Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỀ ÁN Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  13
 3. Chia sẻ
  11
 4. Thông tin
  57
 5. Công cụ
 6. Đề tài: PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ BẠO LOẠN LẬT ĐỔ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN


  Bài thu hoạch dài 12 trang

  Đặt vấn đề

  Trong thế giới ngày nay, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang mở ra những cơ hội và thách thức mới. Thế giới tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống .


  Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong ứng xử vấn đề Biển Đông, sự tranh chấp ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương.


  Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mạng nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, với thực hiện chiến lược hết sức nguy hiểm là “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần được đặc biệt chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


  Mặt khác, chúng ta cần đặc biệt coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mỗi con người, mỗi tổ chức, trong mỗi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được tiến hành ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống và hiện đại, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ mô hình đến các quan hệ Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hệ thông chính trị . nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc .


  Nội dung gồm các mục sau:
  Đặt vấn đề
  I. Nội dung của “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ”

  1. Khái niệm
  2. Quá trình hình thành phát triển chiến lược diễn biến hòa bình
  3. Những thủ đoạn chủ yếu cuả các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá VN
  II. Những giải pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  1. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ:
  2. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội:
  3. Nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu luận điệu xuyên tạc của địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động khác:
  4. Hành động của mỗi cán bộ công chức chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay:
  Kết luận
  Trả lời · 06-05-2011 lúc 16:26
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 22,736 Mua 57 Bình luận 13

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. H
  haivisiontayho · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 26-02-2013 lúc 14:53 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  906741
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  minhtukg73 · Thành Viên KiloBooks · 9 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 14-03-2013 lúc 10:25 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  9
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  924563
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  trungxiem · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 17-05-2013 lúc 17:33 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  997208
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Q
  quocthaist1802 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 14-06-2013 lúc 09:27 #5
 15. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1016688
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  tuansnntn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 15-06-2013 lúc 14:46 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1017421
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  thanhnhan82 · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 17-06-2013 lúc 08:07 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  908944
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. V
  van anh vt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 19-06-2013 lúc 23:09 #8
 21. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  528444
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. V
  vanuyen64@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 21-06-2013 lúc 19:31 #9
 23. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1020940
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  thanhnhan82 · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 01-07-2013 lúc 15:05 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  908944
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài thu hoạch diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ

  anh chi hieu gi ve chien luoc dien bien hoa binh bao loan lat do cua chu nghia de quoc doi voi cach mang viet nam. tu do nhung diem giong nhau va khac nhau giua dien bien hoa binh va bao loan lat do

  phong chong dien bien hoa binh va bao loan lat do tai co so

  bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ

  đê tài diễn biến hòa binh bao loan lât đổ

  phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn

  nhung bai viet ve dien bien hoa binh bao loan lat do

  am muu thu doan chien luoc dien bien hoa binh bao loanbai van ve am muu thu doan chien luoc dien bien hoa binh bao loan lat do cua cac the luc thu dich chong pha cach mang viet nam nhung giai phap phong chong chien luoc dien bien hoa binh bao loan lat do bai viet ve dien bien hoa binh bao loan lat do. phòng chống bạo loạn diem khac nhau cua dien bien hoa binh va bao loan lat do phan tich phuong cham cua dang trong phong chong chien luoc dien bien hoa binh bao loan lat do bai thu hoach phong chong chien luoc dien bien hoa binh bài tiểu luận nêu muc tiêu nhiêm vu quan điêm và phương châm phòng chống chiến lược diễn biến hoa binh moi quan he voi dien bien hoa binh voi bao loan lat do Góp phần phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)