Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội

  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài
  Hồ Chí Minh là nhà mácxit- lêninnit sáng tạo lớn nhất của cách mạng Việt Nam ở thế kỷ XX. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của Người là một mẫu mực hiếm có, để lại tấm gương sáng cho nhiều thế hệ cách mạng ở nước ta, đồng thời có tác động và ảnh hưởng to lớn không chỉ đối với sự nghiệp của cách mạng Việt Nam mà còn đối với cách mạng thế giới. Đánh giá về Người, Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO khóa 24(1987) khẳng định:
  "Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau".
  Cách mạng Việt Nam mang dấu ấn đậm nét của Hồ Chí Minh. Người vạch ra toàn bộ đường lối, chiến lược, sách lược cho cách mạng nước nhà. Thực tiễn lịch sử với thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng minh tính đúng đắn trong những tư tưởng và lý luận của Người. Và hiện nay, chúng ta đang từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo đúng đường lối mà Người đã đề ra ngay từ những ngày đầu khi tìm thấy con đường cứu nước. Những luận điểm trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang được Đảng và nhân dân ta áp dụng một cách triệt để. Trong đó, quan điểm của Người về động lực của chủ nghĩa xã hội cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm. Ngày nay, khi chúng ta đang đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đó cũng chính là sự cụ thể hoa quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội.
  Là một sinh viên chuyên ngành Lịch sử đảng, việc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn. Trong phạm vi một tiểu luận, em chọn nội dung: Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội làm đề tài nghiên cứu. Em hy vọng tiểu luận này sẽ nâng cao hơn tầm hiểu biết của mình về tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội nói chung và hiểu sâu sắc hơn quan điểm của Người về động lực của chủ nghĩa xã hội nói riêng, đồng thời có ích cho công tác nghiên cứu sau này.
  Trả lời · 18-05-2011 lúc 11:58
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  R
  ruyya2001 ruyya2001 is offline (1,045 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 7,524 Mua 4 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  R
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,184
  Tài liệu đã gửi
  1045
  Tài liệu đã bán
  710
  Mã số thành viên
  194637
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  Chương 1: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC VỀ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  1.1.Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
  1.2.Quan điểm Hồ Chí Minh về những động lực về kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội của chủ nghĩa xã hội
  1.2.1.Động lực kinh tế
  1.2.2.Động lực chính trị
  1.2.3.Động lực văn hóa
  Chương 2: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘNG LỰC CON NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY
  Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực con người của chủ nghĩa xã hội
  Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 19-05-2011 lúc 22:18 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. D
  dreamer1300 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Nạp xu xong down về kô mở đc, email cũng kô gửi đc! vớ va vớ vẩn
  Trả lời · 14-06-2011 lúc 20:19 #3
 11. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  336333
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)