Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự của công ty cpxd và ptnt phú thọ

  giatu1112 giatu1112 is offline (302 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  1.1. Lý luận chung
  1.1.1. Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự
  1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự
  1.2.2. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc công tác quản trị nhân sự
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CPXD VÀ PTNT PHÚ THỌ
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2.1.1. Từ năm 1992 đến năm 2005
  2.2.2. Từ năm 2005 đến nay
  2.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty
  2.2.1. Cơ cấu nhân viên lao động tại Công ty
  2.2.2. Cơ cấu nhân viên lao động tại công ty
  2.2.3. Chế độ làm việc của công nhân viên
  2.2.4. Điều kiện và môi trường làm việc
  2.3. Công tác tuyển dụng lao động trong công ty
  2.4. Tình hình đào tạo và đãi ngộ trong công ty
  2.4.1. Đào tạo nhân sự trong công ty
  2.4.2. Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị trong công ty
  2.4.3. Phát triển nhân sự trong công ty
  2.5. Tình hình đãi ngộ trong công ty
  2.5.1. Đãi ngộ vật chất
  2.5.2. Đãi ngộ tinh thần
  2.6. Đánh giá
  2.6.1. Ưu điểm
  2.6.2. Nhược điểm
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
  3.1. Phương hướng
  3.1.1. Đổi mới hoạt động kinh doanh
  3.2.2. Đổi mới công tác quản lý nhân lực


  3.2. Giải pháp thực hiện
  3.2.1. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
  3.2.2. Vấn đề đãi ngộ, chính sách tiền lương và tạo môi trường điều kiện làm việc cho người lao động
  3.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân lực
  Kết luận


  CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 CHƯƠNG

  CHƯƠNG 1 : Những vấn đề cơ sở lý luân chung của quản trị nhân sự.
  CHƯƠNG 2 : Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty CPXD & PTNT Phú Thọ.
  CHƯƠNG 3 : Phương hướng và các giải pháp cải tiến công tác quản trị nhân sự tại công ty CPXD & PTNT Phú Thọ
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 23:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  giatu1112 giatu1112 is offline (302 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 937 Mua 4 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  309
  Tài liệu đã gửi
  302
  Tài liệu đã bán
  440
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  265859
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. H
  hanhphucxa · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 20-05-2013 lúc 11:24 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  964998
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. D
  dinhnampc · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 07-06-2013 lúc 08:34 #3
 11. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  933780
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)