Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Rủi ro trong thanh toán quốc tế ở Việt Nam

  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Rủi ro trong thanh toán quốc tế ở Việt Nam


  MỤC LỤC
  Chương 1 : tổng quan về thanh toán quốc tế 2

  1- khái niệm về thanh toán quốc tế 2
  1.1 - Sự ra đời của thanh toán quốc tế 2
  1.2 – Khái niệm thanh toán quốc tế 4
  1.2.1 – thanh toán quốc tế phi ngoại thương 4
  1.2.2 – thanh toán quốc tế phi ngoại thương 4
  2 – Các phương thức thanh toán quốc tế 5
  2.1 - Chuyển tiền 5
  2.2 – Phưong thức nhờ thu 6
  2.3 – Tín dụng chứng từ 8
  3 – vai trò của thanh toán quốc tế 11
  3.1 – Thanh toán quốc tế với nền kinh tế 11
  3.2 – Ngân hàng thương mại với thanh toán quốc tế 12
  3.3 – Thanh toán quốc tế hoạt động sinh lời của NHTM 13
  4 - Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động TTQT 15
  4.1 – Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ 15
  4.2 – Các quy tắc và nguồn luật điều chỉnh khác 16
  4.2.1 – Quy tắc thống nhất về nhờ thu 16
  4.2.2 – Các nguồn luật điều chỉnh về hối phiếu 16
  4.2.3 - Nguồn luật điều chỉnh quan hệ thanh toán séc. 17
  4.2.4 – Các quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng 17
  Phụ lục 01: Yêu cầu mở thư tín dụng không hủy ngang 18
  phụ lục 02: Tờ trình mở (sửa đổi) L/C nhập khẩu 21
  phụ lục 03: Yêu cầu sửa đổi thư tín dụng 22
  phụ lục 04:Tthư tín dụng chứng từ (L/C) nhập khẩu 23
  phụ lục 05: Giấy báo chứng từ hàng nhập theo L/C 24
  phụ lục 06: Thông báo sơ bộ thu tín dụng chứng từ 25
  phụ lục 07:Lthư yêu cầu đòi tiền theo L/C 26
  phụ lục 08: Lệnh chuyển tiền 27
  Chương 2: Thực trạng và nguyên nhân 28
  1 - Bối cảnh kinh tê 28
  1.1 – Quá trình toàn cầu hóa ảnh hưởng 28
  1.1.1 –Quá trình toàn cầu hoá kéo theo 28
  1.1.2 – Toàn cầu hóa làm cho hoạt động 31
  1.2 – Các ngân hàng từ xa 34
  2 - Thực trạng thanh toán quốc tế 36
  2.1 – Thanh toán quốc tế trong các doanh nghiệp 36

  2.2 – TTQT trong ngân hàng 37
  2.2.1 Ngân hàng nhà nước với thị trường 37
  2.2.2 – khó khăn của doanh nghiệp 39
  2.2.3 – chính sách dang làm 41
  2.3 - Một số thành tựu 42
  3 – nguyên nhân của rủi ro 48
  3.1 – khái niệm rủi ro 48
  3.2 – phân loại rủi ro 49
  3.2.1 - Rủi ro thương mại 49
  3.2.2 – Rủi ro thanh toán 52
  Chương 3: Giải pháp khắc phục rủi ro 59
  1 - Một số giải pháp 59
  2 – giải pháp của các nước trên thế giới 61
  3 – bài học kinh nghiệm - định hướng cho Việt Nam
  Kết luận 72
  Danh mục tài liệu tham khảo 74
  Mục lục 75
  Trả lời · 03-04-2012 lúc 08:15
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nhatcnt nhatcnt is offline (9,643 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 836 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  9,636
  Tài liệu đã gửi
  9643
  Tài liệu đã bán
  22188
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  386360
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)