Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  35
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Lời mở đầu . 2
  1: CƠ SỞ LÝ LUẬN: . .3
  I. BẢO HIỂM LÀ GÌ: . 3
  II. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM: . .3
  III. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM NÓI CHUNG . .6
  1. Bù đắp thiệt hại, khắc phục tổn thất. 6
  2. Tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất . .7
  3. Sử dụng hiệu quả những khoản tiền nhàn rỗi, tạo được nguồn vốn lớn để đầu tư
  vào lĩnh vực khác . .7
  4. Tăng thu ngân sách nhà nước . .7
  5. Tạo tâm lý an tâm trong kinh doanh, trong cuộc sống. .8
  IV. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI KINH TẾ MỘT
  QUỐC GIA. .8
  PHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM . 1 0
  I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM .1 0
  1. Quá trình hình thành và phát triển . 1 0
  2. Vài nét về Luật kinh doanh Bảo hiểm của Việt Nam . 1 2
  3. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam . .1 5
  4. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam . .17
  II. THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM . 1 8
  PHẦN III: GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN
  NAY . 2 1
  I. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC . .21
  II. VỀ PHÍA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM. .22
  III. VỀ PHÍA CÁC TỔ CHỨC KHÁC . .2 3
  Tiểu luận: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia
  Lời mở đầu
  Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh, dù đã luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối
  mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực. Các rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân
  như môi trường, thiên nhiên, xã hội như: bão lụt, hạn hán, bệnh dịch, tai nạn Tất cả

  mọi rủi ro đó đều đe dọa đến khả năng tài chính của mỗi cá nhân, những con người không
  may gặp tai nạn. Để ngăn ngừa, khắc phục những rủi ro đó người ta nghĩ đến việc đoàn
  kết cộng đồng, liên hợp nhiều người lại để chia sẻ mất mát với những con người kém
  may mắn đó. Như vậy, xét trên diện rộng là cả cộng đồng thì hoạt động này tận dụng
  được tối đa mọi nguồn lực xã hội và lợi ích xã hội thu được là rất lớn. Do vậy, các công
  ty bảo hiểm xuất hiện.
  Ngày nay khi nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ ngày càng phát triển thi người ta còn
  biết đến bảo hiểm như các tổ chức phi ngân hàng mà trong đó nó thực hiện chức năng
  như một trung gian tài chính, tức là góp phần giải quyết hiện tượng thiếu thừa vốn diễn ra
  thường xuyên trong nền kinh tế, đảm bảo cho quá trình tuần hoàn vốn được diễn ra trôi
  chảy và nhanh chóng Qua vài điều sơ lược trên ta nhận thấy bảo hiểm có vai trò quan
  trọng đối với con người, xã hội, nền kinh tế.
  Để biết cụ thể hơn về bảo hiểm cũng như vai trò và sự phát triển của bảo hiểm ở
  nước ta, các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về đề tài: Sự cần thiết khách quan của
  bảo hiểm với kinh tế một quốc gia nói chung.
  Trả lời · 12-12-2011 lúc 13:26
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,915 Mua 35 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. H
  Hoàng Mạnh Hùng · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 17-03-2013 lúc 21:51 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  929988
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)