Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay (25 trang)

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  40
 3. Chia sẻ
  31
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 255811

   Danh mục: Hành Chính

   Thể loại: Tiểu Luận · Lượt xem: 12,862 · Lượt mua: 68

   Người bán 301283 301283 is offline

   Loại file:

  68
 5. Công cụ
 6. 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  1.1.Một số khái niệm liên quan
  - Quản lý là một khái niệm được xem xét ở hai góc độ :
  + Theo góc độ chính trị xã hội ,quản lý được hiểu là sự kết hợp giữa tri thức với lãnh đạo ,vận hành sự kết hợp này cần có một cơ chế quản lý phù hợp. Cơ chế đúng hợp ý thì xã hội phát triển ,ngược lại cơ chế sai thì xã hội phát triển chậm hoặc rối ren.
  + Theo góc độ hành động quản lý được hiểu là chỉ huy, điều khiển, điều hành.
  Theo C.Mác, quản lý, quản lý xã hội là chức năng được sinh ra từ tinh chất xã hội hoá lao động . Người viết : “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn ,thì ít nhiều cũng đều cần một sự chỉ đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó .Một người độc tấu vĩ cầm điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”. [14, tr480].
  + Từ cơ sở lý luận trên, ta thấy quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung và phù hợp với quy luật khách quan.
  - Quản lý nhà nước:
  + Quản lý nhà nước ra đời cùng với sự xuất hiện của nhà nước là sự quản lý của nhà nước đối với xã hội và công dân .
  + Quản lý nhà nước là sự chỉ huy, điều hành xã hội để thực hiện quyền lực nhà nước, là tổng thể và thể chế về tổ chức và cán bộ của bộ máy nhà nước có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của nhà nước ,do các cơ quan nhà nước (lập pháp ,hiến pháp ,tư pháp ) có tư cách pháp nhân công pháp (công quyền )tiến hành bằng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn mà nhà nước đã giao cho trong việc tổ chức và điều khiển các quan hệ xã hội và hành vi của công dân .


  - Phân biệt khái niệm “quản lý nhà nước” và “nhà nước quản lý”
  + “Quản lý nhà nước” là dạng quản lý xã hội thực thi quyền lực nhà nước, dạng quản lý này được thể hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước.
  + “Nhà nước quản lý” là nói đến các chủ thể quản lý ,đó là hệ thống tổ chức của các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan hành chính nhà nước.
  - Giáo dục và đào tạo
  + Giáo dục là một quá trình được tổ chức một cách có mục đích ,có kế hoạch nhằm truyền lại và lĩnh hội những tri thức được tích luỹ của loài người.
  Đào tạo là một quá trình đặc thù của giáo dục ,nó hướng về giáo dục chuyên nghiệp .Đó là sự phát triển có hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đòi hỏi ở một cá nhân để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất định
  - Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo: từ khái niệm quản lý nhà nước, giáo dục, đào tạo ta có thể rút ra khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo như sau :
  + Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo chính là việc nhà nước thực hiện quyền lực công để điều hành ,điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục và đào tạo trong phạm vi toàn xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà nước.
  Hay: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự quản lý của các cơ quan quyền lực nhà nước ,của bộ máy quản lý giáo dục từ trung ương đến cơ sở đói với hệ thống giáo dục quốc dân và các hoạt động giáo dục của xã hội nhằm nâng cao dân trí ,đào tạo nhân lực ,bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và hoàn thiện nhân cách cho nhân dân .
  1.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo
  * Quan điểm :
  + Giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống xã hội ,nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác cho nên Đảng và nhà nước ta rất chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo .Những năm qua quan điểm của Đảng và nhà nước chủ yếu tập trung ở nghị quyết trung ương hai khoá VIII(nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo);kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX;nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ;văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,X; luật giáo dục sửa đổi thông qua ngay 14 tháng 6 năm 2005.
  Qua các văn kiện này thể hiện một số quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo như sau:

  MỤC LỤC
  A. PHẦN MỞ ĐẦU
  B. NỘI DUNG .
  1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .
  1.1. Một số khái niệm liên quan .

  1.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo
  1.3. Tính chất, đặc điểm và nguyên tắc quản lý Nhà nước về giáo dục -
  đào tạo .
  1.4. Vai trò của giáo dục và đào tạo và ý nghĩa của quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay
  2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO .
  2.1. Quá trình phát triển hệ thống quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
  2.2. Thành tựu .
  2.3. Một số yếu kém cần khắc phục .
  3. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CẦN QUAN TÂM, GIẢI QUYẾT
  3.1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo
  3.2. Giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay .
  C. KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  Trả lời · 31-05-2012 lúc 16:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 12,862 Mua 68 Bình luận 40

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  thanhhao12 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 19:50 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  855776
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. tihon06kt6 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 24-12-2012 lúc 14:26 #3
 11. Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  794765
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  huynhhanghoa · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 27-12-2012 lúc 09:37 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  862558
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  trannam221 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 04-01-2013 lúc 14:35 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  688043
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  thienlyma_90 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 05-01-2013 lúc 19:12 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  813399
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. P
  phanthihanhblt · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 08-01-2013 lúc 08:28 #7
 19. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  869263
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. K
  kazarian · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 10-01-2013 lúc 11:06 #8
 21. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  780906
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. L
  longtoanhieu · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 11-01-2013 lúc 10:40 #9
 23. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  822521
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. M
  maihien42th2006 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 16-02-2013 lúc 11:46 #10
 25. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  895036
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục

  tính chất của quản lý nhà nước về giáo dục

  tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục

  phan tich tinh chat cua quan ly nha nuoc ve giao duc va dao tao chuyên đề quản lý giáo dục hiện nay phan tich tinh chat cua quan li nha nuoc ve giao duc dao tao phan tich dac diem quan li nha nuoc ve giao duc va dao tao noi dung quan ly nha nuoc ve giao duc va dao tao hien nay khai niem quan ly nha nuoc ve giao duc đề tài quản lý nhà nước về giáo dục phan tich noi dung quan li nha nuoc ve giao duc dao tao tieu luan ve giao duc va dao tao phan tich dac diem quan li nha nuoc ve giao duc va dao tao nhu the nao khai nien chuc nang quan ly cua nha nuoc ve giao duc ca tinh chat cua quan ly nha nuoc ve giao duc dao tao tinh chat quan ly nha nuoc ve giao duc dao tao khai niem quan ly nha nuoc ve giao duc va dao tao khai niem quan li nhs nuoc ve giso duc khái niệm quản lí nhà nước về giáo dục tieu luan quan lyn lý nhà nước phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo phan tich noi dung ve quan ly giao duc va đao tao phan tich khai niem ve quan ly hanh chinh nha nuoc ve giao duc vao dao tao Khái niệm vai trò quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo phan tich dac diem quan li nha nuoc ve:giao duc va dao tao

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)