Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Rừng và các khái niệm liên quan đến rừng

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Theo quy định khoản 1 Điều 3 Luật BV&PTR năm 1991 (sửa đổi bổ sung năm 2004) được định nghĩa như sau:
  Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng [11, tr. 63].
  Như vậy, theo khái niệm trên, rừng bao gồm các yếu tố: Thực vật rừng tự nhiên hoặc do con người trồng mới hoặc khoanh nuôi tái sinh trên đất trồng rừng, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc thực vật đặc trưng là những thực vật chính chiếm ưu thế; động vật rừng sống hoang dã trong rừng; vi sinh vật rừng; quần xã thực vật rừng phải có một diện tích đủ lớn để tạo ra hoàn cảnh rừng đặc trưng và những yếu tố tự nhiên, môi trường do rừng tạo ra khác với hoàn cảnh bên ngoài, độ khép tán của quần xã thực vật phải lớn hơn 0,1.
  Đất lâm nghiệp bao gồm: đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và đất chưa có rừng được quy hoạch để gây trồng rừng; trong phạm vi QLNN về đất lâm nghiệp, thì đất lâm nghiệp chỉ giới hạn ở lớp đất mặt với độ sâu nhất định phù hợp với canh tác lâm nghiệp, không bao gồm những tài nguyên, khoáng sản và những vật thể nằm sâu trong lòng đất.
  Đến nay, chưa có một khái niệm đầy đủ nào về bảo vệ rừng, theo quan điểm của chúng tôi bảo vệ rừng là tổng thể các hoạt động nhằm bảo toàn, phát triển hệ sinh thái rừng hiện có, bao gồm thực vật, động vật rừng, đất lâm nghiệp và các yếu tố tự nhiên khác; phòng, chống những tác động gây thiệt hại đến đa dạng sinh học của rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái.
  Như vậy, bảo vệ rừng bao gồm những hoạt động sau:
  - Tổ chức phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng như: phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản; xuất nhập khẩu thực vật rừng, động vật rừng; săn bắn động vật rừng, chăn thả gia súc vào rừng trái quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; phòng, trừ sâu bệnh hại.
  - Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

  Theo khái niệm trên bảo vệ rừng bao gồm cả phát triển rừng. Theo quy định của khoản 3 Điều 3 Luật BV&PTR thì:
  Phát triển rừng là việc trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khi khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo và việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và giá trị của rừng [11, tr. 63].
  Vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX thế giới đã quan tâm đến "phát triển bền vững". Khái niệm "phát triển bền vững" hay "khả năng bền vững" được đưa ra trong "chiến lược bảo tồn thế giới" nhằm đáp lại nhận thức và những mối lo ngại ngày càng tăng về sự suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự xuống cấp môi trường toàn cầu. Quan điểm chung của sự phát triển bền vững là bảo đảm sao cho việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ hôm nay không làm tổn hại đến việc đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau.
  Trả lời · 17-10-2012 lúc 15:39
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 7,082 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8581
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

khái niệm rừng

Khai niem ve rung

khai niem rung la gi

khái niệm về rừng

khai niem rung

http:www.kilobooks.comrung-va-cac-khai-niem-lien-quan-den-rung-279106

khái niệm rừng định nghĩa rừng định nghĩa về rừng Khai niem rung san xuat khái niệm rừng là gì dinh nghia ve rung khái niệm về rừng định nghĩa rừng là gì khái niệm rừng sản xuất khái niệm trồng rừng các khái niệm về rừng Khai niem Bao ve rung khái niêm rừng rung khep tan la gi dinh nghia rung la gi khái niệm rừng trồng định nghia rừng là gì Khai niem rung phong ho luật về định nghĩa rừng

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

khái niệm rừng sản xuất Khai niem rung phong ho khái niệm rừng khái niệm đất rừng sản xuất khái niệm đất chưa có rừng Khai niem ve pha rung Khai niem ve rung tre nua Khai niem ve rung khai niem ve cac loai rung Khaj njêm bao ve rug khái niệm về rừng dinh nghia rung phong ho định nghĩa rừng Khai niem rung xuc tien tai sinh khai niem Dat rung san xuat gioi thieu va khai niem ve rung khái niệm rừng là gì khai niem rung cac khai niem lien quan den rung Khai niem ve sau hai cay rung Khai niem mat do rung Khai nien chay rung la gi Khai niem dat trong rung san xuat các khái niệm về rừng định nghĩa rừng là gì khái niệm rừng định nghĩa về rừng khai ni rừng Khai niem rung san xuat khai niem rung la gi khai niem rung tu nhien la gi khai niem ve rừng khái niệm rừng đặc dụng khái niệm trồng rừng khai niem ve rung chan c khai nien rung san xuat khai niem rung phong ho dac dung san xuat dinh nghia ve rừng trồng khái niệm rừng phòng hộ là gì khái niêm về rừng sản xuất khái niệm rừng phòng hộ khai niem rừng khái niệm rừng tự nhiên khái niem rung san xuat dinh nghia ve rung rừng khép tán là gì dinh nghia ve bao ve rung khái niệm về rừng tự nhiên Khai niêm rừng đặc dụng dinh nghia dat rung san suat khái quát về rừng định nghia rừng là gì định nghĩa của rừng khai niem chu rung la gi định nghĩa đất rừng sản xuất khái niêm rừng khái niệm rừng trồng khai niemrung trong khái niệm về rừng Khai niem rung trong định nghia rừng dinh nghia rung la gi đinh nghia ve rung rung khep tan la gi nêu định nghĩa về rừng khaj njem ve rug dinh nghia rung trong định nghĩa bảo vệ rừng đinh nghĩa về rừng khai niem rung tu nhien san xuat khai niem lo rung la gi khai niem rung thu sinh nêu khái niệm về rừng khai quat ve rung khái niệm lấn chiếm đất rừng khai niêm bao ve rung la gi khái niêm về rừng khai nien rung Khai niem Bao ve rung Khái niêm vê rung khái niệm liên quan đến rừng khai niem rưng neu khai niem bao ve rung rừnpg là gì khsi niêhm khai niem ve rưng Khai niem rung la gj khái niệm đất trồng rừng luật về định nghĩa rừng khái niem trong rung Định nghĩa về rừng khsi niem ve rung khái niệm quản lý bảo vệ rừng

Xem các từ khóa (tags) khác