Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu học Lí Thường Kiệt

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  PHẦN I: MỞ ĐẦU1

  1. Lý do chọn đề tài1
  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài2
  3. Các bước tiến hành, thời gian. 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

  5. Phương pháp nghiên cứu. 4
  6. Lịch sử vấn đề. 4
  7.Cấu trúc đề tài5
  PHẦN II: NỘI DUNG5
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn. 6
  1.1. Cơ sở lí luận. 6
  1.2.Cơ sở thực tiễn. 6
  Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học Tập viết lớp 2 ở trường Tiểu học Lí Thường Kiệt.8
  2.1. Tập viết là phân môn thực hành giúp trẻ vận dụng những kiến thức đã học vào trang giấy. 8
  2.2. Thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết 8
  2.2.1. Ưu điểm
  2.2.2. Hạn chế. 9
  2.2.3. Một số lỗi sai học sinh thường mắc phải 11
  2.2.4. Nguyên nhân của việc mắc lỗi 12
  2.2.4.1. Từ phiá giáo viên 13
  2.2.4.2. Từ phía học sinh . 14
  2.2.4.3. Sự tác động của các yêu tố khách quan . 12
  Chương 3: Một số biện pháp khắc phục. 12
  3.1.Phương pháp cải thiện chữ viết cho học sinh
  3.1.1.Đối với giáo viên. 12
  3.1.2. Đối với học sinh. 14
  3.2. Biện pháp sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu 14
  3.3. Phân loại các nhóm đối tượng khi rèn luyện. 15
  3.3.1. Khai thác từng nhóm đối tượng cụ thể 16
  PHẦN III: KẾT LUẬN17
  PHỤ LỤC18  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Tập viết là một trong những phân môn có tầm đặc biệt quan trọng ở tiểu học, nhất là đối với các lớp đầu cấp. Không những thế, nó còn có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ và có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng học tập của các môn học khác.

  Tập viết góp phần rèn luyện một trong những kỹ năng hàng đầu của việc học Tiếng Việt trong nhà trường đó là kỹ năng viết chữ. Ngoài ra nó còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tính kỉ luật và khiếu thẩm mĩ.

  Là một sinh viên ngành giáo dục tiểu học, thấy được tầm quan trọng của môn tập viết, em đã đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, cũng như thông qua việc tìm hiểu những giờ lên lớp qua băng hình, video trên mạng, thông qua việc tham khảo ý kiến của thầy cô giáo, các anh chị khoá trên đã được đi thực tập, cùng một số giờ xin tham dự ở lớp 2 tại trường tiểu học Lí Thường Kiệt, em nhận thẳy rằng giáo viên tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong phân môn tập viết, đặc biệt là trong những giờ tập viết khi dạy học sinh lớp 2 viết chữ cái hoa. Theo mẫu hiện hành là chữ hoa đẹp nhưng lại rất khó viết, đặc biệt là đối với các em học sinh lớp đầu cấp, các nét cong, nét lượn mềm mại và thay đổi liên tục trong một con chữ và thường có biến điệu, không “thuần tuý” như ở chữ cái viết thường. Chính vì vậy khi viết chính tả, chữ hoa của các em mới dừng ở mức độ gần giống với hình dáng theo mẫu chữ quy định. Còn một lý do nữa rất bức xúc là trong giờ dạy tập viết, nhiều giáo viên chưa chú ý và coi trọng tính luyện tập, thực hành của học sinh, mà đi sâu quá vào việc giải thích qui trình viết chữ, nên học sinh không được luyện viết nhiều và luyện viết còn mang tính hình thức. Cũng bởi lẽ đó mà em chọn đề tài: “Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu học Lí Thường Kiệt”.

  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
  2.1. Mục tiêu
  · Thông qua việc đề xuất một số nội dung cũng như cách thức nhằm góp phần giúp các em học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lí Thường Kiệt cải thiện chữ viết trong phân môn Tập viết, đề tài này nhằm:
  + Nâng cao kỹ năng và cải thiện chữ viết cho học sinh.
  + Trang bị cho học sinh những kĩ năng viết chữ.
  + Làm tài liệu cho bản thân sau này ra trường và cho những người quan tâm đến phương pháp dạy tập viết cho học sinh lớp 2.
  2.2. Nhiệm vụ
  · Để nghiên cứu đề tài này em thực hiện các nhiệm vụ sau :
  + Hệ thống cơ sở lý luận về tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2.
  + Hệ thống cơ sở thực tiễn nhằm góp phần củng cố chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2.
  + Nghiên cứu kĩ năng thực hành, thực trạng của việc dạy và học Tập viết trong giờ Tập viết cho học sinh lớp 2 trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt.
  + Đề ra biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả qua việc rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt.
  + Đề ra hệ thống giải pháp để cải tiến chữ viết hoa cho học sinh lớp 2, trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt.


  3. Các bước tiến hành, thời gian
  3.1. Các bước tiến hành
  B1: Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan.
  B2: Khảo sát cũng như xin tham gia dự giờ những tiết dạy tập viết lớp 2 tại một số trường như Trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt, xem băng hình có liên quan.
  B3: Tập hợp tư liệu, nhận xét, trao đổi để hoàn chỉnh từng phần đề tài.
  B4: Hoàn thành đề tài.
  3.2. Thời gian
  2 tháng (12/10/2011 à 12/12/2011)

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  Lấy quá trình dạy Tập viết, trong đó hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh làm chủ đạo.
  Những giáo án có liên quan đến chương trình dạy Tập viết Lớp 2 và vở tập viết 2. (Nhà xuất bản GD)
  Học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lí Thường Kiệt.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Chọn hoạt động dạy Tập viết Lớp 2 ở trường Lí Thường Kiệt.
  Nghiên cứu và đi sâu tìm hiểu về việc “ Rèn kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2”.


  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Để tổ chức hệ thống lý luận về những kiến thức có liên quan.
  5.2. Phương pháp ngiên cứu thực tiễn:
  Sử dụng phương pháp khảo sát đối với học sinh trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt về việc học phân môn Tập viết. Từ đó rút ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế để có giải pháp tối ưu.
  Thông qua phiếu điều tra, khảo sát tại một số lớp 2 tại trường Tiểu Học Lí Thường Kiệt, phiếu khảo sát đối với một số giáo viên, cũng như phụ huynh có con em đang học lớp 2 về kĩ năng thực hành trong phân môn tập viết và tổng hợp phiếu điều tra khảo sát, em có điều kiện rút ra kết luận, đề xuất xác đáng cho quá trình cải thiện chữ viết cho học sinh lớp 2.
  6. Lịch sử vấn đề
  Dạy tập viết không còn là một đề tài mới mẻ mà đã có rất nhiều tác giả đã viết nên những công trình tiêu biểu như:
  + Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học (L ê A)
  + Dạy và học Tập viết ở Tiểu học (Trần Mạnh Cường – Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao – NXB Giáo dục)
  + Dạy Tập viết ở Tiểu học (Lê A - Đỗ Xuân Thảo – Trịnh Đức Minh – NXB Giáo dục)
  Nhưng vấn đề rèn kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh Tiểu học thì lại là đề tài rất mới, chưa được khai thác, mặc dù ở năm học 2010-2011 là năm học thứ 7 thực hiện dạy viết chữ hoa cho học sinh lớp 2 theo chương trình và sách giáo khoa mới bằng mẫu chữ hiện hành.
  Số bài và thời lượng học: Mỗi tuần có một bài tập viết, học trong một tiết. Trong cả năm học, học sinh được học 31 tiết tập viết.
  Về nội dung: Ở lớp 2 học sinh học viết các chữ cái viết hoa, tiếp tục luyện cách viết các chữ viết thường và tập nối nét chữ từ chữ hoa sang chữ thường.
  Về hình thức rèn luyện: Trong mỗi tiết tập viết, học sinh được hướng dẫn và tập viết từng chữ cái viết hoa, sau đó tập viết cụm từ hoặc câu ứng dụng (có nội dung phù hợp với chủ điểm và tương đối dễ hiểu) có chữ hoa ấy.
  Số lượng, nội dung và hình thức như vậy là phù hợp với học sinh lớp 2. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy cho thấy học sinh lớp 2 học môn tập viết để viết đẹp là rất khó, chữ hoa của các em mới dừng ở mức độ gần giống với hình dáng theo mẫu chữ quy định, một số em còn thao tác ngược hoàn toàn với quy trình viết (Chữ O, ¤, ¥) hoặc nhấc bút tuỳ tiện (Chữ N, M, U, ¦, .), không biết đâu là điểm nhấn của con chữ để tạo độ mềm mại, đẹp. Còn một lý do nữa rất bức xúc là trong giờ dạy tập viết, còn nhiều giáo viên chưa chú ý và coi trọng tính luyện tập, thực hành của học sinh, mà đi sâu quá vào việc giải thích qui trình viết chữ, nên học sinh không được luyện viết nhiều và luyện viết còn mang tính hình thức.
  Khi khảo sát vấn đề em nhận thấy có rất ít tác giả đề cập đến điều này, do đó em đã đi sâu tìm tòi nghiên cứu cũng như tìm hiểu vấn đề để học sinh lớp 2 viết đúng, tiến tới viết đẹp.
  7. Cấu trúc đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
  Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học Tập viết lớp 2 ở trường Tiểu học Lí Thường Kiệt.
  Chương 3: Một số biện pháp khắc phục.
  Trả lời · 14-01-2012 lúc 09:38
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,046 Mua 3 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20687
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. H
  hotarubi · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 15-03-2013 lúc 11:28 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  832055
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  honghanhngoc · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 20-03-2013 lúc 09:36 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  932640
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

de tai ren luyen ki nang tap viet cho hs lop 2 truong th ly tu trong

phieu dieu tra ren ki nang chinh ta

Đề tài Rèn luyện kĩ năng thực hành trong giờ tập viết cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lí Thường Kiệt

phieu dieu tra ki nang viet chinh ta cua hoc sinh lop 2

ren luyen ki nang viet dung chinh ta cho hoc sinh lop 2 truong tieu hoc li thuong kiet

co so ly luan mon tap viet lop 2

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)