Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Quy trình nhập xuất vật tư , sản phẩm

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. 1.Mục đích:
  - Qui định trách nhiệm , nguyên tắc để thực hiện việc xuất nhập kiểm kê hàng hóa trong kho.
  2.Phạm vi áp dụng:
  - Áp dụng đối với quá trình nhập xuất và theo dõi số lượng trong các kho vật tư , sản phẩm của công ty.
  3. Nội dung:
  3.1.Nguyên tắc nhập kho:
  Khi nhập kho vật tư thủ kho phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
  -Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ , hóa đơn, chứng từ (nếu có)
  - Phân loại vật tư , sản phẩm , kiểm tra chủng loại , ký hiệu , mã hiệu, đối chiếu với chứng từ nhập kho .
  - Kiểm tra số lượng vật tư bằng cách : cân , đo , đếm , sau đó đối chiếu với chứng từ nhập kho , nếu thiếu báo cáo trưởng phòng phụ trách để xử lý.
  - Sắp xếp gọn gàn riêng biệt từng loại vật tư , sản phẩm theo đúng qui định trong kho.
  - Viết phiếu nhập kho
  - Cuối ngày tổng hợp số lượng nhập để vào thẻ kho
  3.2. Nguyên tắc xuất kho:
  Khi xuất hàng thủ kho phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
  -Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn , lệnh xuất hàng xem có đủ chữ ký của các bên có thẩm quyền.
  - Cấp phát đúng loại vật tư , sản phẩm, đúng số lượng theo yêu cầu của hóa đơn
  - Khi cấp phát hàng hóa , vật tư ra khỏi cơ quan phải có sự kiểm tra, giám sát của bảo vệ.
  - Giao hàng theo nguyên tắc nhập trước xuất trước hay nhập sau xuất sau hoặc theo nhu cầu của khách hàng.
  - Ghi phiếu xuất kho
  - Cuối ngày cân đối số lượng xuất vật tư / sản phẩm trong ngày để vào thẻ kho
  3.3. Theo dõi số lượng trong kho:
  - Vào cuối hàng tháng , thủ kho tổng hợp số liệu nhập xuất trong tháng , lập báo cáo xuất nhập tồn trình trưởng phòng xem xét.
  - Định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc kiểm kê đột xuất thủ kho phối hợp với kế toán kho di kiểm kê số lượng thực tế trong từng kho . Số liệu kiểm kê thực tế sẽ được đối chiếu với số liệu trong sổ sách , thẻ kho. Kết quả kiểm kê được kế toán kho lập chuyển phòng kế toán và giám đốc xem xét.
  - Số lượng kiểm kê thực tế là cơ sở để tính hàng tồn kho trong thời gian tiếp theo.
  4. Lưu trữ:
  - Lưu tại kho
  QT-75-01/CT-LPH:01-SC:00-BM1
  BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN
  Kho : . Tháng Đơn vị quản lý
  TT Loại vật tư , sản phẩm ĐVT Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
  Sl Đơn giá Thành tiền Sl Đơn giá Thành tiền

  Ngày tháng . năm

  Người lập Duyệt

  . QT-75-01/CT-LPH:01-SC:00-BM2
  Đơn vị: BIÊN BẢN KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
  Bộ phận: . Ngày tháng năm .
  Ban kiểm kê gồm có:
  Ông, bà: Trưởng ban
  Ông, bà: . Uỷ viên
  Ông, bà: Uỷ viên


  Số
  TT
  Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ sách Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
  Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Thừa Thiếu Còn tốt (100%) Kém phẩm chất Mất phẩm chất
  SL TT SL TT
  A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Phụ trách xưởng . Phụ trách kế toán Thủ kho Trưởng ban kiểm soát
  Trả lời · 27-12-2012 lúc 15:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  K
  kephanquyet83 kephanquyet83 is offline (1 tài liệu)
  0
  Xem 1,456 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  K
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã bán
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  388211
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A
  anhtnn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 09-12-2013 lúc 16:13 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1109026
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)