Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Sưu tầm và tổ chức hướng dẫn một số trò chơi dân gian đã sưu tầm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
  Chúng ta đang bước vào thế kỷ 21, nhiệm vụ của đất nước là đào tạo con người mới, con người của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là nền văn minh trí tuệ trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Vấn đề giáo dục con người là vấn đề của mọi thời đại, mọi quốc gia dân tộc và cũng là của mọi nhà, mọi người.Vì vậy, việc giáo dục con người ngay từ những năm tháng đầu đời là vô cùng quan trọng.
  Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Trong thời đại ngày nay, trẻ em luôn được xác định là tương lai của đất nước, là những chủ nhân quyết định vận mệnh đất nước.
  Ở lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, bởi vui chơi đã gây ra những biến đổi về chất, có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ và là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. Phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học ” luôn được quán triệt trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo ở trường mầm non. Trong hoạt động vui chơi có rất nhiều trò chơi học tập và một bộ phận không thể không nhắc đến đó là các trò chơi dân gian – đây là một loai trò chơi được trẻ em mẫu giáo yêu thích.
  Trên thế giới, không có một dân tộc nào lại không có trò chơi riêng cho con em mình. Từ xa xưa trẻ em Việt Nam đã có nhu cầu chơi, chúng nghĩ ra các trò chơi, truyền cho nhau cách chơi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ đó mà trò chơi dân gian được lưu truyền đến ngày nay.Trò chơi dân gian đã được sử dụng nhiều trong các hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non, đặc biệt là hoạt động học có chủ đích của giáo viên cho trẻ ở trường mầm non. Các trò chơi dân gian không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú về thể loại. Việc kết hợp trò chơi dân gian trong các hoạt động học có chủ đích tại trường mầm non mang ý nghĩa to lớn trong việc: rèn luyện thể lực, sự khéo léo , nhịp nhàng, rèn luyện trí tuệ, sự nhanh trí, óc phán đoán, gợi xúc cảm thẩm mỹ, khả năng hoạt động nhóm, tập thể, sự gắn kết của tình bạn và đặc biệt nó góp phần xây dựng nhân cách mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ.
  Từ lí do trên, tôi chọn đề tài nghiêm cứu : “SƯU TẦM VÀ TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIA ĐÃ SƯU TẦM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON.”
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài .1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 2
  5. Nhiệm vụ của đề tài 2
  6. Giới hạn nghiên cứu của đề tài .3
  7. Phương pháp nghiên cứu 3
  8. Cấu trúc của khóa luận .4
  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON 5
  1.1. Cơ sở lý luận tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5– 6 tuổi ở trường mầm non .5
  1.1.1. Trò chơi dân gian .5
  1.1.2. Trò chơi dân gian trẻ em 7
  1.1.3. Đặc điểm của trò chơi dân gian .8
  1.1.4. Phân loại các trò chơi dân gian . 12
  1.1.5. Một số đặc điểm nhận thức của trẻ 5-6 tuổi 13
  1.1.6. Trò chơi dân gian của trẻ 5-6 tuổi 14
  1.1.7. Ý nghĩa của trò chơi dân gian .15
  1.2. Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5– 6 tuổi ở trường mầm non 16
  1.2.1. Vai trò của cô giáo trong quá trình tổ chức trò chơi dân gian ở trường mầm non .16
  1.2.2. Khái niệm biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 17
  1.2.3. Một số yêu cầu khi tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo . 18

  1.3. Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5– 6 tuổi ở trường mầm non 19
  1.3.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng 19
  1.3.2. Vài nét về trường mầm non Họa Mi-Cầu Giấy-Hà Nội 19
  1.3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu .20
  1.3.4. Kết quả nghiên cứu .20
  1.3.4.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi– Cầu Giấy – Hà Nội 20
  1.3.4.2. Thực trạng tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi– Cầu Giấy – Hà Nội .24
  1.3.4.3. Thực trạng mức độ biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ chơi của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi– Cầu Giấy – Hà Nội trong trò chơi dân gian .27
  1.3.4.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ chơi của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi– Cầu Giấy – Hà Nội trong trò chơi dân gian .29

  CHƯƠNG II: SƯU TẦM TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON .31
  2.1. Sưu tầm trò chơi dân gian 31
  2.1.1. Trò chơi phát triển trí tuệ .31

  2.1.2. Trò chơi phát triển thẩm mỹ .42
  2.1.3. Trò chơi phát triển thể lực .46
  2.2. Đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian 53
  2.3.Tồ chức hướng dẫn trò chơi dân gian . 58

  CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN ĐÃ SƯU TẦM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 61
  3.1. Thực nghiệm sư phạm .61
  3.1.1. Xác định mục đích thực nghiệm 61
  3.1.2. Đối tượng, phạm vi, thời gian thực nghiệm 61
  3.1.3. Điều kiện tiến hành thực nghiệm . 61
  3.1.4. Nội dung thực nghiệm .62
  3.2. Tổ chức thực nghiệm 62
  3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 63
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM .79
  1. Kết luận chung 79
  2. Kiến nghị sư phạm 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHẦN PHỤ LỤC 83
  Trả lời · 16-12-2011 lúc 22:35
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,159 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21234
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. H
  hinyeu · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 09-06-2013 lúc 00:08 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  990451
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

suu tam va to chuc tro choi dan gian cho tre mau giao lon

suu tam các tro choi dan gian danh cho hoc sinh tieu học và cach choi

suu tam va to chuc mot so tro choi dan gjan da suu tam chi tre 5 6 tuoi o truong man non

biện pháp hướng dẫn trò chơi vận động cho trẻ 24-36 thang

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)