Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích Tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU


  Công nợ là là một vấn đề phức tạp, nhưng rất quan trọng vì nó tồn tại trong suốt quá trình kinh doanh, công nợ ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, một doanh nghiệp mà công nợ ít thì được xem là kinh doanh có hiệu quả và ngược lại .
  Vì vậy việc phân tích tình hình tài chính trong đó có công nợ đóng vai trò quan trọng, trong giai đoạn hiện nay khi mà đất nước đang chuyển mình sang kinh tế thị trường, tham gia hội nhập kinh tế khu vực và thế giới .
  Phân tích tình hình công nợ sẽ cung cấp thông tin hữu ích về tình hình công nợ giữa doanh nghiệp với các chủ nợ và giữa doanh nghiệp với các khách nợ. Trên cơ sở kết quả phân tích này sẽ giúp cho các nhà quản trị có quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề công nợ của đơn vị mình một cách hợp lý và hiệu quả, góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại cũng như trong thời gian tới.
  Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức có nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận đuợc ý kiến đóng góp của các anh chị phòng kế toán công ty, quý thầy cô và bạn bè.
  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cô TRẦN THƯỢNG BÍCH LA và các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

  Đề tài: Phân tích Tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung
  Trả lời · 06-12-2010 lúc 23:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 4,007 Mua 20 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

  I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Sự cần thiết của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
  2. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
  II. THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  III. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu
  1.1.Phân tích vòng luân chuyển các khoản phải thu
  1.2.Phân tích kỳ thu tiền bình quân
  2. Phân tích tình hình công nợ phải trả
  IV. NỘI DUNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn
  1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành
  1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh
  1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
  2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
  2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay
  2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ

  PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  1. Qúa trình hình thành, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển
  1.2.Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
  2. Tổ chức công tác quản lý ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung
  2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty
  2.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám đốc và các phòng ban chức năng, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
  3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
  3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  3.2.Chức năng và nhiệm vụ
  3.3.Tình hình kế toán áp dụng tại công ty
  4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính ở công ty
  II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  1.Phân tích tình hình công nợ phải thu ngắn hạn
  1.1.Phân tích số vòng quay các khoản phải thu
  1.2.Phân tích thu tiền bình quân
  2. Phân tích tình hình công nợ phải trả ngắn hạn
  III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn
  1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành
  1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh
  1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
  2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn
  2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay
  2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ

  PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  1. Nhận xét về công tác kế toán tài chính
  2. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải thu
  3. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải trả của công ty
  II.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
  1. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn
  2. Các hình thức cấp tín dụng thương mại
  3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung
  3.1.Kỳ thu tiền bình quân
  3.2.Phân tích số ngày các khoản phải thu
  3.3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung
  Kết luận
  Trả lời · 06-12-2010 lúc 23:19 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)