Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách tỉnh bến tre, phòng giao dịch huyện thạch phú

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH TỈNH BẾN TRE, PHÒNG GIAO DỊCH HUYỆN THẠCH PHÚ


  Luận văn dài 83 trang
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  2.1.1 KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH HỘ NGHÈO
  2.1.2 TÍN DỤNG HỘ NGHÈO
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
  3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHCSXH VIỆT NAM
  3.2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT QUÁ TÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHCSXH HUYỆN THẠCH PHÚ
  CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NHCSXH HUYỆN THẠCH PHÚ

  4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
  4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
  CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  5.1 TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
  5.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG
  CHƯƠNG 6.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Trả lời · 27-06-2011 lúc 17:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,253 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)