Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Sự Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

  L
  viploveandlike90 loveandlike90 is offline (1 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mở đầu 1
  Nội dung
  A. Cơ sở lý luận 1
  1. Định nghĩa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  a. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  b. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng
  3. Ý nghĩa của việc vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  a. Ý nghĩa phương pháp luận
  b. Ý nghĩa vận dụng thực tiễn
  B. Sự vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

  1. Nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về mối quan hệ biện chứng giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng
  2. Vận dụng mối quan hệ tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
  3. Nhà nước Việt Nam tăng cường quản lý điều tiết nền kinh tế
  Kết luận
  Trả lời · 30-09-2012 lúc 12:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  L
  viploveandlike90 loveandlike90 is offline (1 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 456 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  262169
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)