Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách. Liên hệ thực tiễn

  C
  vipchipcoimd chipcoimd is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  18
 5. Công cụ
 6. A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
  V.I. Lê Nin đã cho rằng: “Cùng với dòng sữa mẹ, con người hấp thụ tâm lí, đạo đức của xã hội mà nó là thành viên”. Vâng, con người sinh ra là con người nhưng là con người chưa có nhân cách. Đâu phải con người sinh ra là đã có sẵn nhân cách. Cũng không phải nó được bộc lộ dần dần từ các bản năng nguyên thủy. A.N.Leonchiev đã chỉ ra rằng: nhân cách con người không phải được đẻ ra mà là được hình thành. Nhà tâm lí học Xô Viết nổi tiếng A.N.Lêonchiep cũng chỉ ra rằng: nhân cách cụ thể là nhân cách con người hình thành và phát triển theo con đường từ bên ngoài chuyển vào nội tâm, từ các quan hệ với thế giới tự nhiên, thế giới đồ vật, nền văn hóa xã hội do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ xã hội mà nó gắn bó. Trong quá trình hình thành và phát triển, nhân cách bị chi phối bởi 5 yếu tố: yếu tố di truyền, hoàn cảnh sống, nhân tố giáo dục, nhân tố hoạt động, yếu tố giao tiếp. Mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng nhất định đối với quá trình hình thành và phát triển đó.
  B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
  I. KHÁI QUÁT CHUNG:
  Ta hiểu nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lí của cá nhân biểu hiện ở bản sắc và giá trị xã hội của người ấy. Nhân cách của con người chỉ được thực hình thành trong xã hội của con người trên cơ sở con người thực hiện các hoạt động cá nhân . Dần dần trong quá trình con người tiếp xúc xã hội, nhân cách con người được định hình dần, đầu tiên chỉ có những hành vi mang dấu ấn nhân cách
  Ví dụ: Một đứa trẻ học lớp 1, đứa trẻ đã bắt đầu xuất hiện cái tôi, đánh giá được sự vật này, sự vật kia, thể hiện các thái độ của mình như thích cô giáo này, không thích cô giáo kia. Nhưng những đánh giá đó chỉ là những đánh giá bên ngoài. Thường thì 17, 18 tuổi nhân cách con người mới được định hình.
  Trả lời · 15-02-2012 lúc 19:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  C
  vipchipcoimd chipcoimd is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 6,771 Mua 18 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã gửi
  11
  Tài liệu đã bán
  22
  Tài liệu đã mua
  27
  Mã số thành viên
  505502
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

cung voi dong sua me con nguoi

hay giai thit vi sao noi:cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

ly giai vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

cùng với dòng sữa mẹ con nguoi hap thu tam li dao duc ma no la thanh vien

phn tich cau noi cua lenin: cung voi dong sua me....

cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

hay ly giai vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

hay li giai vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien giai thich cau noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien hay giai thich vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien cùng dòng sữa mẹ con người đã hấp thụ tâm lý mà nó là thành viên cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li cung voi dong sua me cung dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien giai thich v i sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien giai thich vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duccua xa hoi ma no la thanh vien http:www.kilobooks.comphan-tich-vai-tro-cua-cac-yeu-to-doi-voi-su-hinh-thanh-phat-trien-nhan-cach-lien-he-thuc-tien-194846 Hãy lí giải vì sao nói: cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam ly dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien hãy lí giải vì sao nói cũng với dòng sữa mẹ con người hấp thụ tâm lý đạo đức của xã hội mà nó là thành viên hay ly giai vi sao noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu dao duc cua xa hou ma no la thanh vien hay li giai vi sao noi:cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thnah vien Ly giai cau noi cung voi dong sua me... hay giai thich cau noi cung voi dong sua me con nguoi hap thu tam li dao duc cua xa hoi ma no la thanh vien

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)