Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Hyundai Bắc Việt

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Hyundai Bắc Việt


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1. Những vấn đề cơ bản về vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp 3
  1.1 KHÁI NIỆM VỐN CỐ ĐỊNH 3
  1.1.1 Vị trí, vai trò của vốn đối với quá trình sản xuất 3
  1.1.2. Vị trí, vai trò của vốn cố định trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
  1.1.3 . Khái niệm tài sản cố định - vốn cố định của doanh nghiệp và đặc điểm chu chuyển của vốn cố định 5
  1.1.4. Phân loại tài sản cố định 7
  1.1.5. Khấu hao tài sản cố định 9
  1.1.6. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định và sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp 15
  1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 17
  1.2.1 Những nhân tố khách quan 17
  1.2.2. Nhân tố chủ quan 18
  1.2.2.7 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả vốn cố định của doanh nghiệp 19
  1.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 20
  1.3.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 20
  1.3.2 Các biện pháp chủ yếu để bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 23
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ BẮC VIỆT 24
  2.1 QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY 24
  2.1.4. Tổ chức công tác tài chính - kế toán 31
  2.1.5.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 32
  2.1.5.2 Kết câu tài sản và cơ cấu vốn kinh doanh 37
  2.1.5.3 Tình hình vốn kinh doanh của Công ty 44
  2.1.5.4 Tình hình nguồn vốn hình thành vốn cố định của Công ty 45
  2.1.5.5 Tình hình tà sản cố định của Công ty 46
  2.1.5.6 Tình hình thực hiện khấu hao TSCĐ của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ụ tụ Bắc Việt 49
  7. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 51

  Chương 3. Một số giải pháp nhằm HOÀN THIỆN sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH Ô TÔ BẮC VIỆT 54
  3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TèNH HèNH QUẢN Lí VÀ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY 54
  3.1.1 Ưu điểm: 54
  3.1.2. Nhược điểm 55
  3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 56
  3.2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh 56
  3.2.2 Về phân loại tài sản cố định 56
  3.3.3 Tăng cường đổi mới, đầu tư tà sản cố định quản lý và bảo dưỡng thanh lý bớt một số TSCĐ không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất 57
  3.3.4. Đa dạng hoá các nguồn đầu tư vào tài sản cố định 57
  3.3.5 Cải tiến phương pháp khấu hao 57
  3.3.6 Nõng cao trỡnh độ quản lý, đội ngũ cán bộ nhân viên cấp phát sử dụng tai sản cố định 58
  Kết luận 60
  Trả lời · 04-06-2011 lúc 19:18
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,802 Mua 3 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. B
  bikaboo · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 22:53 #2
 9. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  924009
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)