Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Quyết định quản lý hành chính Nhà nước? (thi cao học, thi công chức)

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. 1 Khái niệm : QĐ q lý HCNN là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của các cơ quan NN có thẩm quyền, người có thẩm quyền, được ban hành trên cơ sở và để thi hành luật theo thủ tục do P luật qui định, nhằm định ra chủ trương, chính sách, nh vụ lớn có tính định hướng trong quản lý NN; hoặc đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ quy phạm p luật hiện hành , làm thay đổi hiệu lực của chúng; hoặc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các q hệ p luật hành chính cụ thể, để thực hiện các nh vụ và chức năng q lý NN .
  QD q lý HCNN có tính ý chí, tính quyền lực và tính pháp lý .
  - Tính ý chí và tính q lực của thể hiện khi ra QĐ QL HCNN, cơ quan, người có thẩm quyên nhân danh NN, đại diện cho q lực NN . Mọi tổ chức, cơ quan NN, cá nhân thuộc đ tượng thi hành phải tuân thủ , thể hiện ý chí q lực đơn phương .
  - Tính P lý thể hiện ở hệ quả p lý của nó.
  QD q lý HCNN có đặc điểm :
  - QĐ q lý HCNN mang tính dưới luật, nó được ban hành trên cơ sở và để thực hiện luật và các VB của cơ quan NN cấp trên.
  - QĐ q lý HCNN được ban hành để thực thi hoạt động chấp hành và điều hành, có nghĩa là q lý NN là phạm vi giới hạn của QĐ q lý HCNN .

  (2) Các loại QĐ q lý HCNN
  - QĐ chung (QĐ chính sách) : là loại QĐ đề ra chủ trương, đường lối, c sách, n vụ, b pháp có t chất chung trong q lý làm cơ sở cho việc ban hành các QĐ quy phạm p luật hoặc QĐ các biệt-cụ thể, là công cụ đ hướng thực hiện lãnh đạo và q lý của hệ thống HCNN, (QD này có tên gọi NQ hay QĐ).
  - QĐ quy phạm trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm p luật chính vì : đặc ra các QPPL hành chính mới; cụ thể hoá các quy phạm p luật trong các luật do cơ quan q lực NN tối cao ban hành, hoặc các cơ quan NN cấp trên ban hành ; sửa đổi những quy phạm p luật h chính hiện hành; bãi bỏ những quy phạm p luật h chính không còn phù hợp; thay đổi phạm vi hiệu lực của những quy phạm p luật hành chính về thời gian, không gian và đối tượng thi hành ,
  QĐ quy phạm do hệ thống h chính ban hành có vị trí quan trọng, là cơ sở p lý điều chỉnh hoạt động q lý HCNN, làm cơ sở cho việc ban hành các QĐ h chính cá biệt-cụ thể .

  - QĐ hành chính cá biệt được ban hành nhằm giải quyêt các vụ việc cá biệt-cụ thể. đây là quy định áp dụng p luật , được ban hành trên cơ sở QĐ chủ đạo, QĐ quy phạm p luật, nhưng cũng có trường hợp được ban hành trên cơ sở văm bản cá biệt của cấp trên .
  QĐ hành chính cá biệt-cụ thể gồm các laọi :
  + Quyết định phê chuẩn : Trước khi thực hiện một hành động nào đó đã được p luật qui định, các cá nhân, tổ chức phải đề nghị hay khai báo với cơ quan HCNN có thẩm quyền .
  + QĐ ra lệnh :để đảm bảo trật tự, trị an, an toàn XH, thỏ mản nhu cầu cộng đồng . cơ quan hành chính phải ra lệnh ngăn cấm hoặc bắt buộc phải thực hiện 1 số hành động
  (3) Yêu cầu hợp pháp và hợp lý của QĐ HCNN
  - Yêu cầu hợp pháp :
  + Các QĐ q lý HCNN phải phù hợp với nội dung và mục đích của luật, không vi phạm luật, không trái với HP, luật và các văn bản của cơ quan NN cấp trên .
  + Các QĐ q lý HCNN được ban hành trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan hoặc chức vụ do p luật qui định .
  + QĐ q lý HCNN phải được ban hành xuất phát từ lý do xác thực (trong q lý NN và đời sống dân sự xuất hiện các nhu cầu, các sự kiện được p luật qui định cần phải ban hành QĐ) nhằm qui định chung hoặc áp dụng p luật vào các trường hợp cụ thể
  + QĐ q lý HCNN phải được ban hành đúng hình thức và thủ tục do p luật qui định .

  + Mỗi cơ quan, các nhân theo PL quy định được tham gia vào g đoạn nào, chỉ được tham gia vào g đoạn đó
  - Yêu cầu hợp lý : 1 QĐ q lý HCNN Các yêu cầu lý pháp đ với nội dung
  + QĐ q lý HCNN phải đảm bảo hài hoà lợi ích NN, tập thể và cá nhân
  + QĐ q lý HCNN phải có tính cụ thể và phù hợp với từng vấn đề, với các đối tượng thực hiện. Vì vậy, cần phải phân biệt rõ nhu cầu, đ điểm của đ tượng q lý mà ra QĐ cho phù hợp .

  + QĐ q lý HCNN phải đảm bảo tính hệ thống toàn diện : Nội dung của QĐ phải tính hết các yếu tố ch trị, KT, VH, XH; phải căn cứ vào mục tiêu trước mắt và lâu dài, phải kết hợp giữa tác động trực tiếp và gián tiếp, kết quả, mục tiêu, n vụ cần đặt ra với điều kiện, phương tiện thực hiện , Các b pháp đề ra trong QĐ phải phù hợp, đồng bộ với bpháp trong các QĐ có liên quan .
  + Các QĐ q lý HCNN phải ban hành đúng tên gọi, thể thức, tiêu đề số hiệu, ngày tháng năm ban hành .
  Ngôn ngữ, văn phong, cách trình bày một QĐ pải rõ ràng , đễ hiểu, ngắn gọn, chính xác, không đa nghĩa, nghĩa là phải bảo đảm kỹ thuật lập quy .
  - Thẩm quyền đình chỉ và bãi bỏ :
  Trả lời · 13-05-2012 lúc 22:15
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 6,963 Mua 6 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  truong@78 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 28-02-2013 lúc 08:51 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  907634
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  lynamtramy · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 22-08-2013 lúc 22:27 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1023949
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  theanh00840 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 15-09-2013 lúc 19:57 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1060050
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  lotrang1993 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 11-12-2013 lúc 18:43 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  982584
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

quyết định quản lý hành chính nhà nước

quyết định quản lý hành chính

tinh y chi cua quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc

quyết định quản lý hành chính nhà nước yeu cau cua quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc quyet dinh quan ly hanh chinh nhà nuoc phai dam bao cac yeu cau nao tai lieu quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc mẫu quyết định quản lý hành chính nhà nước quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc duoc phan thanh nhung loai nao quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc tinh y chicua quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc phan tich moi quan he giua quyet dinh quan ly hanh chinh va quan ly hanh chinh ca biet vi sao quyet dinh qlhc nha nuoc phai dam bao tinh hop phap va hop ly quyết định quản lý hành chính nhà nuoc cac dac diem yeu cau cua quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc quyết định quản lí hành chính nhà nước quyet dinh quản lý hành chính nhà nước phân biêt sự khác nhau giữa qđqlhc quy phạm và qđqlhc cá biêt tinh chinh tri trong quyet dinh quan ly hcnn Yêu cầu của quyết định quản lý hành chính nhà nước QD QLHCNN phân biệt Qđ qlhc nha nuoc phan tich tinh hop phap cua quyet dinh quan ly hanh chinh nha nuoc Quyết định qlhc nha nước được phân chia thành những loại nào yeu cau khi ban hanh QD Qlhc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)