Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Phao lịch sử hành chính - 59 câu hỏi và trả lời

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  8
 3. Chia sẻ
  19
 4. Thông tin
  17
 5. Công cụ
 6. Câu hỏi ôn tập môn Lịch Sử HC VN


  Câu 1: Anh (chị) hãy trình bầy những cơ sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên ở nước ta thời đại Hùng Vương – An Dương vương?
  Câu 2: Anh(chị)hãy khái quát về cơ cấu nền HC của thời đại dựng nước đầu tiên:
  Câu 3: Những đặc trưng cơ bản về hành chính Nhà nước ở chính quyền tự chủ Nhà nước Vạn Xuân (thời tiền lý) (544 - 602)
  Câu 4: Những nét chủ yếu của HC Nhà nước thời đo hộ Tuỳ - Đường?
  Câu 5: CS cai trị của đô hộ phong kiến phương bắc áp dụng ở nước ta trong 10 thế kỉ đầu công nguyên ?
  Câu6:Những nét cơ bản về những cải cách hành chính thời Khúc Hạo? (Đầu TK 10)
  Câu 7: Những nét chủ yếu về thực trạng cát cứ hành chính của 12 sử quân ở nước ta sau thời hậu Ngô Vương
  Câu 8: Những đặc trưng cơ bản ở hành chính Nhà nước thời Tiền Lê
  Câu 9: Vai trò của Lí Công Uốn trong việc xây dựng, củng cố hành chính Nhà nước đầu thế kỉ XI ?
  Câu 10: Hãy trình bày và phân tích những nội dung cơ bản của các chính sách quản lý HCNN dưới triều đại nhà Lý?
  Câu 11: Hãy trình bày những nét đặc trưng cơ bản của HCNN ở nước ta thời Trần?
  Câu 12: Tổ chức HC Nhà nước thời kỳ nội chiến (Nam - Bắc triều 1527 - 1592)?
  Câu 13: Hăy trình bày những nét cơ bản về chế đọ quan chức và phương thức tuyển dụng quan lại thời Trần?(trong câu 11)
  Câu 14: Trình bày chính sách quản lý ruộng đất và các chính sách phục hồi và phát triển sản xuất NN dười triều đại nhà Trần?Câu 12.
  Câu15: Trình bày những nét cơ bản của cuộc cải cách HC của Hồ Quý Ly và đánh gía những nét cơ bản về HCNN dưới triều đại nhà Hồ?
  Câu 16: Trình bày cơ cấu tổ chức BMHCNN ta dưới thời Lê Sơ?
  Câu 17: Hãy trình bày chế độ quan chức và chính sách đào tạo quan lại thời Lê Sơ(1428-1527)?
  Câu 18: Trình bày và phân tích những nét chủ yếu của đặc điểm HCNN ở nước ta trong thời nội chiến Nam-Bộ Triều(1527-1529)?
  Câu19: Nhà nước chúa Nguyễn đàng trong
  Câu 20: Hành chính Nguyễn dưới thời Tây Sơn (1788 - 1802)
  2. Các chính sách quản l‎ý và 1 số cải cách hành chính của triều đại QT
  Câu 21: Tổ chức hành chính bộ máy nhà nước ở trung ương của Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1858
  Câu 22: Sự xác lập chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
  Câu 23: Phương thức điều hành triều chính của nhà Nguyễn (272 GT)
  Câu 24: Cơ cấu tổ chức hành chính Nhà nước địa phương thời Nguyễn(1802-1851)
  Câu25: Cải cách hành chính Minh Mạng (1831-1832  1884)
  Câu 26: hành chính thời Nguyễn(1858-1945)?
  Câu 27: hệ thống TCBMHC của TDP tại Việt Nam (1858-1945)
  Câu 28: Chính sách quan lại cai trị thực dân bản địa
  Câu 29: Sự sụp đổ của triều đình nhà Nguyễn - Kết thúc nền hành chính của Nhà nước phong kiến cuối cùng Việt Nam
  Câu 30: Hành chính Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 1945-1946
  Câu 31: Hành chính Nhà nước Việt Nam (1946-1954)
  Câu 32: Hành chính Nhà nước miền Bắc 1954-1975
  Câu 33: Cơ cáu tổ chức hành chính địa phương của Ngụy quyền Sài Gòn
  Câu 34: Hành chính cách mạng ở miền Nam Việt Nam(1960-1976)
  Câu 35: Trình bày những nội dung cơ bản về kiện toàn cơ cấu tổ chức và sự sắp xếp các đơn vị HC nước ta(1992 đến nay)?
  Câu 36: Những thay đổi về hành chính Nhà nước sau ngày miền Nam giải phóng - 1980 (1975-1980)
  Câu 37: Hành chính Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1980-1992
  Câu 38:Cơ cấu tổ chức và sự sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 92 đến nay
  Câu 39: Anh(chị)hãy khái quát về cơ cấu nền hành chính của thời đại dựng nước đầu tiên?
  Câu 40:Anh(chị)hãy trình bày đặc trưng cơ bản của nền hành chính nước ta thời Lý?
  Câu 41: Anh(chị)hãy phân tích những biến chuyển cơ bản của các chính sách hành chính thời Lý?
  Câu 42: Đặc trưng nền hành chính nước ta thời kỳ X? Đánh giá vai trò của Lê Đại Hoàng đế?
  Câu 43: Vấn đề cơ bản của cương vực địa giới hành chính và các cấp hành chính ở nước ta trong 10 thế kỷ Bác thuộc?
  Câu 44: Đặc trưng nền hành chính thời Lý? Vai trò Lý công Uổn?

  Câu 45: Hãy trình bày những yếu tố cải cách của nền hành chính nước ta thời Lý?
  Câu 46 : Đặc trưng nền hành chính nước ta thời Trần?
  Câu 47 : Những biến đổi và fát triển của nền hành chính nước ta thời Trần? Đánh giá ý nghĩa biến đổi đó?
  Câu 48 : Trình bầy, fân tích đánh giá tư tưởng cải cách hành chính của Hồ Quý Ly những năm đầu của thế kỷ 5?
  Câu 49 : Đặc trưng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nước ta thời Lê Sơ thế kỉ XV.
  Câu 50 : Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng cải cách hành chính trong lịch sử nước ta, hãy rút ra bài học lịch sử đề cập đến cuộc cải cáh nền hành chính hiện nay?
  Câu 51 : Trình bầy bối cảnh lịch sử những nét chính của nền hành chính nước ta thời Lê Sơ?
  Câu 52: Đặc trưng nền hành chính nước ta thời Lê Sơ?
  Câu 53 : Chế độ quan chức và đào tạo quan lại thời Lê Sơ?
  Câu 54 : Bối cảnh lích sử và đặc trưng của nền hành chính Nam triều ( Triều Lê Trung Hưng )?
  Câu 55 : Bối cảnh lịch sử và nền hành chính dưới thời Tây Sơn?
  Câu 56: Những cải cách hành chính dưới thời Tây Sơn?
  Câu 57: Chế độ quan lại và chính sách đầo tạo quan lại thời Nguyễn?
  Câu 58: Cơ cấu bộ máy hành chính thời Nguyễn?
  Câu 59: Trình bầy khái quát các chính quản lý hành chính thời Nguyễn?

  TRẢ LỜI

  Phao ruột chó T_T
  Trả lời · 15-01-2012 lúc 10:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 5,166 Mua 17 Bình luận 8

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21235
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. T
  thanhphongp7baclieu · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 20:11 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  865756
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  ttngochien · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 12-03-2013 lúc 15:29 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  923225
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. V
  vomylinhpy · Thành Viên KiloBooks · 22 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 30-04-2013 lúc 13:01 #4
 13. V
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  103
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  672619
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. K
  kiengiang1980 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 07-05-2013 lúc 14:37 #5
 15. K
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  987837
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nông thị lụa · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 14-05-2013 lúc 19:38 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  994603
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. P
  phuphuc · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 19:19 #7
 19. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  981474
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. Bích Như Lê · Facebook User · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 06-12-2014 lúc 15:48 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1280534
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. thanhduc47 · Facebook User · 1 bài gởi
  tại sao lại câu 5o lại ra thế , 59 câu mà câu cần tìm lại ko có , nhọ
  Trả lời · 19-12-2015 lúc 16:44 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1432028
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

lịch sử hành chính Việt Nam

lich su hanh chinh vn

đề cương môn lịch sử hành chính việt nam

trinh bay net khai quat ve co cau to chuc bo may hanh chinh nha nuoc trung uong cua trieu dinh nha nguyen giai doan 1802 den 1858

lich su hanh chinh nha nuoc

lich su hanh chinh viet nam

bộ máy hành chính cuả triều đình nhà Nguyễn 1858-1945

lich su hanh chinh

59 cau hoi lich su hanh chinh To chuc bo may nha nguyen duoc xay dug nhu the nao danh gia cuoc cai cach hanh chinh cua minh mang1831-1832 hay rut ra bai hoc khi nghien cuu mon lich su hanh chinh nha nuoc viet nam anh chi hay trinh bay nhung chinh sach va tu tuong cai cach duoi trieu dai quang trung 1788-1802 cai cach hoc thoi quang trung 1788-1802 trinh bay to chuc bo may hanh chinh duoi trieu dai quang trung tu 1788-1802 trinh bay va phan tich bo may hanh chinh duoi trieu dai Quang Trung(1858-1945) trình bày và phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và những chính sách cải cách hành chính thời quang trung (1788-1802) đặc trưng cơ bản của nền hành chính nhà nước thời trần Lich su hanh chinh nha nuoc viet nam http:www.kilobooks.comphao-lich-su-hanh-chinh-59-cau-hoi-va-tra-loi-186917 hãy trinh bày nhưng đac trưng cơ bản của hanh chính nhà nước viêt nam giai đoạn 1980-1992 hay trinh bay dac trung co ban cua hanh chinh nha nuoc viet nam giai doan 1980-1992 mon lich su hanh chinh nha nuoc viet nam download lich su hanh chinh viet nam cau hoi on tap lich su hanh chinh hay trinh bay net chinhthoi le so

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)