Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  10
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  26
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo (28 trang)

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ CON NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA
  CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI
  1. Quan niệm của Nho giáo về con người
  1.1. Nguyên nhân làm cho Nho giáo chú trọng đến con người
  a. Nguyên nhân thời đại
  b. Nguyên nhân truyền thống
  c. Nguyên nhân học thuật
  1.2. Nho giáo quan niệm về bản chất con người
  2. Quan miệm về các mối quan hệ của con người trong xã hội
  2.1. Quan niệm của nho giáo về các mối quan hệ của con người trong xã hội
  2.2. Tính chất và vai trò của quan niệm trên
  CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI CỦA NHO GIÁO
  1. Đối tượng đào tạo
  2. Mục tiêu đào tạo con người của Nho giáo

  2.1. Kẻ sĩ
  2.2. Kẻ đại trượng phu
  2.3. Người quân tử
  3. Nội dung và phương thức đào tạo con người của Nho giáo
  3.1. Nội dung đào tạo con người của Nho giáo
  3.2. Phương thức đào tạo con người của Nho giáo
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 29-12-2010 lúc 07:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 3,460 Mua 26 Bình luận 10

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm trước đây, nội dung đào tạo lý luận trong các trường đại học hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mac-Lênin ,chưa coi trọng việc nghiên cứu các trào lưu khác và tiếp nhận những thành tựu khoa học của thế giới.Hậu quả là phần lớn sinh viên thiếu sự hiểu biết rông rãi về kho tàng tri thức của loài người dẫn đến phát triển về nhận thức bị hạn chế chỉ biết nhận thưc về chủ nhĩa Mac-Lênin một cách cứng nhắc không biết kết hợp với những tri thức của nhân loại nhăm vận dụng linh hoạt trong thực tế.
  Vì thế trong những năm gần đây công tác nghiên cứu và giảng dạy môn triết hoc đang co những sự đổi mới.
  Nho giáo là một học thuyết triết họcvà chính trị-xã hội lơn nhất tron glịch sử triết học Trung Hoa cổ đại .Mặc dù ra đời rất sớm nhưng học thuyết Nho giáo đã sớm phát hiện ra vấn đề con người, bàn nhiều về con người , đặc biệt đề cập khá sâu đén quan niện về con người và đào tạo con người . Đây là một trong những nội dung chủ yếu của học thuyết Nho giáo.
  Nho giáo dã du nhập và tồn tại ở Việt Nam gần 2000 năm , đã có tắc dụng to lớn đối với xã hội và con người nước ta trong lich sử, đồng thời cũng để lại những ảnh hưởng khá sâu đạm đen xã hội và con người Việt Nam hiện nay.Vì vậy nghiên cứu quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo có ý nghĩa cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người trong giai đoạn hiện nay.

  Tình hình nghiên cứu đề tài:
  Xung quanh vấn đề con người và đào tạo con người trong Nho giáo đã đươc trình bày trong một số cuốn sách như:”Lịch sử tư tưởng Trung Quốc”,’Lịch sử triết học Trung Quốc”,”Lịch sử tư tưởng Viẹt Nam”,” Đại cương triết học Trung Quốc-Nho giáo”,”Nho giáo xưa và nay”, “Nho gáo Việt Nam”
  Tuy nhiên trong các tài liệu trên các tác giả chủ yếu có tính giới thiệu những quan niệm chung về Nho giáo ít có tài liệu đi sâu về con người và đào tạo con người và đánh giá một cách đầy đủ và khách quan về những ảnh hưởng tích cực cũng như hạn chế của chúng với Việt Nam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đoàn Trung Còn, Dịch luận ngữ, - Nxb Trí Đức Tòng thơ - Sài gòn 1950.
  2. Nguyễn Duy Cần dịch chi dịch huyền giải Nxb thành phố Hồ Chí Minh 1992.
  3. Nho giáo tại Việt Nam - Nxb - KHXH Hà Nội 1994.
  4. Hà Mạnh, dịch chu dịch với dự đoán học - Nxb Văn hoá Hà Nội 1995.
  5. Trần Trọng Kim, Đại cương triết học ta - Nho giáo - Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.
  6. Vũ Khiêu (chủ biên), Nho giáo xưa và nay, Nxb - KHXH - Hà Nội, 1991.
  7. Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, Nxb Văn hoá - 1995.
  8. Nguyễn Hiến Lê, Nhà giáo họ Khổng , Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
  9. Nguyễn Hữu Tiến, và Nguyễn Đôn Phục, dịch Mạnh Tử- quyển Thượng, Nxb Trung Bắc Tân văn Hà Nội 1932.
  10. Nguyễn Hữu Tiến, và Nguyễn Đon Phúc, dịch Mạnh Tử - quyển hạ, Nxb Trung bắc tân văn Hà Nội, 1932.
  11. Nguyễn Đăng Thục, lịch sử triết học phương Đông, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1991.
  Trả lời · 10-02-2011 lúc 13:34 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ CON NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI
  1. Quan niệm của Nho giáo về con người

  1.1. Nguyên nhân làm cho Nho giáo chú trọng đến con người
  Sở dĩ Nho giáo chú trọng dến con người là donhững nguyên nhân sau:
  a. Nguyên nhân thời đại:
  Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại Xuan Thu và chiến quốc là hai giai đoạn của một thời kỳ lịch sử lâu dài bắt đầu từ sự suy tàn của nhà Chu từ năm 781 đén năm 221 trước công nguyên. Đây cũng là thời kỳ suy tàn của chế độ chiếm hữu nô lệ Trung Hoa cổ đại.
  Từ khi nhà Chu suy tàn ,ngôi Thiên tử không còn vững bền ,chỉ là hình thức ,các nước chư hầu tranh giành nhau quyền lợi,chiến tranh sảy ra liên miên giữa các nước chư hầu kéo dài suốt thời kì Xuan Thu và chiến quốc.Có thể nói trong lịch sử Trung hoa chua có thời kì nào chiến tranh sảy ra liên miên kéo dài như thời kỳ này.Thời kỳ “vương đạo suy đồi”,”bá đạo nổi lên”khắp nơi;nớưc lớn đánh nước nhỏ nước mạnh đánh nước yếu,nước nào cũng muốn ngoi lên giữ địa vị thiên tử.
  Theo ghi chép đê lại từ thời Xuân Thu,quy mô các cuộc chiến tranh ngày càng mở rộng,số cuộc chiến tranh ngày càng tăng lên.Chiến tranh Tần –Tấn sảy ra 18 lần,Tấn -Sở 3 lần đại chiến ,Nô-Sở đánh lẫn nhau 23 lần,Tề-Lỗ 34 lần ,Tống-Trịnh giao tranh 39 lần số lượng chiến tranh thật là khủng khiếp.
  Các cuộc chiến tranh kéo dài gần năm thế kỷ ấy đã gây bao thảm cảnh lầm than đói khổ,cảnh chém giết chia ly , đau thương cho mọi nhà ,mọi người ;làm cho kỷ cương phép nước không còn ,lòng người ly tấn.
  Chính nguyên nhân thời đại đó đã làm cho nhiều nhà tư tưởng xuất hiện.Ai nấy đèu muốn đưa ra được đ,học đường lối học thuyết của mình nhằm cứu vãn tình hình xã hội.Trong nước xuất hiện nhữnh trung tâm như “Tắc hạ” của nước Tề,những tụ điểm tập hợp nhiều kẻ sĩ như nhà “Mạnh Thường Quân”.Lịch sử gọi thời kỳ này là thời kỳ “bách gia chu tử”(trăm nhà trăm thầy),”bách gia tranh minh”(trăm nhà tranh tiếng).
  Chính trong quá trình tranh minh đó đã sản sinh ra những nhà tư tưởng vĩ đại hình thành nên những hệ thống triết học khá hoàn chỉnh như: Mặc gia,Pháp gia , Đạo gia,Nho gia .
  Trong đó nổi bật là Nho gia một phái tập chung giải quyết nhiều vấn đề về con người.
  Trả lời · 10-02-2011 lúc 13:35 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. H
  huyenkim · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Toi da nhan duoc tai lieu cua minh mua nhung moi chi co mot phan nho. Xin hoi tai sao? va toi dang can nhung sao lai rat cham?
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 08:23 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  127592
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Trích Nguyên văn bởi huyenkim View Post
  Toi da nhan duoc tai lieu cua minh mua nhung moi chi co mot phan nho. Xin hoi tai sao? va toi dang can nhung sao lai rat cham?
  Xin chào bạn, tài liệu mình up lên là tài liệu gốc, đúng với mô tả.
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 09:13 #5
 15. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 16. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  Đã kiểm tra tài liệu theo yêu cầu của bạn huyenkim, tài liệu đính kèm đúng và đầy đủ như mô tả. (bao gồm lời mở đầu, chương 1 và 2, kết luận và tài liệu tham khảo). Tất cả 28 trang.
  Trả lời · 11-02-2011 lúc 09:38 #6
 17. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 18. H
  HOATINHNHAN · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tai sao minh da mua nhung tai lieu lai chi co 1 it khong du 28 trang
  Trả lời · 13-04-2011 lúc 12:57 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  247652
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  tuanduongch · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tôi cũng bị như vậy,tức là tai liệu chỉ có 1 ít.không nổi 2 trang,gio toi dang rat can tai lieu
  Trả lời · 28-04-2012 lúc 11:46 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  597149
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. T
  tobichep · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 20-01-2013 lúc 23:13 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  880079
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. D
  duongxuankhiem · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 25-01-2013 lúc 14:43 #10
 25. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  889478
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)