Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS (Trường THCS Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh)

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  8
 5. Công cụ
 6. A. MỞ ĐẦU

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:


  1. Lý do khách quan:
  Xuất phát tử mục tiêu giáo dục đào tạo ở bậc trung học cơ sở, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết TW2 khóa 8 đào tạo những học sinh thành những con người năng động, sáng tạo, tiếp thu được những tri thức khoa học, công nghệ hiện đại vận dụng vào thực tiễn, vào cuộc sống phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các bộ môn nói chung và môn sinh học nói riêng cần phải thực hiện đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và những phương tiện phục vụ cho nó, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

  2. Lý do chủ quan:
  Việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy và học nói riêng là một yêu cầu mà xã hội đang quan tâm. Quán triệt Nghị quyết TW2 khóa 8 Bộ Giáo dục đào tạo và toàn ngành đã tập trung tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng. Ngoài việc rà soát lại chương trình, nội dung, ngành đã coi trọng hệ thống phương pháp từng bước tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại, quan tâm đổi mới cơ sở vật chất, phương tiện dạy học. Trong đó phương pháp, phương tiện dạy môn Sinh học được coi trọng.
  Trong thực tế hiện nay, phương pháp dạy học ở bậc THCS vẫn còn tồn tại dạy phương pháp cũ, chưa tận dụng và khai thác hết các phương tiện dạy học sẵn có, đã có, thậm chí còn dạy chay hoặc sử dụng đồ dùng qua loa chiếu lệ. Công tác chỉ đạo của các nhà quản lý giáo dục, quản lý chuyên môn chưa triệt để. Xuất phát từ đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải cải tiến phương pháp - quản lý xây dựng, sử dụng triệt để. Xuất phát từ đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải cải tiến phương pháp - quản lý xây dựng, sử dụng triệt để phương tiện dạy học nhất là môn sinh học. Thế kỷ thứ XXI, thế kỷ được coi là bùng nổ thông tin nhưng cách mạng sinh học vẫn đang tiếp tục, dân số và môi trường là vấn đề nhân loại đang quan tâm, môn sinh học đóng vai trò quan trọng về các vấn đề đó.
  Do vậy việc quan tâm phương tiện dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học sinh học là một yêu cầu rất cần thiết.

  3. Đối với bản thân:
  Là giáo viên môn sinh học được sự quan tâm của ngành cho theo học để nâng cao kiến thức. Tôi có nguyện vọng góp phần nghiên cứu một chuyên đề: Phương tiện trực quan sử dụng trong phương pháp theo hướng đổi mới môn sinh học, giúp cho học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc nhận thức. Tạo điều kiện cho người dạy có hiệu quả - cho người học nắm vững kiến thức.
  Đề tài: Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS (Trường THCS Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh)

  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
  Làm rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng, phương tiện trực quan trong giảng dạy theo các phương pháp đổi mới- thấy được mối quan hệ giữa phương tiện với các loại phương pháp kể cả kế thừa phương pháp truyền thống theo hướng tích cực trong môn sinh học. Phương tiện sinh động và đổi mới phương pháp giúp cho học sinh kích thích tính tích cực hoạt động, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học.
  III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
  Sử dụng phương tiện trực quan dạng bài lý thuyết kiểu thực hành trong chương trình sinh học lớp 6.
  IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  - Cơ sở lý luận của việc nhận thức.

  - Phương pháp dạng phương pháp dạy học nêu vấn đề.
  - Thiết kế bài giảng sử dụng trực quan lý thuyết thực hành.
  - Thực nghiệm giảng - đánh giá kết quả.
  V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  1. Nghiên cứu lý thuyết, vị trí chức năng nhiệm vụ dạy sinh học. Các loại phương pháp đặc trưng - phương pháp cải tiến.
  2. Điều tra thực trạng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học môn sinh học - khai thác nó qua quan sát , phỏng vấn, dự giờ.
  3. Quan sát sư phạm kết hợp sử dụng.
  4. Thực nghiệm: dạy 2 lớp, 1 lớp dạy chay.
  5. Xử lý kết quả thực nghiệm, khẳng định chuyên đề.
  Trả lời · 21-12-2010 lúc 23:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,296 Mua 8 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  A. MỞ ĐẦU
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  1. Lý do khách quan:
  2. Lý do chủ quan:
  3. Đối với bản thân:
  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
  III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
  IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

  B. NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN VÀO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.
  1. Thực trạng sử dụng phương pháp trực quan vào các Phương pháp dạy học ở THCS hiện nay:
  2. Định hướng đổi mới.
  4. Tư tưởng chỉ đạo:
  5. Quy trình thao tác sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề:
  II. THỰC HIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ MÔN SINH HỌC THCS.
  2. Đặc trưng bộ môn sinh học:
  3. Yêu cầu cơ bản của dạy học sinh học sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề.
  4. Một số chú ý khi sử dụng phương tiện trực quan trong dạy sinh học theo phương pháp nêu vấn đề.
  5. Một số hình thức tổ chức học tập có tác dụng tích cực hóa học tập cho học sinh.
  CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TIỄN
  I. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT:
  1. Ưu điểm:
  2. Nhược điểm và những tồn tại cần xây dựng.
  CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH VIỆC GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY
  I. VỀ TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CHUNG.
  II. VỀ KHÂU SOẠN BÀI:
  III. CĂN CỨ VÀO NỘI DUNG KIẾN THỨC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG THÍCH HỢP ĐỂ HỌC SINH TÌM TÒI PHÁT HIỆN THEO CON ĐƯỜNG NHẬN THỨC.

  C. KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 21-12-2010 lúc 23:09 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Lý luận dạy học:
  - Trần Doãn Bách
  - Trần Bá Hoành
  - Nguyễn quang Vinh
  Nxb Giáo dục 1980.
  2. Khoa học giáo dục : 65 - 69 - 70 năm 1998.
  3. Nghiên cứu giáo dục: tháng 10/1998, tháng 4/1999.
  4. Tạp chí TNPT số 20/1998, số 26/1999, số 27/1999/.
  5. Đổi mới Phương pháp dạy học của Trần Kiều - Nxb Giáo dục 1997.
  6. Lý luận dạy sinh học Trường ĐHSP II Hà Nội.
  7. Sự cộng tác giúp đỡ của đồng nghiệp trường THCS Phương Liễu.
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 15:55 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thienduc92 · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 28-03-2013 lúc 10:33 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  943415
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)