Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Sáng kiến năng cao chất lượng hoạt động góc trong trường mầm non

  sontungru sontungru is offline (1,222 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  11
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ


 6. MỤC LỤC

  PHẦN I

  I.PHẦN MỞ ĐẦU Trang
  1. lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 2
  3. Đối tượng khách thể và địa bàn nghiên cứu 2

  PHẦN II
  NỘI DUNG
  I. Giải quyết vấn đề 2
  1.Một số vấn đề cơ bảnvà cơ sở lý luận của đề tài 2
  * Vài nét về vấn đề nghiên cứu 2
  1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động góc 2
  1.2 Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động góc 3- 6
  3. Thực trạng trong công tác chỉ đạo 6-8
  thực hiện hoạt động góc
  của trường Mầm Non
  4 .Một số biện pháp thiết kế nâng cao chất lượng 8 –18
  hoạt động góc ở trường Mầm Non.

  PHẦN III
  * KẾT LUẬN
  1 .Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 19-20
  2. Bài học kinh nghiệm 20
  3. Ý kiến đề xuất 21
  4. Tài liệu tham khảo 21
  5. Lời cảm ơn 22
  6 .Phụ lục 23

  PHẦN THƯ I

  I.MỞ ĐẦU:
  1/ Lý do chọn đề tài:
  Một số biện pháp thiết kế nâng cao chất lượng hoạt động góc ở trường MN Mầm Non. Nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới của ngành Giáo dục đề ra.

  2/ Mục đích , nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu:
  a/ Mục đích nghiên cứu:
  • Tạo uy tín cho nhà trường từ đó giúp nhà trường khẳng định mìnhtrong công tác phát triển giáo dục.
  • Trẻ yêu mến cô, yêu mến trường , từ đó phụ huynh tin tưởng, xã hội quan tâm – các ngành, các cấp, chính quyền cùng hợp sức xây dựng nhà trường để làm tốt công tác giáo dục đạt kết quả cao.
  b/ Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Đánh giá thực trạng quản lý nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc trên lớp ở trường MN Mầm Non.
  • Đề xuất một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dậy hoạt động góc. Ở trường MN Mầm Non trong hiện tại và những năm tiếp theo.
  c/ Phạm vi nghiên cứu:
  • Bước đầu làm quen công tác nghiên cứu khoa học, khả năng và điều kiện còn hạn chế, nên tôi chỉ tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dậy hoạt dộng Góc ở trường MN Mầm Non.
  3/ Đối tượng khách thể và địa bàn nghiên cứu:
  1. Đối tượng nghiên cứu

  • Thực trạng và biện pháp về công tác nâng cao chất lượng dậy hoạt động Góc.
  1. Khách thể nghiên cứu:

  • hoạt động Góc ở trẻ 5 tuổi thực hiện chương trình đổi mới.
  c. Địa bàn nghiên cứu: Trường MN Mầm Non xã Eakmút. Huyện Eakar.
  PHẦN II : NỘI DUNG
  I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  1.) Một số vấn đề cơ bản và cơ sở lý luận của đề tài:
  * vài nét về vấn đề nghiên cứu:
  1.1 Đặc điểm bản chất của hoạt động Góc.
  Hoạt động không phải là thừa năng lượng ( Như các nhà tư sản phương tây quan niệm) mà hoạt động ở đâycụ thể là hoạt động góccủa trẻ được người lớn tổ chức,hướng dẫn, giúp đởtẻ tái tạo lại những kiến thức trẻ đã được học, được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy. Trong giờ học, những sự việc, hiện tượng sẩy ra trong môi trường sống gần gũi trẻ, thông qua đó trẻ học được mẫu nhân cách phù hợp với xã hội loài người . Trẻ chơi chủ yếu do mâu thuẫn nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước , muốn làm người lớn, nhưng khả năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn do đó trẻ giải toả mâu thuẫn đó dưới một hình thức cực kì độc đáo đó là hoạt động Góc:
  - Gĩc học tập

  - Gĩc thin nhin
  - Gĩc xy dựng
  - Gĩc phn vai
  Nghĩa là chúng tham gia vào xã hội người lớn theo cách riêng của mình. Chúng tưởng tượng mình là người lớn và cũng đóng một cương vị xã hội như họ Ví dụ: Người mẹ , cô giáo, chú công nhân, bác sỹ
  Với vai trò chúng tái tạo lại cuộc sống của người lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tưởng tượng. Hoạt động Góc có một đặc trưng rất riêng vì chơi của trẻ không phải là thật, mà là giả Vờ, nhưng sự giả vờ ấy mang tính chất rất thật.
  Ví dụ : Góc xây dựng : trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công việc của người công nhân đồng thời trẻ biết hợp tác với nhau để thực hiện một công việc được giao.
  Hay trẻ “ Giả vờ đóng vai Bác sĩ” trẻ thể hiện là là 1 Bác sĩ tốt hết lòng chăm sóc bệnh nhân của mình.nhưng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thoả mãn nhu cầu xã hội của trẻ – làm quen và tham gia vào xã hội người lớn. Tức là hoạt động góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong sự hấp dẫn của quá trình hoạt động.
  Ví dụ: Góc học tập:
  Trẻ tái tạo lại những gì đã được cô dậy trẻ trn tiết học hoặc những kiến thức chưa chuyển tải hết trong tiết học chung. Nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền hơn.Và tư duy trừu tượng phát triển, kèm theo là tư duy logic, tư duy ngôn ngữ cũng phát triển.
  Trong các giờ học trước cô dậy các cháu nặn những con vật nuôi trong nhà, hoặc nặn những người thân, trong hoạt động góc cháu có thể sáng tạo nặn cô giáo và các bạn đi chơi công viên,
  Như vậy, rõ ràng hoạt động góc được phát triển và mở rộng dần theo sự phong phú và mở rộng các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh. Bản chất hoạt động góc là một hoạt động phản ánh sáng tạo, độcđáo sự tác động qua lại giữa trẻ với môi trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống cuộc sống thực. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin.
  1.2/ Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức hoạt động góc.
  Trong hoạt động gĩc l tổng hồ cc loại trị chơi . trong qu trình chơi trẻ cĩ thể tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trưng cơ bản của trị chơi l qu trình tưởng tưởng biểu hiện rất r nt, trẻ được tự do ti tạo nghĩa l tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung chơi vì vậy m nội dung chơi luơn phụ thuộc vo kinh nghiệm của trẻ. Hoạt động gĩc l phương tiện gio dục nhận thức. Trong qu trình thực hiện cc trị chơi, trẻ phải sử dụng cc phương tiện, đồ dng, nhờ sự tiếp xc đó m vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng như: tn gọi, mu sắc, kích thước, hình dạng những thuộc tính khơng gian của đồ vật hay khi đứng trn cương vị của người lớn( qua cc vai chơi) để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới hiểu được ý nghĩa hoạt động của con người l: lm việc vì người khc. Hoạt động gĩc cịn củng cố chính xc, v mở rộng sự hiểu biết của trẻ về hiện tượng xung quanh. Nội dung của hoạt động gĩc l cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động trẻ phản nh cuộc sống đó một cch sng tạo v độc đáo chứ khơng phải mơ phỏng hồn tồn. Thơng qua hoạt động gĩc trẻ đ thực sự lm chủ những gì trẻ biết tức l trẻ biết vận dụng những kinh nghiệm hiểu biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu cầu chơi.
  Ví dụ: Khơng cĩ dao để cắt rau khi chơi trị chơi (nấu ăn), trẻ dng miếng nhựa giống con dao để cắt v tiến hnh thao tc như đang cắt bằng dao thật. Hơn thế nữa những biểu hiện tri thức của trẻ thu nhận được trong cuộc sống sẽ được củng cố, chính xc hố v su sắc hơn.
  Ví dụ : Sự hiểu biết về cơng việc của bc cơng nhn, của Bc sĩ sẽ su sắc hơn khi chơi trị chơi xy dựng, trị chơi Bc sĩ.
  Cũng trong hoạt động gĩc, pht triển nhu cầu nhận thức, tính tị mị, ham hiểu biết của trẻ. Đây l một cơ sở căn bản để gio dục trí tuệ cho trẻ, hoặc trong khi hoạt động trẻ đóng một vai no đó thể hiện những hnh động v mối quan hệ của người lớn, trẻ muốn đóng đúng hơn, giống thật hơn, nhưng vốn tri thức vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của trẻ chưa đủ nn cũng xuất hiện nhu cầu nhận thức mới, đó cũng l một yếu tố trong sự pht triển trí tuệ.
  Trong khi hoạt động gĩc cc qu trình tm lý, nhận thức cũng pht triển, chẳng hạn khi đóng vai, mơ tả hiện tượng ny hay hiện tượng kia, trẻ thường suy nghĩ về chng thiết lập mối quan hệ giữa cc hiện tượng khc nhau, tức l trẻ phải huy động tất cả tri thức của mình, lc ny tư duy, trí nhớ của trẻ cũng được pht triển.
  Trong khi chơi trẻ được đối thoại cng nhau, trao đổi tư tưởng thoả thuận, thương lượng cng nhau, trẻ phải nĩi cho bạn khc hiểu v phải hiểu lời bạn khc nĩi, nn ngơn ngữ được pht triển. Ngơn ngữ đóng vai trị rất quan trọng vì nhờ cĩ ngơn ngữ trẻ mới giao tiếp v trình bầy ý kiến của mình với bạn. Cũng chính trong hoạt động gĩc trẻ phải luơn tạo ra hồn cảnh chơi, sử dụng vật liệu thay thế, sử dụng cc kí hiệu tượng trưng, điều ny lm cho ĩc tưởng tượng, nên óc sng tạo của trẻ pht triển mạnh mẽ.
  Cc trò chơi trong hoạt động Gĩc khơng ngừng lm cho trí tuệ của trẻ pht triển m cịn ảnh hưởng rất lớn đến pht triển tình cảm xã hội của trẻ. Vì vậy hoạt động gĩc cịn l phương tiện gio dục đạo đức cho trẻ hướng tới ci đẹp, ci hồn mỹ trong hnh vi, ci đẹp trong giao tiếp, cư sử giữa người với người, gĩp phần hình thnh hnh vi x hội của bản thn trẻ. Hình thnh thi độ tích cực của trẻ đối với bản thn.
  Ví dụ: Khi đóng vai Bác sĩ, do động cơ bắt chước Bác sĩ giống thật hơn nên trẻ dễ dàng phục tùng các qui tắc ẩn kín trong vai chơi. Đó là bác sĩ ân cần, chu đáo, thông cảm và có trách nhiệm với bệnh nhân. Hoặc thông qua người bán hàng trẻ học được cách cư sử giữa người với người một cách lịch lãm, như chào hỏi cảm ơn của người mua hàng và giao hàng trong khi giao tiếp.
  Thông qua trò chơi sáng tạo. Cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đạo đức quí bấu như: lòng nhân ái, ân cần, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, cảm thông thật thà, dũng cảm, kiên trì, chịu khó Đặc biệt là lòng nhân ái – không có một loại hình hoạt động nào ở tuổi mẫu giáo lại có thể giúp trẻ bộc lộ xúc cảm, tình cảm và thái độ của mình một cách thoải mái, tự nhiên như thể hiện các vai chơi trong hoạt động Góc. Trẻ xúc động, vui buồn theo vai chơi của mình, trẻ bồn chồn lo lắng hồi hộp, xót xa khi con ốm( trong trò chơi mẹ con); trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu cho búp be (trò chơi với búp bê). Trẻ thông cảm, vội vàng có trách nhiệm với bệnh nhân khi đóng vai Bác sĩ ; Trẻ cần cù xếp từng viên gạch, một cách nhẹ nhàng khi chơi trò chơi xây dựng trẻ khéo léo kiên trì khi chơi trò chơi học tập( tô các chữ chấm mờ , điền chữ còn thiếu trong từ nối các số với số lượng đồ vật, cắt dán các bông hoa, hay quả còn thiếu trên cành. Nặn tái tạo lại các con vật, trái cây, vẽ những gì mà cháu nhìn thấy hoặc đã được học trong các tiết hoạt động chung mà chưa thực hiện hết. Như vậy hoạt động góc còn là phương tiện phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cho trẻ. Sự suy luận phán đoán, óc tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng tư duy lô rích của trẻ được hình thành và phát triển mạnh
  Trả lời · 07-11-2012 lúc 10:20
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  sontungru sontungru is offline (1,222 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 5,212 Mua 2 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  1,281
  Tài liệu đã gửi
  1222
  Tài liệu đã bán
  399
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  763599
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. B
  bích239 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 12-04-2013 lúc 11:54 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  963269
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. sontungru · Thành Viên Tích Cực · 1,281 bài gởi
  Cam on ban, chuc ban dat diem cao
  Trả lời · 12-04-2013 lúc 14:11 #3
 11. Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  1,281
  Tài liệu đã gửi
  1222
  Tài liệu đã bán
  399
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  763599
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  huyentrang8612 · Thành Viên KiloBooks · 9 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 05-10-2013 lúc 16:00 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  9
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  596143
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Thuong Pham · Facebook User · 3 bài gởi
  Cam on ban nhieu nhe
  Trả lời · 10-03-2014 lúc 21:58 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1145475
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

sang kien hoat dong goc

sang kien kinh nghiem hoat dong goc 5-6 tuoi

skkn hoat dong goc

sang kien kinh nghiem hoat dong goc

bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm thiet kế môi trường hoạt động góc cho trẻ mầm non

bài viết kinh nghiệm tổ chức hoạt động góc cho trẻ

sang kien kinh nghiem cho tre 3-6 tuoi

skkn hoat dong goc mam non

sang kiên hoat đông goc cho tre 3 tuôi

sang kien kinh nghiem khi to cuc hoat dong goc lop 5 tuoi

skkn hoat dong goc 5t sáng kiến kịnh nghiêm góc sang kien kinh nhiem hoat dong goc cho tre 4-5 tuoi sang kien kinh nghiem mam non ve hoat dong goc sáng kiến kinh nghiệm hoạt động góc kinh nghiem hoat dong goc sáng kiến kinh nghiệm hoạt đôngo góc sang kien kinh nghiem to chuc hoat dong goc skkn giup tre choi tot hoat dong goc skkn ve hoat dong goc skkn tre choi tot hoat dong goc skkn thiet kenang cao chat luong hoat dong goc sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 5-6 tuổi skkn nang cao chat luong hoat dong goc sáng kiến kinh nghiệm MGB

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)