Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  Lời nói đầu
  Chương I: Khái quát chung về Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  I. Tổng quan chung về Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
  1. Khái niệm
  2. Tiêu thức xác định
  3. Vai trò và xu hướng phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  4. Các đặc trưng cơ bản của Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  5. Những lợi thế và bất lợi của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các Doanh nghiệp vừa&nhỏ
  1. Các nhân tố thuộc nền kinh tế quốc dân
  2. Các nhân tố quốc tế
  III. Tính tất yếu phải đầu tư và phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  1. Đầu tư phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo thêm việc làm
  2. Đầu tư phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ thích nghi nền kttt
  3. Đầu tư phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo đảm cạnh tranh
  IV. Thực trạng phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  1. Đánh giá khái quát

  2. Đánh giá cụ thể
  3. Một số ưu nhược điểm chủ yếu

  Chương II: Một số giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
  I. Đổi mới quan điểm, phương thức hỗ trợ
  II. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Trả lời · 03-10-2010 lúc 15:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 1,832 Mua 5 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  I . TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
  1. Khái niệm
  DNV&N là đơn vị tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên thị trường để tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp của chủ sở hữu tài sản.
  Qua khái niệm này ta thấy DNV&N có các đặc điểm sau:
  -Là một đơn vị tổ chức kinh doanh của nền kinh tế
  -Có địa vị pháp lý (có tư cách pháp nhân)
  -Nhiệm vụ: Sản xuất cung ứng, trao đổi hàng hoá dịch vụ trên thị trường
  -Mục tiêu : Tối đa hoá lợi nhuận cho chủ sở hữu tài sản của doanh nghiệp thông qua tối đa hoá lợi ích người tiêu dùng
  2. Tiêu thức xác định
  Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp : phân theo tính chất hoạt động kinh doanh, theo ngành như: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp vv phân theo quy mô trình độ sản xuất kinh (doanh doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ) Đối với DNV&N cần phải xác định và phân loại theo những tiêu thức riêng mới xác định được đúng bản chất, vị trí và những vấn đề có liên quan đến nó.
  Hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam còn có nhiều bàn cãi, tranh luận và có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau khi đánh giá, phân loại qui mô DNV&N, nhưng thường tập trung vào các tiêu thức chủ yếu như: vốn, doanh thu, lao động, lợi nhuận, thị phần . Có hai tiêu thức phổ biến thường dùng: Tiêu thức định tính và tiêu thức định lượng.
  Tiêu thức định tính như trình độ chuyên môn hoá, số đầu mối quản lí vv Tiêu thức này nêu rõ được bản chất vấn đề, song khó xác định trong thực tế nên ít được áp dụng.
  Tiêu thức định lượng như số lượng lao động, giá trị tài sản, doanh thu lợi nhuận.
  Ngoài hai tiêu thức trên còn căn cứ vào trình độ phát triển kinh tế, tính chất ngành nghề, vùng lãnh thổ, tính lịch sử
  Nói chung có 3 tiêu thức đấnh giá và phân loại DNV&N:
  Quan điểm 1:
  Tiêu thức đánh gia xếp loại DNV&N phải gắn với đặc điểm từng ngành và phải tính đến số lượng vốn và lao động được thu hút vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nước theo quan điểm này gồm Nhật Bản, Malayxia, Thái Lan v v trong bộ luật cơ bản về luật doanh nghiệp ở Nhật Bản qui định: Trong lĩnh vực công nghiệp và chế biến khai thác, các DNV&N là những doanh nghiệp thu hút vốn kinh doanh dưới 100 triệu Yên ( tương đương với khoảng 1triệu USD) . ở Malayxia doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn cố định hơn 500.000 Ringgit (khoảng 145.000 USD) và dưới 50 lao động.
  Quan điểm 2:
  DNV&N được đánh giá theo đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành tính đến 3 yếu tố vốn, lao động và doanh thu. Theo quan điểm này của Đài Loan là nước sử dụng nó để phân chia DNV&N có mức vốn dưới 4 triệu tệ Đài Loan (tương đương 1.5 triệu USD) ,tổng tài sản không vượt quá 120 triệu tệ và thu hút dưới 50 lao động.
  Quan điểm 3:
  Tiêu thức đánh giá dựa vào nghành nghề kinh doanh và số lượng lao động .Như vậy theo quan điểm này ngoài tính đặc thù của nghành cần đến lượng lao động thu hút .Đó là quan điểm của các nước thuộc khối EC ,Hàn Quốc , Hong Kong v.v . Ở Cộng hoà liên bang Đức các doanh nghiệp có dưới 9 lao động được gọi là doanh nghiệp nhỏ, có từ 10 đến 499 lao động gọi là doanh nghiệp vừa và trên 500 lao động là doanh nghiệp lớn.
  Trong các nước khác thuộc EC, các doanh nghiệp có dưới 9 lao động gọi là doanh nghiệp siêu nhỏ,từ 10 đến 99 lao động là doanh nghiệp nhỏ, từ 100 đến 499 lao động là doanh nghiệp vừa và các doanh nghiệp trên 500 lao động là doanh nghiệp lớn.
  Ở Việt Nam,có nhiều quan điểm về tiêu thức đánh giá DNV&N.Theo qui định của chính phủ thì doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có số vốn dưới 5 tỉ đồng và dưới 20 lao động.
  Ngân hàng công thương Việt Nam đã phân loại DNV&N để thực hiện việc cho vayNV&N có vốn đầu tư từ 5 tỉ đến 10 tỉ đồng và số lao động từ 500 đến 1000 lao động.
  Hội đồng liên minh các hợp tác xã Việt Nam cho rằng các DNV&N có vốn đầu tư từ 100 đến 300 trđ và có lao động từ 5 đến 50 người.
  Theo địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp vừa là những doanh nghiệp có vốn pháp định trên 1 tỉ đồng,lao động trên 1000 người và doanh thu hàng năm trên 10 tỉ đồng.Dưới 3 tiêu chuẩn trên các doanh nghiệp đều xếp vavò doanh nghiệp nhỏ.
  Nhiều nhà kinh tế đề xuất phương pháp phân loại DNV&N có vốn đầu tư từ 100 triệu đến 300 trđ và lao động từ 5 đến 50 người ,còn những doanh nghiệp vừa có mức vốn trên 300 triệu và số lao động trên 50 người.
  Trả lời · 03-10-2010 lúc 15:29 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. C
  caoanhhuy · Thành Viên Mới · 18 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 25-06-2013 lúc 09:32 #3
 11. C
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã gửi
  9
  Tài liệu đã bán
  17
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  900222
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)