Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Quản Trị 262 - Thông Tin Kế Toán Thích Hợp Cho Việc Ra Quyết Định Tại Doanh Nghiệp

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  16
 5. Công cụ
 6. Những vấn đề chung

  1.TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ:

  Quá trình đổi mới cơ chế quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật và các công cụ khác đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi là động lực cho ra đời các doanh nghiệp.
  Nền kinh tế thị trường của nước ta trong những năm vừa qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống quản lý kinh tế. Việc áp dụng chính thức hệ thống kế toán mới trong tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kể từ đầu năm 1996 là bằng chứng khẳng định tầm quan trọng của công tác kế toán trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Hệ thống kế toán mới về nội dung và yêu cầu đã có những thay đổi căn bản so với trước đây. Tuy nhiên nó chỉ mới đáp ứng những nhu cầu nắm bắt những thông tin tổng hợp, có tính qui định về nội dung của Kế Toán Tài Chính , phần còn lại là nội dung của Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp đã được Bộ Tài Chính triển khai. Ở nước ta thuật ngữ “Kế Toán Quản Trị “ mới được đề cập đến thông qua tài liệu dịch từ nước ngoài. Trong hệ thống kế toán trước đây chưa có sự phân định ranh giới giữa Kế Toán tài Chính và Kế Toán Quản Trị. Những nước có nền kinh tế thị trường như Mỹ , Pháp , Anh thì Kế Toán Quản trị đã được hình thành từ những thập niên trước đây.

  Phần lớn thông tin mà Kế Toán Quản Trị cung cấp nhằm phục vụ chức năng ra quyết định của các nhà quản trị. Đó là chức năng xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch , tổ chức thực hiện cho đến khâu kiểm tra đánh giá , chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp
  Quá trình ra quyết định của doanh nghiệp là việc lựa chọn từ nhiều phương án khác nhau. Trong đó mỗi phương án xem xét bao gồm nhiều thông tin kế toán nhất là những thông tin về chi phí đầu tư nhằm đạt được lợi ích kinh doanh tối ưu . Mỗi phương án hành động là một tình huống khác nhau , có số loại , số lượng , khoản mục chi phí đầu tư thu nhập khác nhau .Chúng chỉ có chung một đặc điểm là đều gắn với thông tin của kế toán .Do đó đòi hỏi nhà quản trị phải xem xét cân nhấc để ra quyết định đúng đắn . Để đảm bảo một quyết định đúng đắn nhà quản trị cần có những công cụ giúp họ phân biệt những thông tin kế toán thích

  hợp liên quan đến từng phương án. Trên cơ sở đó lựa chọn những phương án có lợi nhuận cao nhất hay chí phí thấp nhất.
  Tuy nhiên trong những năm vừa qua nhiều doanh nghiệp đã bị lầm đường lạc lối , do người quản lý yếu kém là nguyên nhân của những vụ phá sản công ty. Vì thế yêu cầu hiện nay là phải đào tạo đội ngủ chuyên viên lành nghề , có kinh nghiệm quản lý , có khả năng nhìn nhận vấn đề đúng đắn để ra quyết định , biết lựa chọn những phương án đặt ra trên cơ sơ lựa chọn những thông tin thích hợp. Đề tài “Thông Tin Kế Toán Thích Hợp Cho Việc Ra Quyết Định Tại Doanh Nghiệp” được thực hiện nhằm mục đích cung cấp một số công cụ và kỹ thuật phân tích để lựa chọn những thông tin thích hợp cho việc ra quyết định tại doanh nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng: “Không phải mọi thông tin liên quan đến phương án đều thích hợp cho việc ra quyết định”.
  Bên cạnh sự cần thiết của đề tài không những phục vụ cho các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh có lãi mà hầu hết các tổ chức, công ty dù thuộc nhóm nào, kinh doanh hay không kinh doanh đều cần thông tin kế toán để tồn tại và phát triển .Tổ chức doanh nghiệp (Cty TNHH , Cty Cổ Phần , Doanh nghiệp Tư Nhân ) cần thông tin kế toán để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ . Tổ chức không kinh doanh ( câu lạc bộ đoàn thể , chi hội cữ thập đỏ ) với mục tiêu chính là hoạt động xã hội , hoạt động từ thiện do đó cần thông tin kế toán để xác định mức độ phục vụ . Còn tổ chức Nhà Nước cần thông tin kế toán để đánh giá mức độ cung cấp các dịch vụ về an ninh và phục vụ xã hội .
  Tóm lại thông tin kế toán là yếu tố có vai trò quan trọng đối với hoạt động của một tổ chức có ảnh hưởng quyết định đến mức độ đạt được của các mục tiêu đề ra.

  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài giải quyết một số vấn đề sau :

  Mục tiêu quan trọng của đề tài được đề cập đến là cung cấp một số công cụ và giới thiệu kỹ thuật vận dụng thông tin trong các tình huống khác nhau để ra quyết định , giúp cho các nhà quản trị có những lựa chọn sáng suốt trên những thông tin của kế toán trong việc ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận. Vì quyết định đúng sẽ mang lại lợi nhuận cao chi phí thấp. Đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường và mở rộng qui mô sản xuất.
  Giúp nhà quản trị hiểu được khái niệm và cách thức để nhận diện thông tin thích hợp. Thấy được sự cần thiết của đề tài vì sao phải phân biệt thông tin thích hợp với thông tin không thích hợp nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giảm được thời gian công sức tập hợp các thông tin một cách đầy đủ. Hạn chế những sai sót mắc phải khi sử lý quá nhiều thông tin không cần thiết .Tiết kiệm được thời gian công sức và hao phí lao động khi đứng trước tình huống khó khăn phức tạp cần ra quyết định .

  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1.Phương pháp thu thập số liệu:

  Nguồn thông tin thứ cấp nội bộ doanh nghiệp rất phong phú và có thể xử lý nhằm cung cấp thông tin tốt phục vụ cho việc soạn thảo ra quyết định . Thí dụ : chứng từ thu tiền , biên lai bán hàng, báo cáo công nợ , báo cáo kế toán , đánh giá về nhân sự.
  Nguồn thông tin thứ cấp bên ngoài như : báo, tập chí , thời báo kinh tế Sài Gòn, tài liệu hướng dẫn ở thư viện như :sách Kế Toán Quản Trị , Quản Trị DoanhNghiệp , Quản Trị Chiến Lược , Phân tích Hoạt Động Kinh Doanh

  Nguồn thông tin sơ cấp nội bộ doanh nghiệp : cần đặt trọng tâm vào nguồn nhân sự của doanh nghiệp , chủ yếu là bộ phận quản trị hay phòng kế toán . Phỏng vấn trực tiếp các kế toán quản trị viên hay kế toán trưởng để hiểu thêm những thông tin về tài chính , nhân sự hay tình hình kinh doanh khi doanh nghiệp đứng trước sự lựa chọn nào mà cần phải ra quyết định .

  Nguồn thông tin sơ cấp bên ngoài : chỉ được sử dụng khi ba nguồn cung cấp trên không cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết như : tìm hiểu nhu cầu khách hàng , đối thủ cạnh tranh hay nhà cung cấp .

  3.2 Phương pháp xử lý số liệu:

  Lựa chọn những thông tin thích hợp có liên quan đến các phương án để ra quyết định .So sánh đối chiếu giữa hai phương pháp : phương pháp phân tích thông thường và phương pháp phân tích dựa trên thông tin thích hợp .
  Phân tích kết hợp với nhận định (ưu nhược điểm của từng khía cạnh của vấn đề ) nguyên nhân hạn chế và đưa ra từng kiến nghị phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp .

  4. GIẢ THIẾT KHOA HỌC

  Việc nghiên cứu đề tài này nhằm cung cấp một số công cụ và giới thiệu một số cách vận dụng thông tin cho việc ra quyết định. Do đó những thông tin kế toán này sẽ phản ánh về chi phí , thu nhập và được phản ánh dưới dạng giá trị. Để thông tin sử dụng được cần phải lượng hóa và tổng hợp thành các báo cáo. Tuy nhiên mục đích của người sử dụng thông tin là khác nhau do đó kế toán phân thành Kế Toán Tài chính và Kế toán Quản Trị. Cho nên Kế Toán Quản Trị được hình thành để cung cấp những thông tin cho việc quản lý nội bộ trong doanh nghiệp. Vì thế những thông tin này cần phải được thiết kế phù hợp với tâm lý của nhà quản lý. Bên cạnh những thông tin kinh tế thì kinh nghiệm của nhà quản trị cũng như những thông tin từ khách hàng và đối thủ cạch tranh của họ cũng không kém phần quan trọng trong việc ra quyết định.
  Có thể nói rằng doanh nghiệp có thể tiến triển tốt đẹp hay không còn phải tùy thuộc vào nhà quản trị giỏi hay không ? và nhà quản trị cũng nên xác định rõ mình đang dứng ở vị trí nào tại doanh nghiệp để ra quyết định cho phù hợp.
  Mọi vấn đề đều phải có quyết định mới thi hành được thì nhà quản trị cần phải hòa lẫn chức năng này với chức năng khác thông qua sơ đồ sau:

  Qua sơ đồ trên cho thấy sự liên tục của hoạt động quản lý từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện kiểm tra , đánh giá rồi trở lại lập kế hoạch cho kỳ sau tất cả đều xoay quanh trục ra quyết định. Đây chính là năm chức năng cơ bản của nhà quản trị . Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trước hết doanh nghiệp phải lập kế hoạch kinh doanh . Từ kế hoạch kinh doanh chung của doanh nghiệp các bộ phận triển khai thành mục tiêu để thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu này . Kế toán quản trị là công cụ đánh giá việc thực hiện thông qua việc phân tích các chi phí , lợi nhuận đạt được xem có hữu hiệu và hiệu quả hay không .Do đó kế toán quản trị là công cụ kiểm tra quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra , từ đó có những có những quyết định hợp lý để hoạt động kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả caohơn .Vì thế kế hoạch kinh doanh phải được xây dựng trên những căn cứ khoa học và phải cần có kế toán quản trị là công cụ để điều hành quản lý doanh nghiệp thông qua việc ra quyết định . Do đó ra quyết định là chức năng quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị không nên độc lập cho việc ra quyết định mà cần phải xem xét kế hoạch và hành động cụ thể nói đúng hơn là phải hoà lẫn các chức năng với nhau nếu không việc ra quyết định sẽ không hiệu quả .

  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  Các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang và một số công ty khác:

  Doanh nghiệp tư nhân MÊ KONG 6G Nguyền Trãi , TP Long Xuyên , Tỉnh An Giang

  Cơ sở sản xuất nước đá của Ông Ao tại xã Kiến Thành , huyện Chợ Mới , Tỉnh An Giang

  Công ty TNHH sản xuất – Thương Mại TRần Đoàn. 90A/D7 Lý Thường Kiệt P14. Q10. Tp Hồ Chí Minh.

  Xí nghiệp sản xuất Giày da tại Xã Mỹ Luông - Huyện Chợ Mới - Tỉnh An Giang

  Cty TNHH May Xuất Khẩu Đức Thành 12/1 Trần Hưng Đạo , Phường Mỹ Thới , TP Long Xuyên An Giang .

  6. NÔI DUNG LUẬN VĂN
  Chương 1 Những vấn đề chung
  Chương 2 Khái niệm và cách nhận diện thông tin thích hợp
  Chương 3 Vận dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
  Chương 4 Kết Luận Và Kiến Nghị
  Trả lời · 19-10-2009 lúc 16:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 2,297 Mua 16 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41439
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  MỤC LỤC

  Chương 1 Những vấn đề chung

  1.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.3.1.Phương pháp thu thập số liệu:
  1.3.2 Phương pháp xử lý số liệu:
  1.4 GIẢ THIẾT KHOA HỌC
  1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  Chương 2 Khái niệm và cách nhận diện thông tin thích hợp
  2.1 KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN
  2.2 KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN THÍCH HỢP
  2.3 CÁCH NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP
  2.3.1 Chi phí ẩn không phải là chi phí thích hợp
  2.3.2 Chi phí không chênh lệch trong tương lai là thông tin không thích hợp
  2.3.3 Vì sao phải phân biệt thông tin thích hợp với thông tin không thích hợp.

  Chương 3 Vận dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
  3.1 QUYẾT ĐỊNH GIỮ LẠI HAY LOẠI BỎ MỘT BỘ PHẬN
  3.1.1) chi phí khả biến
  3.1.2) chi phí bất biến
  3.2 QUYẾT ĐỊNH CHO KẾ HOẠCH MUA HÀNG 19
  3.2.1) Để minh hoạ cho quyết định về mua hàng , sau đây là một số hợp đồng mua hàng được thu thập từ doanh nghiệp tư nhân Mê Kong. 19
  3.2.2) Một ví dụ minh hoạ khác của doanh nghiệp MêKong 21
  3.3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VẤN ĐỀ TÍNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU VÀ CHI PHÍ HỢP LỆ 24
  3.3.1 Trường hợp I
  3.3.2 Trường hợp II 25
  3.3.3 Trường hợp III 26
  3.4 QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI 28
  3.5 QUYẾT ĐỊNH NÊN BÁN NGAY HAY TIẾP TỤC SẢN XUẤT
  3.5.1) Ví dụ 1
  3.5.2) Ví dụ 2:
  3.6 QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT HAY MUA NGOÀI
  3.7 PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN CÓ TÍNH CHẤT LOẠI TRỪ NHAU
  3.7.1) Trình tự phân tích
  3.7.2) Thí dụ minh hoạ
  3.8. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KINH DOANH KHI CÓ CÁC YẾU TỐ GIỚI HẠN
  3.8.1) Phân tích trường ợơp chỈ có 1 nguồn lực sản xuất bị giới hạn
  3.8.2) có nhiều điều kiện giới hạn cùng lúc

  Chương 4 Kết Luận Và Kiến Nghị
  4.1 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
  4.2 THỰC TRẠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
  4.3 KẾT QUẢ
  4.4 NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ
  Trả lời · 06-05-2011 lúc 13:16 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. U
  unghoangduy · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 24-04-2013 lúc 08:12 #3
 11. U
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  975888
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. jotran26 · Facebook User · Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil · 8 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 03-11-2014 lúc 19:18 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2014
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  1256183
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)