Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
123 >>
kết quả từ 1 tới 10 trên 22

  TÀI LIỆU - Quản lý là gì? - Quản lý nhà nước là gì? Quản lý hành chính nhà nước là gì? Quyền lực năng lực

  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,128 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  21
 3. Chia sẻ
  14
 4. Thông tin
  50
 5. Công cụ
 6. 1.2.1. Khái niệm:
  - Quản lý là gì?
  Là sự tác động có ý thức của chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình XH và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung & phù hợp với quy luật khách quan.
  - Quản lý nhà nước là gì?
  Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
  1.2.1.Khái niệm
  - Quản lý hành chính nhà nước là gì?

  Là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống XH bằng pháp luật và theo pháp luật. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 07-05-2011 lúc 10:43
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  trannhhuylqd trannhhuylqd is offline (3,128 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 44,087 Mua 50 Bình luận 21

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  3,158
  Tài liệu đã gửi
  3128
  Tài liệu đã bán
  4003
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  130130
  Tài khoản thưởng
  1440 đ
 8. 301283 · Thành Viên Tích Cực · 3,260 bài gởi
  Tài liệu này chỉ còn 2 hàng chữ nữa thôi sao? vậy mà mất 50 xu Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 01-05-2012 lúc 23:32 #2
 9. Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,260
  Tài liệu đã gửi
  3116
  Tài liệu đã bán
  6389
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. K
  kilomax · Thành Viên KiloBooks · 23 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 08:15 #3
 11. K
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã mua
  27
  Mã số thành viên
  849790
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  Nguyễn Hồng Ánh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 24-01-2013 lúc 16:21 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  885096
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  thuytamduong · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 21:23 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  257259
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  trongnghia27042003 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 07:21 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  586193
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. V
  vanlam116 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung luận văn perfect Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 10:53 #7
 19. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  39356
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. H
  hoangdatcom · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 24-03-2013 lúc 08:13 #8
 21. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  608009
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 22. T
  thusangtpk · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 18-04-2013 lúc 12:51 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  970734
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. 3
  300488h · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu. Trích từ: http://www.kilobooks.com - Thư viện điện tử Việt Nam
  Trả lời · 19-04-2013 lúc 10:44 #10
 25. 3
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  968665
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  quản lý nhà nước là gì

  quan ly nha nuoc la gi

  quản lý là gì

  khái niệm quản lý nhà nước

  khai niem quan ly nha nuoc http:www.kilobooks.comthreads54098-quan-ly-la-gi-quan-ly-nha-nuoc-la-gi-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-la-gi-quyen-luc-nang-luc.html quan ly la gi quan li nha nuoc la gi quản lý hành chính nhà nước là gì quản lý xã hội là gì ngành quản lý nhà nước là gì khái niệm quản lý hành chính nhà nước là gì Quan ly hanh chinh nha nuoc la gi thế nào là quản lý nhà nước nganh quan li nha nuoc la gi the nao la quan ly nha nuoc quan ly xa hoi la gi chủ thể quản lý nhà nước là ai hoc quan ly nha nuoc ra lam gi quản lý hành chính là gì học ngành quản lý nhà nước ra làm gì khai niem quan li nha nuoc quan li la gi Quản lý nhà nước là gì nganh quan ly nha nuoc la gi

  Từ khóa (tags) của tài liệu này

  quản lý là gì quan ly nha nuoc la gi Quan ly xa hoi la jo quản lý xã hội là gì quản lý hành chính là gì quản lý nhà nước là gì quan li hanh chinh nha nuoc la gi quan li nha nuoc la gi the nao la quan ly nha nuoc quản lí xã hội là gì quan ly la gi hoat dong quan ly nha nuoc la gi quan li la gi khai niem quan ly la gi quan ly nha nuoc ve xa hoi la gi quản lý nhà nước la gi quản lý hành chính nhà nước là gì quan lt hanh.chinh nha nuoc la gi The nao la quan ly hanh chinh nha nuoc quản lí là gì the nao la quan ly hanh chinh qlnn la gi quản lý là gì quản lý nhà nước là làm gì the nao la nha nuoc quan ly nha nuoc quan ly gi chức năng quản lý nhà nước là gì khai niem quan li nha nuoc quan ly nha nuoc la lam gi khoa học quản lý nhà nước là gì co quan quan li nha nuoc la gi hoạt động quản lý là gì khai niem quan ly nha nuoc co quan quan ly nha nuoc la gi quan ly xa hoi la gi qlxh la gi quan ly xa hoi la hoat dong gi Quan ly nha nuoc la gj Quản lý nhà nước là gì hoat dong quan ly la gi quản lý nha nuoc là gì Quản lí nhà nước là gì quản lí nhà nước là gì Quan ly nha nươc la gi quan ly la gj quan lí nhà nước là gì quan li nha nuoc nganh quan li nha nuoc la gi ngành quản lý nhà nước là gì the nao la quan li hanh chinh nha nuoc định nghĩa quản lý là gì công tác Quản lý nhà nước là gì nganh quan li nha nuoc ve xa hoi la gi quản lý nhà nước là gi quền tham gia quản lí nhà nước là gì quan li nha nuoc ve xa hoi la gi cong cu quan ly nha nuoc la gi the nao la quan li nha nuof Quan ly hanh chinh nha nuoc la gi quan ly hanh chinh la. gi khainiemquanlynhanuoc khái niệm quản lý nha nuoc quan ly nha nouc la gi quản lý hành chính nhà nước là gì quản lý nhà nước là gì học lớp quản lý nhà nước để làm gì nganh quan li nha nuoc lam gi quan ly hanh chinh nha nuo la gi khainiemquanlinhanuoc khái niệm quản lý nhà nước là gì khái niệm quản lý nhà nước hoc nganh quan ly nha nuoc ra lam gi nganh quan ly nha nuoc ra lam gi nganh quan ly nha nuoc la gi học ngành quản lý nhà nước ra làm gì quan ly nha nuoc ra lam gi ngành quản lý nhà nước ra làm gì Nghanh quan li nha nuoc la gi The nao la quyen tham gia quan li nha nuoc va xh ngành quản lí nhà nước là gì hoc quan ly nha nuoc ra lam gi quan ly hcnn la gi quan ly nha nuoc la Quan ly nha nc la gi Doi tuong quan li la gi khai niem quan ly nha.nuoc quan ly nha nuoc là gì Học quản lý nhà nước ra làm gì cơ quan quản lý nhà nước là gì học quản lí nhà nước ra làm gì quản lý hanh chinh nước là gì Quan ly nha nuoc doi voi xa hoi la gi học quản lý nhà nước để làm gì quann ly nha nuoc la gi Quan ly trong linh vuc nha nuoc la gi học quản lý nhà nước ra làm gì chủ thể quản lý nhà nước là ai công tác quản lý là gì khai niem chung ve quan ly hanh chinh nha nuoc ngành quản lý nhà nước làm gì khai niem ve quan ly nha nuoc 5 noi dung qlnn la gi lớp quản lý nhà nước là gì quan lý quản lý nhà nước là gì khai niem QLNN nganh quan li nha nuoc ra lam gi khái niệm quản lí nhà nước thế nào là quản lí nhà nước Nghanh quan li nha nuoc ra lm gi quản lý nhà nước về sau làm gì chu the quan ly hanh chinh nha nuoc la gi Ngành quản lí nhà nước ra làm gì quản lý nhafnuwwocs là gì Quan ly nha nuoc la j Quan tri nha nuoc la gi Quan lj hanh chjh nha nuoc la gj nghanh quan li xa hoi la lam j khái niệm quản lý là gì hoc nganh quan li nha nuoc ra lam gi Quan ly hanh chinh la gi chu the quan ly la gi quản lí nhà nước là ngành gì hoạt động quản lý nhà nước là gì nganh khoa hoc quan li nha nuoc la gi Hoc quan ly nha nươc ra lam gi quản trị nhà nước là gì khai niem quản lý nhà nước Quan li nha nuoc lam gi nganh khoa hoc quan ly nha nuoc ra lam gi thế nào là quản lý nhà nước lop quan ly nha nuoc la gi cong cu quan li nha nuoc la gi quan ly nha nuoc va quan ly hanh chinh nha nuoc khai niem quan li hanh chinh nha nuoc la gi học quản lí nhà nước học ra làm gì Thenaolaquanlynhanuoc quna ly nha nuoc la gi Quan li nha nuoc ra lam gi hoc quan ly nha nuoc sau ra lam gi nội dung quản lý nhà nước là gì học quản lí nhà nước là làm gì ngành quản lý nhà nước ra làm gì nganh quan ly nha nuoc la lam gi quản lý la gì khái niệm về quản lý nhà nước nguyễn lý quản lý nhà nước là gì chủ thể quản lý là gì Học quản lí nhà nước ra làm gì nganh quản lý nhà nước về sau lam gì quan li nha nuoc la lam gi quản lí nhà nước ra làm gì

  Xem các từ khóa (tags) khác

  Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •