Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
  MỤC LỤC Trang
  Danh sách các bảng sửdụng . iv
  Danh sách các sơ đồsửdụng v
  Danh sách các biểu đồsửdụng vi
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơsởlý luận vềphân tích tài chính
  1.1 Những vấn đềcơbản vềphân tích tài chính doanh nghiệp . 7
  1.1.1Khái niệm phân tích tài chính . 7
  1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính 7
  1.1.3 Nhiệm vụcủa phân tích tài chính . 8
  1.1.4 Mục tiêu của phân tích tài chính . 8
  1.2 Các thông tin dùng trong phân tích tài chính 10
  1.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp . 10
  1.2.2 Thông tin bên trong doanh nghiệp 10
  1.3 Phương pháp phân tích 13
  1.3.1 Phân tích theo chiều ngang . 13
  1.3.2 Phân tích theo chiều dọc . 13
  1.3.3 Phân tích xu hướng . 14
  1.3.4 Phân tích các tỷsốtài chính . 14
  1.3.5 Phương pháp liên hệ- cân đối 14
  1.4 Các bước tiến hành phân tích tài chính . 14
  1.4.1 Thu thập thông tin . 14
  1.4.2 Xửlý thông tin 15
  1.4.3 Đưa ra kết luận và kiến nghịcần thiết 15
  1.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 15
  1.5.1 Phân tích bảng cân đối kếtoán . 15
  1.5.2 Phân tích báo cáo kết quảkinh doanh 17
  1.5.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 18
  1.5.4 Phân tích các tỷsốtài chính . 19
  1.5.4.1 Phân tích khảnăng thanh toán 19
  1.5.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính 20
  1.5.4.3 Phân tích hiệu quảhoạt động 21
  1.5.4.4 Phân tích khảnăng sinh lời . 24
  1.5.5 Phân tích DuPont 24
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổphần Sữa Việt Nam.
  2.1 Khái quát vềCông ty Cổphần Sữa Việt Nam 26
  2.1.1 Giới thiệu chung . 26
  2.1.2 Lịch sửhình thành công ty . 27
  2.1.3 Tầm nhìn và sứmệnh . 29
  2.1.4 Triết lý kinh doanh . 30
  2.1.5 Chiến lược phát triển 30
  2.1.6 Sơ đồtổchức công ty 31
  2.1.7 Lĩnh vực kinh doanh . 31
  2.1.8 Sản phẩm 32
  2.1.9 Thành tựu đạt đươc 33
  2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty 34
  2.2.1 Phân tích bảng cân đối kếtoán . 34
  2.2.1.1 Phân tích biến động bảng cân đối kếtoán 34
  2.2.1.2 Phân tích kết cấu bảng cân đối kếtoán . 41
  2.2.1.3 Phân tích mối liên hệgiữa tài sản và nguồn vốn 47
  2.2.2 Phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh . 48
  2.2.2.1 Phân tích biếu động báo cáo kết quảkinh doanh . 48
  2.2.2.2 Phân tích kếcấu báo cáo kết quảkinh doanh . 56
  2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 59
  2.2.4 Phân tích các tỷsốtài chính 60
  2.2.4.1 Phân tích khảnăng thanh toán 60
  2.2.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính . 63
  2.2.4.3 Phân tích hiệu quảhoạt động 64
  2.2.4.4 Phân tích khảnăng sinh lời . 69
  2.2.5 Phân tích Dupont 72
  2.3 Tổng hợp kết quảphân tích . 74
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty CP sữa Việt Nam
  3.1 Nhận xét vềhoạt động chung 76
  3.2 Nhận xét tình hình tài chính 76
  3.2.1 Thành quả đã đạt được . 77
  3.2.2 Vấn đềcòn tồn tại 78
  3.3 Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính . 80
  3.4 Kiến nghịkhác 86
  Kết luận 90
  Tài liệu tham khảo 91
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đềtài
  “Thương trường nhưchiến trường”, một thuật ngữkhông còn mới khi nói vềsự
  cạnh tranh khốc liệt trong kinh tếquốc tếnói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với
  một đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình, vươn mình ra thếgiới nhưViệt Nam,
  thì tính cạnh trang càng trởnên mạnh mẽhơn, nhất là sau khi Việt Nam chính thức là
  thành viên WTO. Việc gia nhập WTO mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều
  cơhội cũng nhưnhiều thách thức mới, sựcạnh tranh không còn bịgiới hạn giữa các
  doanh nghiệp trong nước với nhau, mà bây giờcòn có sựtham gia của các tổchức kinh
  tếnước ngoài với lợi thếvềkỹthuật và công nghệhiện đại. Nếu doanh nghiệp nhạy
  bén tận dụng được những cơhội này để đẩy mạnh việc kinh doanh của mình thì có thể
  phát triển nhanh chóng, ngược lại sẽnhanh chóng bị đánh bật khỏi vòng quay kinh tế.
  Những điều trên cho thấy các doanh nghiệp phải luôn lập ra được cho mình
  những chiến lược tài chính đúng đắn và nó trởnên quan trọng hơn bao giờhết trong
  việc kinh doanh. Nó giống nhưmột kim chỉnam định hướng cho doanh nghiệp những
  gì cần làm và phải làm đểsửdụng hiệu quảvốn và các nguồn lực hiện có đểnâng cao
  hiệu quảkinh doanh. Tuy nhiên, đểlàm được những điều đó thì phân tích tài chính là
  không thểthiếu, đây là một việc quan trọng phải làm nếu một doanh nghiệp muốn đềra
  cho mình những chiến lược tài chính chất lượng nhất. Việc phân tích tài chính thực
  chất là dựa trên kết quảkinh doanh được phản ánh thông qua các con số được thểhiện
  trên các báo cáo tài chính, thông qua việc so sánh tính toán các tỷsố để đánh giá việc
  kinh doanh, làm cơsởphát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó
  khăn còn tồn tại thông qua những chiến lược tài chính cho kỳkinh doanh tiếp theo.
  Là một doanh nghiệp kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực nhưng lấy sản
  xuất sữa và các chếphẩm từsữa làm thếmạnh, Công ty Cổphần Sữa Việt Nam cũng
  phải đối mặt với nhiều nguy cơcạnh tranh khốc liệt từcác doanh nghiệp khác trong và
  ngoài nước. Đểcó thểtồn tại và phát triển nhưngày hôm nay, công ty cũng phải rất
  khéo léo trong việc kinh doanh, việc hoạch định tài chính, đểtận dụng hiệu quảvà tối
  đa các nguồn lực kinh tếhiện có.
  Từnhững vấn đềnêu trên, với mong muốn đánh giá một cách khách quan tình hình
  tài chính hiện nay của Công ty Cổphần Sữa Việt Nam với tên viết tắt là Vinamilk. Em
  chọn đềtài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổphần sữa Việt Nam” làm
  luận văn tốt nghiệp.
  2.Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu là Công ty Cổphần Sữa Việt Nam.
  3.Đối tượng nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là bộbáo cáo tài chính của công ty, với thời gian nghiên cứu
  là trong vòng ba năm 2010, 2011, 2012.
  4. Tình hình nghiên cứu
  Vinamilk là một công ty lớn trong lĩnh vựa kinh doanh sữa, do vậy công ty nhận
  được khá nhiều sựquan tâm từcác đối tượng khác nhau bao gồm các cơquan nhà
  nước trong việc hỗtrợhoạt động và giám sát hoạt động, các chủthểkinh doanh và góp
  vốn trong việc đánh giá hiệu quảkinh doanh, cuối cùng là một lượng giảng viên và
  sinh viên hỗtrợmục đích học tập và nghiên cứu.
  Với mục đích hỗtrợcông tác giảng dạy của giảng viên và nghiên cứu của sinh
  viên, đã có không ít các đềtài nghiên cứu và phân tích Vinamilk đã ra đời trải đều trên
  nhiều khía cạnh nhưnghiên cứu cơcấu vốn, đánh giá hiệu quảhoạt động, nâng cao
  hiệu quảsửdụng tài sản .Cũng nhưcác đềtài khác, đềtài phân tích tìnhhình tài chính
  tại Vinamilk mà em đang thực hiện trong khóa luận tốt nghiệp lần này không phải là
  đầu tiên và cũng chắc chắn chưa phải là cuối cùng. Tuy nhiên không có tiêu chuẩn nào
  đểcó thể đánh giá tính hoàn thiện trong một bài phân tích cả, điều đó có nghĩa mặc dù
  đã có rất nhiều đềtài vềphân tích tài chính đã được thực hiện trước đó nhưng chắc
  chắn chưa thểkhai thông mọi vấn đềtrong đó. Với tinh thần bổsung hoàn thiện những
  thiếu sót trong các bài phân tích trước đó tại công ty và bổsung thêm những ý tưởng
  mới bằng kiến thức đã học, em mạnh dạn tiếp tục đềtài phân tích này trong khóa luận
  tốt nghiệp.
  Dưới đây em xin liệt kê một sốbài phân tích tài chính đã được thực hiện trước đó
  tại công ty và một số đơn vịkhác cùng những vấn đềcòn tồn tại:
  5. Mục đích nghiên cứu
  Đềtài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty đểthấy rõ xu hướng, tốc
  độtăng trưởng và thực trạng tài chính, trên cơsở đó đềxuất những giải pháp và kiến
  nghịgiúp cải thiện tình hình tài chính và giúp Công ty hoạt động hiệu quảhơn. Để đạt
  được mục đích đó, các mục tiêu được đặt ra là:
  Tập trung phân tích sựbiến động theo chiều dọc và chiều ngang các chỉtiêu trên
  bảng báo cáo tài chính đểcó cái nhìn tổng quát.
  Phân tích sựluân chuyển dòng tiền, đểtừ đó đánh giá tình trạng phát triển của
  công ty qua từng năm.
  Phân tích hiệu quảhoạt động, khảnăng thanh toán và khảnăng sinh lời của
  công ty thông qua các tỷsốtài chính, từ đó có cái nhìn cụthểvà rõ ràng nhất.
  Tổng hợp kết quảphân tích và đưa ra kết luận.

  6. Nhiệm vụnghiên cứu
  Nhiệm vụcủa phân tích tình hình tài chính là làm rõ xu hướng, tốc độtăng trưởng,
  thực trạng tài chính của Công ty, đặt trong mối quan hệso sánh với các doanh nghiệp
  tiêu biểu cùng ngành và các chỉtiêu bình quân ngành chỉra những thếmạnh và cảtình
  trạng bất ổn nhằm đềxuất những biện pháp quản trịtài chính đúng đắn và kịp thời để
  phát huy ởmức cao nhất hiệu quảsửdụng vốn.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đềtài bao gồm phương pháp gi vật
  biện chứng, phương pháp so sánh và tổng hợp sốliệu thực tếthu thập được tại doanh
  nghiệp, các sốliệu trên báo cáo tài chính đểxác định xu hướng phát triển, mức độbiến
  động của các sốliệu cũng nhưcác chỉtiêu, từ đó đưa ra các nhận xét.
  Ngoài ra còn sửdụng các phương pháp khác như: phân tích các tỷsố, phương
  pháp liên hệ- cân đối.
  8. Dựkiến kết quảnghiên cứu
  Kết quảnghiên cứu bao gồm những kết luận sẽ được rút ra sau quá trình phân tích,
  và kết quảsẽ đáp ứng những yêu cầu sau:
  Hoàn thiện những thiếu sót trong công tác phân tích và tổng hợp mà các bài
  nghiên cứu trước mắc phải.
  Đánh giá khách quan thực trạng tài chính Công ty bao gồm những mặt được và
  chưa được, không chỉdựa trên sựphản ảnh chủquan của các con số, mà đặt
  chúng trong mối liện hệvới điều kiện kinh doanh thực tếvà vịthếCông ty trên
  thịtrường.
  Đưa ra giải pháp sát thực với vấn đềphát sinh, cách thức giải quyết vẫn đềcụ
  thểvà rõ ràng, có tính thực tếcao.
  Kiến nghịthêm những ý cần thiết lên Công ty và các đơn vịliên quan, nhằm đẩy
  mạnh sựphát triển của Công ty cũng nhưtoàn ngành.
  9. Kết cấu
  Bài làm có bốcục gồm ba chương với nội dung cụthểnhưsau:
  Chương 1: Cơsởlý luận vềphân tích tài chính.
  Đây là cơsởlý thuyết cho các nội dung được phân tích trong chương hai, bao gồm:
  Khái niệm vềphân tích tài chính, ý nghĩa của việc phân tích đối với các đối
  tượng liên quan, trình bày cơsởdữliệu, phương pháp được sửdụng và trình tự
  các bước trong phân tích.
  Trình bày các nội dung phân tích chính đểcó thểtạo nên một bài phân tích chất
  lượng nhất.
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Cổphần Sữa Việt Nam.
  Giới thiệu tổng quan vềCông ty Cổphần Sữa Việt Nam
  Dựa trên cơsởlý thuyết chương một, trong chương này sẽthực hiện chi tiết các
  nội dung phân tích, dựa trên cơsởlà báo cáo tài chính của công ty trong ba năm
  2010, 2011, 2012. Bao gồm phân tích theo chiều dọc và ngang, đánh giá khả
  năng thanh toán, hiệu quảhoạt động, khảnăng sinh lời và sựtác động của các
  yếu tố đến khảnăng sinh lời.
  Đưa ra nhận xét cụthểcho từng nội dung phân tích và cho toàn bài phân tích.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty CP sữa Việt Nam.
  Dựa trên kết quảphân tích, đưa ra nhận xét vềnhững thành tựu và những vấn đề
  còn tồn tại ởcông ty.
  Đưa ra giải pháp cần thiết cho các vấn đềcòn tồn tại.Bổsung thêm một sốkiến
  nghịcần thiết đến công ty và các cơquan, ban ngành liên quan
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ƒ Nguyễn Tấn Bình (2002), Phân tích quản trịtài chính, NXB. Đại học Quốc gia
  TP.HồChí Minh.
  ƒ Th.S Ngô Kim Phượng ( 2009), Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB. Đại
  học Quốc gia TP.HồChí Minh.
  ƒ TS Nguyễn Minh Kiều, Tài chính doanh nghiệp1,2, NXB Thống kê.
  ƒ Các báo cáo tài chính của Công ty Cổphần sữa Việt Nam.
  ƒ Website: Vinamilk.com.vn, dairyvietnam.org.vn
  Trả lời · 27-10-2013 lúc 17:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 232 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10184
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)