng bảo quản sau thu hoạch
  (Improved preservation effects of litchi fruit by combining chitosan coating with ascorbic acid treatment during postharvest storage)

  Pericarp browning and aril decay of litchi fruits shorten post-harvest storage and thus reduce marketvalue. Effects of chitosan coating and ascorbic acid (AsA) on litchi fruits storage were investigated inthis paper. Based on the fact that AsA increases anti-oxidation capacity and chitosan inhibits dehydration and microbial attack, the novel strategies of combining chitosan with AsA treatment were
  developed to improve litchi storability. By treating harvest fruits with 40 mmol/l AsA and 1.0% (w/v) chitosan solution, parameters of browning index and relative leakage rate and activities of polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD) in pericarp were markedly lowered in treated fruits. Moreover, increased activities of super oxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) and contents of AsA and glutathione were observed in pulp of treated fruit, thus leading to lowered contents of hydrogen peroxide (H2O2) and malondialdehyde (MDA). Correspondingly, total soluble solids, soluble sugar and titratable acidity were significantly increased and thus lowered decay rate was achieved. It was suggested that chitosan and AsA play active roles in inhibiting pericarp browning, dehydration and microbial attack and maintaining membrane integrity, thus improved litchi storability being achieved.
  Trả lời · 05-02-2017 lúc 10:03
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Q
  Quản Minh Anh Quản Minh Anh is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 19 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Q
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2017
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã gửi
  21
  Mã số thành viên
  1537300
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)