Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

  N
  nosuke nosuke is offline (127 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  5. Kết cấu của đề tài
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực
  1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
  1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
  1.3 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực
  2. Sự cần thiết của hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  3. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
  3.1 Hoạch định nguồn nhân lực
  3.2 Phân tích công việc
  3.3 Quá trình tuyển dụng
  3.4 Đào tạo và phát triển
  3.5 Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên
  3.6 Trả công lao động
  3.7 Quan hệ lao động
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  4.1 Môi trường bên ngoài
  4.2 Môi trường bên trong
  II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
  1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
  1.1.1 Tổng quan
  1.1.2 Lịch sử hình thành của Vinamilk
  1.1.3 Các danh hiệu, giải thưởng đạt được
  1.2 Các ngành nghề kinh doanh
  1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
  1.3.1 Mô hình tổ chức kinh doanh

  1.3.2 Nhiệm vụ của phòng Nhân sự
  1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
  1.5 Thực trạng nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
  2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
  2.1 Đánh giá về nguồn nhân lực của công ty
  2.1.1 Số lượng nguồn nhân lực của công ty
  2.1.2 Trình độ chuyên môn nghề nghiệp

  2.1.3 Kinh nghiệm làm việc
  2.2 Đánh giá về cơ cấu tổ chức của công ty
  2.2.1 Loại hình tổ chức
  2.2.2 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  2.3. Đánh giá các chính sách khác
  2.3.1 Chính sách tuyển dụng
  2.3.2 Đào tạo, huấn luyện
  2.3.3 Chính sách đãi ngộ
  2.3.4 Chính sách lương bổng
  3. Đánh giá chung về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
  3.1 Ưu điểm
  3.2 Hạn chế
  4. Dự báo các yếu tố liên quan đến nhu cầu nguồn nhân lực
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
  1. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
  2. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 05-11-2013 lúc 23:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nosuke nosuke is offline (127 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 262 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  128
  Tài liệu đã gửi
  127
  Tài liệu đã bán
  72
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  872333
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)