Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phát hành trái phiếu Quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. 2
  Mục lục
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu đồ
  Danh mục các đồ thị
  Mở đầu . 1
  Chương 1: Tổng quan về trái phiếu quốc tế . 4
  1.1 Tổng quan về trái phiếu . 4
  1.1.1 Khái niệm 4
  1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của trái phiếu . 4
  1.1.3 Phân loại trái phiếu . 6
  1.2 Khái quát về trái phiếu quốc tế 8
  1.2.1 Khái niệm 8
  1.2.2 Đặc trưng của trái phiếu quốc tế 9
  1.2.3 Các yếu tố ảnh hởng đến giá trái phiếu quốc tế 10
  1.2.4 Định giá trái phiếu quốc tế . 15
  1.2.5 Xác định chi phí vay (lãi suất thực của trái phiếu) 16
  1.2.6 Thị trường trái phiếu quốc tế 17
  1.2.7 Hình thức phát hμnh trái phiếu quốc tế . 19
  1.2.8 Bμi học kinh nghiệm phát hμnh trái phiếu quốc tế của Trung Quốc 20
   Kết luận chương 1 26
  Chơng 2: Thực trạng phát hành tráI phiếu quốc tế của việt nam 24
  2.1 Tình hình kinh tế thế giới vμ thị trờng trái phiếu quốc tế . 24
  2.1.1 Tình hình kinh tế thế giới . 24
  3
  2.1.2 Tình hình trái phiếu quốc tế trên thế giới . 27
  2.2 Thực trạng kinh tế Việt Nam . 32
  2.2.1 Tốc độ tăng trởng kinh tế . 32
  2.2.2 Cán cân thanh toán- Dự trữ ngoại hối . 33
  2.2.3 Tỷ giá hối đoái 34
  2.3 Hệ số tín nhiệm của Việt Nam 35
  2.4 Thực trạng phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam . 37
  2.4.1 Cơ sở pháp lý cho quá trình phát hμnh trái phiếu quốc tế . 37
  2.4.2 Vai trò của phát hμnh trái phiếu quốc tế đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam . 39
  2.4.3 Những thuận lợi - khó khăn khi phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam 41
  2.4.4 Thực trạng phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam . 44
  2.5 Đánh giá việc phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam . 52
  2.5.1 Thành công 52
  2.5.2 Tồn tại vμ nguyên nhân 55
   Kết luận chơng 2 68
  chương 3: GiảI pháp cho quá trình phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam 62
  3.1 Định hướng giải pháp tài chính Việt Nam giai đoạn 2006-2010 . 62
  3.1.1 Củng cố nền tμi chính quốc gia 62
  3.1.2 Tình trạng nợ nớc ngoμi tiếp tục duy trì theo một cơ cấu bền vững . 62
  3.1.3 Quá trình cải cách doanh nghiệp 63
  3.1.4 Hệ thống pháp luật 63
  3.1.5 Phát triển thị trờng vốn trong nớc . 63
  3.1.6 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn . 64
  3.2 Giải pháp phát triển phát hμnh trái phiếu quốc tế của Việt Nam 64
  3.2.1 Đa dạng chủ thể phát hμnh trái phiếu quốc tế . 64
  3.2.2 Nâng cao hoạt động công khai hóa thông tin . 65
  3.2.3 Xây dựng dự trữ ngoại tệ quốc gia vững mạnh . 69
  4
  3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả vay vốn vμ sử dụng vốn thông qua phát hμnh trái phiếu quốc tế . 71
  3.3 Giải pháp nâng cao chất lợng phát hμnh trái phiếu quốc tế của Chính phủ . 73
  3.3.1 Phân tích diễn biến thị trờng tμi chính quốc tế . 74
  3.3.2 Nâng cao hệ số tín nhiệm Chính phủ . . 74
  3.3.3 Quản lý quá trình sử dụng nguồn vốn vay từ trái phiếu Chính phủ . 76
  3.4 Đẩy mạnh triển khai vμ thúc đẩy phát hμnh trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp. 77
  3.4.1 Tăng tốc cho tiến trình tái cấu trúc các DNNN 77
  3.4.2 Khuyến khích doanh nghiệp tự phát hμnh trái phiếu quốc tế . 78
  3.4.3 Tham gia đánh giá định mức tín nhiệm 79
  3.4.4 Lựa chọn đối tác bảo lãnh phát hμnh 80
  3.4.5 Tập trung vμo các dự án đem lại nguồn thu ngoại tệ . 80
  3.4.6 Tận dụng nhμ đầu tlμ các đối tác kinh doanh nớc ngoμi sẵn có 80

   Kết luận chương 3 89
  Kết luận 90
  Tμi liệu tham khảo
  Phụ lục 1: thang điểm mức tín nhiệm đối với các khoản vay vốn dμI
  Phụ lục 2: kinh nghiệm phát hμnh trái phiếu chính phủ trên thị trờng vốn quốc tế
  Phụ lục 3: số liệu vμ biểu đồ kinh tế Việt Nam
  Phụ lục 4: Số liệu vμ biểu đồ về tình hình phát hμnh trái phiếu quốc tế trên thế giới
  Danh mục Các bảng, biểu đồ bảng
  Bảng 2.1: Trái phiếu Chính phủ của các nớc trong khu vực . 34
  Bảng 2.2: Số lợng trái phiếu quốc tế của các quốc gia trong khu vực Châu á 35
  5
  Bảng 2.3 Dự trữ ngoại hối của Việt Nam giai đoạn 2000-2005 38 Bảng 2.4: Hệ số tín nhiệm các quốc gia khu vực ASEAN +3 40
  Bảng 2.5: Đặc điểm trái phiếu Chính phủ của Việt Nam 51 biểu đồ
  Biểu đồ 2.1: Tình hình lạm phát trên thế giới 28
  Biểu đồ 2.2: Tỷ giá EUR/USD trong giai đoạn 1/2002-10/2006 29
  Biểu đồ 2.3: Lãi suất cơ bản - lãi suất trái phiếu US Treasury 30
  Biểu đồ 2.4: Tổng giá trị phát hμnh trái phiếu quốc tế trên thế giới . 31
  Biểu đồ 2.5: Các loại tiền định danh trái phiếu quốc tế . 32
  Biểu đồ 2.6: Khối lợng phát hμnh trái phiếu có hệ số tín nhiệm trung bình- thấp . 33
  Biểu đồ 2.7 : Tình hình tỉ lệ bù của các loại trái phiếu công ty Mỹ, khu vực Châu âu, vμ Nhật 33
  Biểu đồ 2.8: Tốc độ tăng trởng kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc, vμ các nớc Asean giai đoạn 2001-2005 . 36
  Biểu đồ 2.9: Tỉ giá VND/USD qua các năm 2002-tháng 8/2006 39
  Biểu đồ 2.10: Mức chênh lệch lãi suất trái phiếu Chính phủ của Việt Nam so với lãi suất Trái phiếu khi bạc Mỹ 60
  Biểu đồ 2.11: Bảng xếp hạng công khai thông tin của Việt Nam . 65
  Danh mục Các đồ thị đồ thị
  Đồ thị 1.1 Quan hệ lãi suất thị trờng vμ giá trái phiếu . 12
  Đồ thị 1.2: Mối quan hệ giữa thời gian đáo hạn trái phiếu với phần bù tăng theo thời gian . 16
  Trả lời · 30-11-2011 lúc 20:46
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 695 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ
 8. T
  trinhthidung · Thành Viên KiloBooks · 16 bài gởi
  Kilobooks toàn tài liệu độc
  Trả lời · 10-03-2014 lúc 21:03 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  16
  Tài liệu đã gửi
  4
  Tài liệu đã bán
  34
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  711232
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Diệu Béo · Facebook User · 3 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 28-05-2014 lúc 23:37 #3
 11. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1176692
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)