Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Quyết định và cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước

  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Để 1 quyết định thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn thì chủ thể cần phải làm gì khi ra quyết định hành chính?
  1. Khái niệm: QĐ QLHCNN là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực của cơ quan hành chính Nhà nước.
  Khi thực hiện chức năng quản lý hành chính NN, cơ quan QLNN có quyền tham gia bất kỳ quan hệ xã hội nào vì cơ quan HCNN có quyền quản lý tất cả các lĩnh vực.
  Hoạt động của CQHCNN mang tính chất quyền lực pháp lý: có luật, những văn bản dưới luật.
  Trong hoạt động QLHCNN dùng nhiều biện pháp khác trong đó có quyết định hành chính để điều chỉnh một cách kịp thời
  QĐHC là phương tiện văn bản không thể thiếu trong hoạt động QLHC.
  Các dấu hiệu của QĐQLHCNN: bằng văn bản, bằng lời nói, bằng dấu hiệu.
  2. Để 1 quyết định thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn thì chủ thể cần phải làm gì khi ra quyết định hành chính?
  a. Quy trình ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính
  * Giai đoạn ban hành quyết định hành chính:
  - Bước 1: Điều tra, nghiên cứu, thu thập, xử lý thông tin, phân tích, đánh giá tình hình căn cứ ra QĐ, dự đoán lập ra phương án và lựa chọn phương án tốt nhất.
  + Kiểm tra tính khách quan của thông tin, tránh định kiến và chủ quan
  + Chỉnh lý nguồn thông tin theo yêu cầu
  + Xử lý, tìm ra giải quyết những tình huống phát sinh
  + Nghiên cứu, sử dụng những phương án đưa ra trong quyết định ( phương án phức tạp phải đề xuất ra nhiều tình huống để xử lý), bảo đảm về lợi ích KTXH
  + Bảo đảm phương tiện trong QĐ ( vật chất)
  + Xây dựng phương án, chú ý về mặt pháp lý
  - Bước 2: Soạn thảo quyết định
  + Đưa ra lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn, tránh đưa ra những ý kiến tùy tiện không đúng
  + Tham gia ý kiến của dân vì nhân dân tham gia QLNN
  + Những QĐ mang tính chất CT – KT – VH –XH quan trọng yêu cầu phải hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, tránh để lộ bí mật quốc gia.
  - Bước 3: Thông qua QĐ
  @ Thông qua chế độ lãnh đạo tập thể ( thẩm quyền chung), quyết định theo đa số
  + Chuẩn bị cuộc họp để thông qua
  + Tài liệu phải đưa trước cho đại biểu 2 ngày
  + Trọng tâm trong hội nghị: nội quy phát biểu
  + Sơ kết để đưa ra đề án chính của vấn đề
  + Các thành viên tham gia chịu trách nhiệm
  @ Thông qua chế độ thủ trưởng
  + Thủ trưởng có quyền quyết định
  + Bản lĩnh của Thủ trưởng
  + Tránh đưa hết vào tham mưu
  # Thủ trưởng cần tránh 4 sai lầm:
  + Ra những QĐ không nắm vững thực tế
  + Quá tin vào tham mưu, người dự thảo, không kiểm tra kỹ
  + Ra những QĐ dựa hẳn vào quyết định của cấp trên
  + Ra những QĐ không đúng thẩm quyền.
  - Bước 4: Ra văn bản
  + Thể thức văn bản
  + Sửa chữa các lỗi nếu có
  + Người có thẩm quyền ký vào VB có trách nhiệm trước VB mình đã ký
  *. Giai đoạn tổ chức thực hiện quyết định hành chính:
  - Bước 1: Nhanh chóng triển khai để thực hiện QĐ
  + Cấp dưới triệt để thực hiện QĐ
  + Công bố thực hiện QĐ, theo đúng đối tượng bảo đảm dân chủ
  - Bước 2: Tổ chức thực hiện quyết định
  + Cần phân côngcán bộ, đồng thời đảm bảo những phương tiện để thực hiện: tài chính, vật chất

  + Biện pháp: đại trà, làm thí điểm ( làm thử), rút kinh nghiệm
  - Bước 3: Xử lý thông tin phản hồ, điều chỉnh quyết định kịp thời.
  + Thông tin phản hồi là MLH ngượccủa quản lý
  + Điều chỉnh khi có những phát sinh nhất định khi cần thiết
  + Thực hiện quyết định
  * Giai đoạn kiểm tra và thực hiện QĐ hành chính:
  @ Chế độ kiểm tra:
  + KT công việc để tạo ra hiệu qủa nhất định
  + Nắm tình hình thực hiện QĐ
  + Phát huy những mặt tốt, khắc phục nhược điểm
  + Phương pháp KT đúng mục đích, yêu cầu
  @ Hình thức kiểm tra: Thường xuyên, đột xuất
  @ Xử lý kết quả kiểm tra: Đôn đốc, thực hiện; khen thưởng; Xử lý các vấn đề sai phạm;
  * Giai đoạn tổng kết, đánh giá việc thực hiện QĐ
  + Sơ kết: đánh giá trung thực những việc làm được, chưa được
  + Tổng kết: đúng
  b. Tính hợp pháp và hợp lý của QĐHC
  Nguyên tắc quản lý NN bằng pháp luật đòi hỏi mọi hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có hoạt động ra quyết định quản lý hành chính, phải phù hợp với pháp luật về nội dung và trình tự ban hành; nghĩa là mọi quyết định QLHC được ban hành trên cơ sở HP, Luật, văn bản của cơ quan NN cấp trên và phải nhằm thực hiện pháp luật. Mặt khác, các quyết định hành chính phải bảo đảm tính hợp lý, nghĩa là phải phù hợp với đường lối, chính trị, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn, khả năng quản lý nhà nước trong từng gia đoạn cụ thể.
  Tính hợp pháp và hợp lý của quyết định QLHC có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ban hành
  Trả lời · 22-03-2011 lúc 22:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  VngFhk VngFhk is offline (1,754 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 2,745 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,780
  Tài liệu đã gửi
  1754
  Tài liệu đã bán
  2017
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  87047
  Tài khoản thưởng
  140 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)