Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Quản lý tài sản công trong đơn vị sự nghiệp công

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  20
 3. Chia sẻ
  34
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
 6. I – MỞ ĐẦU
  Tài sản công có vai trò rất quan trọng, Nó là nguồn tài sản lớn đảm bảo môi trường cho cuộc sống của con người; là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và quản lý xã hội; là nguồn lực tài chính tiềm năng cho đầu tư phát triển, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bác Hồ đã từng nói: “Tài sản công là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục và xây dựng kinh tế chung, để làm cho dân giàu nước mạnh, để nâng cao đời sống nhân dân”.Nhà nước là chủ sở hữu của mọi Tài sản công, song Nhà nước không phải là người trực tiếp sử dụng toàn bộ Tài sản công mà Tài sản công được Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước v.v. trực tiếp quản lý, sử dụng. Để thực hiện vai trò chủ sở hữu Tài sản công của mình, Nhà nước phải thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Tài sản công nhằm sử dụng, bảo tồn, phát triển nguồn Tài sản công tiết kiệm, hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội. Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ Tài sản công của đất nước, được Nhà nước giao cho các cơ quan hành chính , đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị, các tổchức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) trực tiếp quản lý, sử dụng. Để quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm quản lý, khai thác Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp có hiệu quả, tiết kiệm như: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nuớc, Luật Đất đai, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật quản lý tài sản nhà nước, Nghị định số14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính Phủ về quản lý tài sản nhà nước v.v. Trong bối cảnh đó, Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp đã được khai thác, sử dụng góp phần đáng kểvào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Song hệ thống cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp còn nhiều bất cập, hạn chế chưa thực sự thích ứng với thực tế. Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng sử dụng Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp không đúng mục đích, gây lãng phí, thất thoát diễn ra phổ biến như: đầu tư xây dựng mới, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân. Đây là vấn đề nóng được mọi người quan tâm, nhất là trên diễn đàn Quốc hội. Do vậy, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý Tài sản công 5 trong khu vực Hành chính sự nghiệp là một yêu cầu cấp bách tạo nền móng vững chắc giải quyết những vấn đề bức xúc cơ bản hiện nay.

  MỤC LỤC
  I – MỞ ĐẦU 1
  II- NỘI DUNG 2
  1- Tổng quan về quản lý tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công. 2
  1.1. Khái quát về đơn vị sự nghiệp công lập. 2
  1.2. Tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 4
  1.3 . Nội dung quản lý tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 5
  3 . Phương hướng và giải pháp đổi mới Tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công. 11

  3.1. Định hướng về đổi mới quản lý tài sản công. 11
  3.2. Quản lý tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 13
  3.3.Những kiến nghị 16
  III. KẾT LUẬN 17
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18
  Trả lời · 03-03-2013 lúc 23:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,717 Mua 21 Bình luận 20

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21236
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  12170 đ
 8. H
  hongthien2612 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 10:26 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913362
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  MaiLoan_napa · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 17:03 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913878
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nguyetnapa_90 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 05-03-2013 lúc 09:45 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913603
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. J
  justim · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 08-03-2013 lúc 21:55 #5
 15. J
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  918892
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. J
  justim · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 12-03-2013 lúc 11:11 #6
 17. J
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  918892
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  huy74 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 15:55 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  918655
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  thucuoi76@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 14-03-2013 lúc 06:37 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  925345
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. D
  dvthanhbgi · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 29-05-2013 lúc 19:55 #9
 23. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1006195
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. M
  manh394575 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 23-10-2013 lúc 20:08 #10
 25. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1079741
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

  Các từ khoá được tìm kiếm:

  tiểu luận quản lý tài sản công

  tiểu luận về quản lý tài sản công

  tiểu luận về quản lý tài sản công ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

  tiểu luận quản lý nhà nước về tài chính công

  tiểu luận quản lý tài sản

  tieu luan mua sam tai san cong

  tiểu luận quản l

  tieu luan quan ly tai san cong trong don vi su nghiep cong

  luận văn quản lý tài sản công

  đề tài quản lý theo dõi tài sản nhà nước

  tieu luan quan ly tai san cong

  luan van ve tiet kiem mua sam tai san cong

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)