Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU powerpoint tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và vận dụng vào thời nay

  vipboyshamhoc boyshamhoc is offline (6 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  9
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. I vấn đề dân tộc thuộc địa
  a . thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
  b. Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa
  c. Chủ nghĩa yêu nước chân chính - Một động lực lớn của đất nước
  II mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
  a. Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau
  b. giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết , trước hết . Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
  c. giải phóng dân tộc tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp

  d. Giữ vững độc lập dân tộc mình ,đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác
  III vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn đổi mới hiện nay
  IV Kết luận
  Trả lời · 22-10-2012 lúc 20:30
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipboyshamhoc boyshamhoc is offline (6 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 1,743 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  57
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  80
  Tài liệu đã mua
  62
  Mã số thành viên
  532714
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)