Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU - Quản lý là gì? - Quản lý nhà nước là gì? Quản lý hành chính nhà nước là gì? Quyền lực năng lực

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  36
 3. Chia sẻ
  115
 4. Thông tin
  65
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước là gì ? Để hiểu rõ khái niệm quản lý nhà nước là gì ? chúng ta lần lượt tìm hiểu các khái niệm nhà nước là gì ? Quản lý là gì ? Quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì? Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Do đó quản lý nhà nước là khâu rất quan trọng trong quá trình phát triển nhà nước, vậy quản lý nhà nước là gì ?

  Trước tiên chúng ta cần nắm vững các khái niệm sau :

  1.2.1. Khái niệm:


  - Quản lý là gì?
  Là sự tác động có ý thức của chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình XH và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung & phù hợp với quy luật khách quan.
  - Quản lý nhà nước là gì?
  Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.

  Quản lý nhà nước là gì?
  Quản lý nhà nước là gì?

  - Quản lý hành chính nhà nước là gì?

  Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh và các nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo thực hiện một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội và hành chính – chính trị của nước ta. Hay nói một cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước.

  Các bạn download tài liệu "Quản lý nhà nước là gì ? " ở trên để xem chi tiết.
  Trả lời · 07-05-2011 lúc 10:43
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,129 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 85,491 Mua 65 Bình luận 36

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,162
  Tài liệu đã gửi
  3129
  Tài liệu đã bán
  4765
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ
 8. 301283 · Thành Viên Tích Cực · 3,315 bài gởi
  Tài liệu này chỉ còn 2 hàng chữ nữa thôi sao? vậy mà mất 50 xu
  Trả lời · 01-05-2012 lúc 23:32 #2
 9. Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. K
  kilomax · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 08:15 #3
 11. K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  849790
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  Nguyễn Hồng Ánh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 24-01-2013 lúc 16:21 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  885096
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  thuytamduong · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 21:23 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  257259
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  trongnghia27042003 · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 07:21 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  586193
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. V
  vanlam116 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 10:53 #7
 19. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  39356
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. H
  hoangdatcom · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 24-03-2013 lúc 08:13 #8
 21. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  608009
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 22. T
  thusangtpk · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 18-04-2013 lúc 12:51 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  970734
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. 3
  300488h · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 10:44 #10
 25. 3
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  968665
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  quản lý nhà nước là gì

  quan ly nha nuoc la gi

  quản lý hành chính nhà nước là gì

  khái niệm quản lý nhà nước khai niem quan ly nha nuoc Quan ly hanh chinh nha nuoc la gi ngành quản lý nhà nước là gì http:www.kilobooks.comquan-ly-la-gi-quan-ly-nha-nuoc-la-gi-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi-quyen-luc-nang-luc-54098 quan li nha nuoc la gi quản lý là gì quản lí nhà nước là gì hoat dong quan ly nha nuoc la gi quan ly la gi thế nào là quản lý nhà nước khái niệm quản lý hành chính nhà nước là gì quản lý xã hội là gì http:www.kilobooks.comthreads54098-quan-ly-la-gi-quan-ly-nha-nuoc-la-gi-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi-quyen-luc-nang-luc.html quan li hanh chinh nha nuoc la gi the nao la quan ly nha nuoc khai niem quan li nha nuoc quản lý hành chính nhà nước la gi nganh quan li nha nuoc la gi quản lý hành chính là gì thế nào là quản lý hành chính nhà nước The nao la quan ly hanh chinh nha nuoc

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  quản lý là gì quan ly nha nuoc la gi Quan ly xa hoi la jo quản lý xã hội là gì quản lý hành chính là gì quản lý nhà nước là gì quan li hanh chinh nha nuoc la gi quan li nha nuoc la gi the nao la quan ly nha nuoc quản lí xã hội là gì quan ly la gi hoat dong quan ly nha nuoc la gi quan li la gi khai niem quan ly la gi quan ly nha nuoc ve xa hoi la gi quản lý nhà nước la gi quản lý hành chính nhà nước là gì quan lt hanh.chinh nha nuoc la gi The nao la quan ly hanh chinh nha nuoc quản lí là gì the nao la quan ly hanh chinh qlnn la gi quản lý là gì quản lý nhà nước là làm gì the nao la nha nuoc quan ly nha nuoc quan ly gi chức năng quản lý nhà nước là gì khai niem quan li nha nuoc quan ly nha nuoc la lam gi khoa học quản lý nhà nước là gì co quan quan li nha nuoc la gi hoạt động quản lý là gì khai niem quan ly nha nuoc co quan quan ly nha nuoc la gi quan ly xa hoi la gi qlxh la gi quan ly xa hoi la hoat dong gi Quan ly nha nuoc la gj Quản lý nhà nước là gì hoat dong quan ly la gi quản lý nha nuoc là gì Quản lí nhà nước là gì quản lí nhà nước là gì Quan ly nha nươc la gi quan ly la gj quan lí nhà nước là gì quan li nha nuoc nganh quan li nha nuoc la gi ngành quản lý nhà nước là gì the nao la quan li hanh chinh nha nuoc định nghĩa quản lý là gì công tác Quản lý nhà nước là gì nganh quan li nha nuoc ve xa hoi la gi quản lý nhà nước là gi quền tham gia quản lí nhà nước là gì quan li nha nuoc ve xa hoi la gi cong cu quan ly nha nuoc la gi the nao la quan li nha nuof Quan ly hanh chinh nha nuoc la gi quan ly hanh chinh la. gi khainiemquanlynhanuoc khái niệm quản lý nha nuoc quan ly nha nouc la gi quản lý hành chính nhà nước là gì quản lý nhà nước là gì học lớp quản lý nhà nước để làm gì nganh quan li nha nuoc lam gi quan ly hanh chinh nha nuo la gi khainiemquanlinhanuoc khái niệm quản lý nhà nước là gì khái niệm quản lý nhà nước hoc nganh quan ly nha nuoc ra lam gi nganh quan ly nha nuoc ra lam gi nganh quan ly nha nuoc la gi học ngành quản lý nhà nước ra làm gì quan ly nha nuoc ra lam gi ngành quản lý nhà nước ra làm gì Nghanh quan li nha nuoc la gi The nao la quyen tham gia quan li nha nuoc va xh ngành quản lí nhà nước là gì hoc quan ly nha nuoc ra lam gi quan ly hcnn la gi quan ly nha nuoc la Quan ly nha nc la gi Doi tuong quan li la gi khai niem quan ly nha.nuoc quan ly nha nuoc là gì Học quản lý nhà nước ra làm gì cơ quan quản lý nhà nước là gì học quản lí nhà nước ra làm gì quản lý hanh chinh nước là gì Quan ly nha nuoc doi voi xa hoi la gi học quản lý nhà nước để làm gì quann ly nha nuoc la gi Quan ly trong linh vuc nha nuoc la gi học quản lý nhà nước ra làm gì chủ thể quản lý nhà nước là ai công tác quản lý là gì khai niem chung ve quan ly hanh chinh nha nuoc ngành quản lý nhà nước làm gì khai niem ve quan ly nha nuoc 5 noi dung qlnn la gi lớp quản lý nhà nước là gì quan lý quản lý nhà nước là gì khai niem QLNN nganh quan li nha nuoc ra lam gi khái niệm quản lí nhà nước thế nào là quản lí nhà nước Nghanh quan li nha nuoc ra lm gi quản lý nhà nước về sau làm gì chu the quan ly hanh chinh nha nuoc la gi Ngành quản lí nhà nước ra làm gì quản lý nhafnuwwocs là gì Quan ly nha nuoc la j Quan tri nha nuoc la gi Quan lj hanh chjh nha nuoc la gj nghanh quan li xa hoi la lam j khái niệm quản lý là gì hoc nganh quan li nha nuoc ra lam gi Quan ly hanh chinh la gi chu the quan ly la gi quản lí nhà nước là ngành gì hoạt động quản lý nhà nước là gì nganh khoa hoc quan li nha nuoc la gi Hoc quan ly nha nươc ra lam gi quản trị nhà nước là gì khai niem quản lý nhà nước Quan li nha nuoc lam gi nganh khoa hoc quan ly nha nuoc ra lam gi thế nào là quản lý nhà nước lop quan ly nha nuoc la gi cong cu quan li nha nuoc la gi quan ly nha nuoc va quan ly hanh chinh nha nuoc khai niem quan li hanh chinh nha nuoc la gi học quản lí nhà nước học ra làm gì Thenaolaquanlynhanuoc quna ly nha nuoc la gi Quan li nha nuoc ra lam gi hoc quan ly nha nuoc sau ra lam gi nội dung quản lý nhà nước là gì học quản lí nhà nước là làm gì ngành quản lý nhà nước ra làm gì nganh quan ly nha nuoc la lam gi quản lý la gì khái niệm về quản lý nhà nước nguyễn lý quản lý nhà nước là gì chủ thể quản lý là gì Học quản lí nhà nước ra làm gì nganh quản lý nhà nước về sau lam gì quan li nha nuoc la lam gi quản lí nhà nước ra làm gì

  Xem các từ khóa (tags) khác