Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cá biệt lứa tuổi mầm non

  H
  viphounds hounds is offline (24 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang:
  PHẦN MỞ ĐẦU 5
  1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 5
  a. Lý do khách quan: . 5
  b. Lý do chủ quan: 5
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 5
  3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 6
  4. PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 6
  PHẦN II: 6
  CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN . 6
  1. Phương pháp quan sát: 7
  2. Phương pháp trò chuyện: 7
  3. Phương pháp nêu gương: . 7
  PHẦN III: 7
  CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 7
  1. Tìm hiểu đặc điểm, tâm lý của trẻ . 7

  2. Tìm nguyên nhân của những biểu hiện tiêu cực trên . 8
  3 Khích lệ nêu gương 9
  4. Biện pháp giáo dục thực hiện . 11
  PHẦN V: KẾT LUẬN 12
  1 KẾT QUẢ 12
  2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 12
  3. Ý KIẾN- KIẾN NGHỊ 14
  Trả lời · 28-10-2012 lúc 09:11
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  viphounds hounds is offline (24 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 530 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  29
  Tài liệu đã gửi
  24
  Tài liệu đã bán
  32
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  428809
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)