Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu So sánh tư tưởng chính trị phương đông và tư tưởng chính trị phương tây

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  27
 4. Thông tin
  15
 5. Công cụ
 6. Đề tài: So sánh tư tưởng chính trị phương đông và tư tưởng chính trị phương tây


  A. LỜI MỞ ĐẦU
  Nghiên cứu lịch sử tư tưởng chính trị là nghiên cứu các quan điểm tư tưởng, các học thuyết chính trị được hình thành và phát triển trong lịch sử từ khi có chính trị.
  Trong khuôn khổ của tiểu luận này bằng phương pháp so sánh lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây và lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông. Em chỉ lựa chọn giới thiệu một số học thuyết chính trị tiêu biểu ở những thời kỳ tương đối điển hình cả phương Đông và phương Tây để tìm ra được tính tương đồng và sự khác nhau, những tích cực và hạn chế của các đối tượng so sánh. Mục đích là tìm ra cái lôgíc của chính trị tức là cái thực chất chính trị đồng thời qua đó chắt lọc những giá trị phổ biến tích cực có ích cho đời sống chính trị hôm nay làm cho sự hiểu biết chính trị của bản thân ngày càng sâu sắc, phong phú và toàn diện hơn về chính trị để từ đó vận dụng vào thực tiễn xây dựng đất nước việt nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  A. LỜI MỞ ĐẦU
  1

  B. NỘI DUNG
  2
  I.
  Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây cổ đại
  2
  1.
  Đặc điểm lịch sử xã hội - chính trị cổ đại
  2
  2.
  Các nhà tư tưởng chính trị tiêu biểu
  4
  a.
  Hêrôđốt (480 ¸ 425) Tcn
  4
  b.
  Xênôphôn (427 ¸ 355) Tcn
  4
  c.
  Platon (428 ¸ 347) Tcn
  4
  d.
  Aritxtốt (384 ¸ 322) Tcn
  5
  II.
  Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây - Thời Trung cổ
  5
  1.
  Đặc điểm lịch sử xã hội - chính trị
  5
  2.
  Tư tưởng đặc trưng là sự thống trị của chủ nghĩa giáo điều
  6
  a.
  S.Oguytxtanh (357 ¸ 430) Tcn
  6
  b.
  S.Tômátđacanh (1225 ¸ 1274)
  6
  III.
  Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây - thời cận đại
  6
  1.
  Đặc điểm lịch sử văn hóa - chính trị
  6
  2.
  Các nhà tư tưởng chính trị tiêu biểu
  7

  a.
  J.Lốc cơ (1632 - 1704)
  7
  b.
  S.L. Mông tetxkiơ (1689 - 1755)
  7
  c.
  J.Rút xô (1712 - 1778)
  7
  IV.
  Lịch sử tư tưởng chính trị phương đông (phần Trung Quốc)
  7
  1.
  Phần cổ đại và hiện đại
  7
  2.
  Thời cận đại
  8

  C. PHẦN SO SÁNH
  9
  1.
  Con người phương Tây khác con người phương Đông
  9
  2.
  Về thể chế chính trị
  9
  3.
  Về vai trò của dân
  3
  4.
  Về mưu kế, thuật trị nước
  10
  5.
  Những hạn chế về mặt tư tưởng chính trị
  11

  D. KẾT LUẬN
  12
  Trả lời · 10-05-2011 lúc 16:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 6,814 Mua 15 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

so sánh tư tưởng chính trị phương đông và phương tây

So sanh tu tuong chinh tri phuong dong va phuong tay

so sánh tư tưởng chính trị phương đông và phương tây so sanh tu tuong chinh tri cua phuong dong va phuong tay tu tuong chinh tri phuong tay co dai va phuong dong co dai tu tuong chinh tri phuong dong so sang tu tuong chinh tri phuong dong va phuong tay so sánh tư tưởng chính trị phương đông và phupwng tây so sanh phuong dong va phuong tay ve tu tuong chinh tri So sanh chinh tri phuong dong va phuong tay so sánh tư tưởng chính trị pháp phương đông là phương tây cổ đại sư khac nhau giua tư tương chinh tri phương t Tu tuong chinh tri cua Herodot so sánh các tư tưởng chính trị phương đông và phương tây phân tích so sánh các tư tưởng chính trị phương đông và phương tây cổ đại so sanh tu tuong chinh tri phuong dong va phuong tay can dai giá trị chung của tư tưởng chính trị phương đông và tây so sanh tu tuong chinh tri phg tay va phg dong tư tưởng chính trị phương đông so sanh tu tuong chinh tri phuơng dông va phuong tay so s so sanh tu tuong chinh tri phuong Dong va phuong.Tay so sánh tư tưởng chính trị phương đông và phuobg tay so sánh tư tưởng chính trị phương Đông và Phương Tây so sanh tu tuong chinh tri phuong dong voi phuong tay

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)