Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS (31 trang)

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  13
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Sử dụng phương tiện trực quan trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học trường THCS

  MỤC LỤC

  A. Mở đầu
  B. Nội dung

  Chương I: Cơ sở lý luận
  Chương II: Kết quả điều tra khảo sát thực tiễn và thực nghiệm
  Chương III: Các giải pháp chính
  C. Kết luận
  Trả lời · 18-12-2010 lúc 22:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 6,297 Mua 13 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  A. Mở đầu
  I. Lý do chọn đề tài:

  1. Lý do khách quan:
  Xuất phát tử mục tiêu giáo dục đào tạo ở bậc trung học cơ sở, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết TW2 khóa 8 đào tạo những học sinh thành những con người năng động, sáng tạo, tiếp thu được những tri thức khoa học, công nghệ hiện đại vận dụng vào thực tiễn, vào cuộc sống phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các bộ môn nói chung và môn sinh học nói riêng cần phải thực hiện đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và những phương tiện phục vụ cho nó, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
  2. Lý do chủ quan:
  Việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy và học nói riêng là một yêu cầu mà xã hội đang quan tâm. Quán triệt Nghị quyết TW2 khóa 8 Bộ Giáo dục đào tạo và toàn ngành đã tập trung tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng. Ngoài việc rà soát lại chương trình, nội dung, ngành đã coi trọng hệ thống phương pháp từng bước tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại, quan tâm đổi mới cơ sở vật chất, phương tiện dạy học. Trong đó phương pháp, phương tiện dạy môn Sinh học được coi trọng.
  Trong thực tế hiện nay, phương pháp dạy học ở bậc THCS vẫn còn tồn tại dạy phương pháp cũ, chưa tận dụng và khai thác hết các phương tiện dạy học sẵn có, đã có, thậm chí còn dạy chay hoặc sử dụng đồ dùng qua loa chiếu lệ. Công tác chỉ đạo của các nhà quản lý giáo dục, quản lý chuyên môn chưa triệt để. Xuất phát từ đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải cải tiến phương pháp - quản lý xây dựng, sử dụng triệt để. Xuất phát từ đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải cải tiến phương pháp - quản lý xây dựng, sử dụng triệt để phương tiện dạy học nhất là môn sinh học. Thế kỷ thứ XXI, thế kỷ được coi là bùng nổ thông tin nhưng cách mạng sinh học vẫn đang tiếp tục, dân số và môi trường là vấn đề nhân loại đang quan tâm, môn sinh học đóng vai trò quan trọng về các vấn đề đó.
  Do vậy việc quan tâm phương tiện dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học sinh học là một yêu cầu rất cần thiết.
  3. Đối với bản thân:
  Là giáo viên môn sinh học được sự quan tâm của ngành cho theo học để nâng cao kiến thức. Tôi có nguyện vọng góp phần nghiên cứu một chuyên đề: “Phương tiện trực quan sử dụng trong phương pháp theo hướng đổi mới môn sinh học, giúp cho học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc nhận thức. Tạo điều kiện cho người dạy có hiệu quả - cho người học nắm vững kiến thức.
  II. Mục đích nghiên cứu.
  Làm rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng, phương tiện trực quan trong giảng dạy theo các phương pháp đổi mới- thấy được mối quan hệ giữa phương tiện với các loại phương pháp kể cả kế thừa phương pháp truyền thống theo hướng tích cực trong môn sinh học. Phương tiện sinh động và đổi mới phương pháp giúp cho học sinh kích thích tính tích cực hoạt động, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học.
  III. Đối tượng nghiên cứu:
  Sử dụng phương tiện trực quan dạng bài lý thuyết kiểu thực hành trong chương trình sinh học lớp 6.

  IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận của việc nhận thức.
  - Phương pháp dạng phương pháp dạy học nêu vấn đề.
  - Thiết kế bài giảng sử dụng trực quan lý thuyết thực hành.
  - Thực nghiệm giảng - đánh giá kết quả.
  V. Phương pháp nghiên cứu.
  1. Nghiên cứu lý thuyết, vị trí chức năng nhiệm vụ dạy sinh học. Các loại phương pháp đặc trưng - phương pháp cải tiến.
  2. Điều tra thực trạng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học môn sinh học - khai thác nó qua quan sát , phỏng vấn, dự giờ.
  3. Quan sát sư phạm kết hợp sử dụng.
  4. Thực nghiệm: dạy 2 lớp, 1 lớp dạy chay.
  5. Xử lý kết quả thực nghiệm, khẳng định chuyên đề.
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 17:08 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  B. Nội dung
  Chương 1: Cơ sở lý luận

  - Cơ sở lý luận của sự nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định trí tuệ nhân loại điểm xuất phát từ thực tiễn, từ đó xây dựng nên những khái niệm, lý luận và quay trở lại thực tiễn kiểm nghiệm. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy đến thực teiẽn đó là con đường nhận thức của nhân loiạ. Phương tiện trực quan, kể cả ngôn ngữ lời nói sinh động làm cho người học cảm giác, tri giác được và sự khai thác gợi mở của người dạy thông qua quan sát các sự vật hiện tượng từ riêng lẻ đến bộ phận, học sinh sẽ nắm bắt nhận thức nhanh chóng.
  - Về cơ sở phương pháp dạy học kết hợp với trực quan sinh động: Trước hết ta hiểu phương pháp dạy học là gì là một hệ thống tác động liên tục của người dạy nhẳm tổ chức cho hoạt động nhận thức của học sinh để người học lĩnh hội các thành phần của nội dung giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đã định.
  - Phương pháp dạy học quan hệ với các thành tố khác của quá trình dạy học như mục tiêu - nội dung - phương pháp - phương tiện và người chỉ huy.
  Nếu ta coi mục tiêu là cái đích cần đạt đến, nội dung cần truyền tải, phương pháp là con đường thì phương tiện phải tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song người “chỉ huy” đó là người dạy cần phải biết sử dụng triệt để mới có hiệu quả. Trong thời kỳ đổi mới, giáo dục đào tạo con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới. Nội dung kiến thức có chỉnh lý cho phù hợp thì yêu cầu phương pháp cần được đổi mới. Phương tiện phục vụ nó càng được coi trọng để nâng cao chất lượng.
  - Trong hoạt động dạy và học: phương pháp - phương tiện có vị trí hết sức quan trọng: nó là loại công cụ và công việc có tổ chức, có trật tự, hệ thống, kế hoạch. Nó tuân theo những qui luật tâm lý: nhu cầu, hứng thú, năng lực của người học. Được coi như là công cụ hữu hiệu, có hiệu quả tiết kiệm thời gian giúp cho người dạy và người học thuận lợi.
  * Các phương pháp dạy học tổ chức và thực tiễn được phân thành các nhóm lôgíc truyền thụ và tri giác thông tin (quy nạp - suy diễn).
  - Nhóm theo nguồn tri thức và đặc điểm tri giác thông tin (đàm thoại - diễn giảng trực quan, minh họa, biểu diễn, thực hành).
  - Nhóm theo mức độ tư duy độc lập, tích cực độc lập của học sinh (tái tạo, sáng tạo).
  * Các phương pháp khác như xây dựng động cơ học tập, phương pháp kiểm tra.
  Cùng với phương pháp là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ sảo như vậy hệ thống này phản ánh cấu trúc văn hóa như một hệ thống kinh nghiệm xã hội cần truyền lại cho thế hệ sau. Để chiếm lĩnh tri thức nhà giáo dục phải cùng với phương pháp cùng với phương tiện giúp học sinh thực hiện hoạt động, nhận thức được dễ dàng dưới 2 dạng cơ bản: tái tạo và sáng tạo.

  I. Định hướng và những yêu cầu sử dụng phương tiện trực quan vào phương pháp dạy học ở nước ta hiện nay.
  1. Thực trạng sử dụng phương pháp trực quan vào các Phương pháp dạy học ở THCS hiện nay:
  - Phần lớn giáo viên còn dạy chay, chưa coi trọng phương tiện theiét bị dạy học, dạy học truyền thống nặng thuyết trình, chưa kể đến một số giỏo viờn đọc - trò chép; kiểu dạng nhồi nhét cho qua.
  - Một số giờ có phương tiện trực quan (đồ dùng dạy học) nhưng còn đơn diệu, sử dụng chưa triệt để, kết hợp với phương pháp chưa sư phạm. Khai thác chưa triệt để hoặc chưa biết khai thác.
  - Cơ sở vật chất nhà trường còn yếu, thiếu hoặc không đồng bộ như thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm thực hành
  - Công tác đầu tư xây dựng, bảo vệ còn yếu.
  Thực trạng này đòi hỏi cấp bách sự thay đổi Phương pháp dạy học nói chung, Phương pháp dạy học sinh học nói riêng và cơ sở vật chất đảm bảo, thực hiện tốt các phương pháp đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo.
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 17:08 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Tài liệu tham khảo

  1. Lý luận dạy học: - Trần Doãn Bách
  - Trần Bá Hoành
  - Nguyễn quang Vinh
  Nxb Giáo dục 1980.
  2. Khoa học giáo dục : 65 - 69 - 70 năm 1998.
  3. Nghiên cứu giáo dục: tháng 10/1998, tháng 4/1999.
  4. Tạp chí TNPT số 20/1998, số 26/1999, số 27/1999/.
  5. Đổi mới Phương pháp dạy học của Trần Kiều - Nxb Giáo dục 1997.
  6. Lý luận dạy sinh học Trường ĐHSP II Hà Nội.
  7. Sự cộng tác giúp đỡ của đồng nghiệp trường THCS Phương Liễu.
  Trả lời · 12-02-2011 lúc 17:09 #4
 13. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 14. T
  thamduongnoi · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 13-05-2013 lúc 13:44 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  992908
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)