Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

  H
  viphaloi7989 haloi7989 is offline (6 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  6
 3. Chia sẻ
  6
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Nhân dân ta vừa được hưởng độc lập, tự do ít ngày thì các thế lực đế quốc tràn vào nước ta, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, xây dựng chính quyền bù nhìn, đưa nước ta trở lại chế độ thuộc địa trước đây. Đáp ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc đã nhất tề đứng lên bảo vệ thành quả cách mạng với tất cả các điều kiện có trong tay.
  Với quyết tâm chiếm nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn, âm mưu thâm độc: "Dùng người Việt trị người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính. Sau 9 năm kháng chiến, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh bại các thế lực xâm lược, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, từ đó tạo cơ sở cho miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, trở thành căn cứ địa cho cả nước, chi viện sức người, sức của cho việc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc sau này.
  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ giành được thắng lợi là do Đảng đã có đường lối kháng chiến đúng đắn, đó chính là "Đảng ta luôn luôn nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, chống tư tưởng trông chờ và ỉ lại viện trợ của bên ngoài, cổ vũ nhân dân ra sức xây dựng hậu phương, phát triển kinh tế kháng chiến, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, để cung cấp cho nhu cầu to lớn của tiền tuyến" [32, tr.498-499]; từ đó đã huy động được sức mạnh yêu nước của cả dân tộc để chiến thắng kẻ thù xâm lược.
  Cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo là cuộc chiến tranh cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng, là cuộc đối đầu toàn diện tất cả các lĩnh vực với thực dân Pháp. Vì thế, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã góp phần to lớn tạo ra sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù. Vì vậy, nghiên cứu lịch sử Đảng giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chúng ta không thể không nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn này.
  Từ cơ sở nhận thức ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, tôi đã chọn đề tài "Làm rõ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng giai đoạn (1945-1954)" làm đề tài thảo luận của mình
  Trả lời · 24-04-2012 lúc 09:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  viphaloi7989 haloi7989 is offline (6 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 2,258 Mua 6 Bình luận 6

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  50
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  574272
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. D
  dangmaingocquyen · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 12-01-2013 lúc 09:33 #2
 9. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  794430
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hientt82 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 23-03-2013 lúc 16:14 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  936985
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thaoyeu89 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 29-03-2013 lúc 10:34 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  816196
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. P
  phạm hải long · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 16-10-2013 lúc 21:29 #5
 15. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1079731
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. L
  lamhongnhu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 16-11-2013 lúc 17:39 #6
 17. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1097102
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. Z
  zewwic · Thành Viên Mới · 28 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 26-03-2014 lúc 21:10 #7
 19. Z
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  28
  Tài liệu đã gửi
  12
  Tài liệu đã bán
  34
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  628974
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

chứng minh đường lối chiến tranh toàn dân của đảng là một đườg lối đúng đắn và sáng tạo

su sang tao cua dang trong khang chien chong phap nam 1945-1954

su sang tao cua dang trong lanh dao khang chien chong phap 1945-1954

tính đúng đắn và sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống pháp năm 1945- 1954

dug dan va sang tao dang 1945 1954

phan tich su sang tao cua dang trong khang chien chong phap

su lanh dao dung dan va sang tao cua dang trong khang chien chong phap

su sang tao cua dang trong khang chien chong phap 1945-1954

dung dan sang tao NAQ trong chong phap

hãy làm rõ đườg lối đúng đắn sáng tạo của đảng trong kháng chiến chống pháp

tinh dung dang va sang tao duong loi khang chien chong mi

nhung sang tao cua dang trong khang chien chong phap

đường lối kháng chiến chống pháp của đảng năm 1945 1954

su dung dan va sang tao trong khang chien 1945 1954

phân tích tính đúng đắn sáng tạo trong đường lối kháng chiến chống pháp

su sang tao cua dang trong duong loi khang chien chong phap 1945 1954

phan tich su sang tao cua dang trong cuoc khang chien chong phap

tính đúng đắn trong đường lối cách mạng của đảng giai đoạn 1945-1954

hãy làm rõ tính đúng đắn của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945-1954

Hãy làm rõ tính đúng đắn đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945-1954

Hãy làm rõ tính đúng đắn đường lối kháng chiến chống thực dân pháp năm 1945 - 1954

Sự sáng taọ của đảng trong kháng chiến

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)