Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Phân tích ngành may rèm của Việt Nam Quản Trị Chiến Lược

  Hoài Nhỏ Hoài Nhỏ is offline (206 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản trị chiến lược
  ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  
  Bài tập cá nhân số 2.
  Họ và tên : Tô Ngọc Khương
  Lớp : 36K08.1
  Lớp Tín chỉ : QTCL3_7
  Môn : Quản trị chiến lược
  GVHD : TS. Nguyễn Xuân Lãn
  Đề tài: Phân tích môi trường ngành của may rèm cửa
  tại Việt Nam.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 1
  Quản trị chiến lược
  Mục Lục
  Mục Lục 2
  Tổng quan về các ngành đăng ký trên diễn dàn 3
  Phân tích ngành may rèm cửa 3
  Định nghĩa ngành 3
  Mô tả ngành 3
  Phân tích môi trường bên ngoài 4
  Môi trường toàn cầu 4
  Môi trường kinh tế 6
  Môi trường công nghệ 7
  Môi trường chính trị pháp luật 9
  Phân tích tính hấp dẫn của ngành 10
  1.Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh 10
  Phân tích nhóm chiến lược 15
  Phân tích chu kỳ ngành 17
  Các lực lượng dẫn dắt thay đổi trong ngành 17
  Các nhân tố then chốt thành công: 18
  Kết Luận: 19
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 2
  Quản trị chiến lược
  Tổng quan về các ngành đăng ký trên diễn dàn.
   Em đăng ký thành công trên diễn dần lúc 8h34 ngày 12 tháng 10 năm 2014
   Các đăng ký trước đó có liên quan đến lĩnh vực này: có ngành may chăn ga gối
  nệm, các ngành này cùng nhóm ngành 1322 – 13220 là nhóm ngành sản xuất
  hàng may sẵn (trừ trang phục) với ngành may rèm cửa.
   Em cho rằng quan hệ ngành của bạn đăng ký sẽ khác biệt với các ngành trên ở
  những điểm quan trọng nào. Các ngành này được xem là khác biệt nhau vì trong
  nhóm ngành 1332 – 13220 gồm có sản xuất sản phẩm dệt may sẵn và sản xuất
  sản phẩm may sẵn từ vật bất kỳ nguyên liệu dệt nào, và ngành rèm thuộc nhóm
  sản xuất sản phẩm dệt may sẵn, ngành chăn thuộc nhóm sản xuất sản phẩm dệt
  may từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào. Và các ngành này độc lập cạnh tranh với
  nhau.
   Em tin rằng đây là một ngành cạnh tranh thực sự và không trùng lắp.
  Phân tích ngành may rèm cửa.
  Định nghĩa ngành.
  Theo danh mục ngành nghề của Việt Nam thì ngành may rèm cửa được định
  nghĩa như sau: Ngành may rèm cửa là ngành chuyên sản xuất sản phẩm dệt may sẵn như
  rèm, màn, mành
  Mô tả ngành.
  Ngành may rèm là một ngành đang rất phát triển hiện nay, trên thị trường may
  mặc hiện nay có rất nhiều của hàng hoặc công ty sản xuất và gia công nhưng ngành may
  rèm của chiếm đến 30% thị phần ngành may mặc chính vì thế mà các công ty và của
  hàng vẫn được mở ra ngày càng nhiều.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 3
  Quản trị chiến lược
  Phân tích môi trường bên ngoài.
  Giới hạn nghiên cứu:
  - Ngành : may rèm cửa
  - Thời gian: từ năm 2000 đến 2014
  - Không gian: Việt Nam
  Môi trường toàn cầu.
  Nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khá phức tạp, tổng GDP năm 2013 toàn
  cầu đạt mức 85.537.787 Triệu USD.
  Biểu đồ tốc đọ tăng trưởng GDP toàn cầu từ 2005 – 2009 (đvt: %)
  Đại suy thoái hay cuộc suy thoái toàn cầu 2009 là cuộc suy thoái kinh tế và suy
  giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế diễn ra đồng thời ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế
  giới, có nguồn gốc từ suy thoái kinh tế Hoa Kỳ cuối thập niên 2000 và khủng hoảng tài
  chính 2007-2010. Bong bóng bất động sản của Hoa Kỳ bị vỡ dẫn tới khủng hoảng tín
  dụng nhà ở thứ cấp rồi phát triển thành một cuộc khủng hoảng tài chính mà hậu quả là
  tình trạng đói tín dụng ảnh hưởng tới khu vực kinh tế thực. Vỡ bong bóng nhà ở cũng dẫn
  tới suy giảm tiêu dùng cá nhân ở Hoa Kỳ. Sự bất trắc trong đời sống kinh tế và kinh
  doanh càng làm cho tiêu dùng và sản xuất bị hạn chế. Ba nhân tố này gây ra suy thoái
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 4
  Quản trị chiến lược
  kinh tế ở Hoa Kỳ từ năm 2008. Nhiều nước trên thế giới có các tổ chức tài chính đã tham
  gia vào thị trường tín dụng nhà ở thứ cấp ở Hoa Kỳ. Khi các tổ chức tài chính này bị thua
  lỗ, tình trạng rối loạn tài chính, thậm chí là khủng hoảng tài chính đã xảy ra ở nhiều nước
  khiến cho các nước này rơi vào suy thoái kinh tế hoặc suy giảm tốc độ tăng trưởng. Do
  Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều nước
  đang phát triển (nhất là khu vực Đông Á) nên suy thoái và suy giảm tăng trưởng kinh tế
  từ thế giới phát triển đã làm giảm xuất khẩu của các nước đang phát triển. Đồng thời, vì
  các nước phát triển là nguồn cung cấp các khoản vay ngân hàng, các khoản vốn đầu tư
  trực tiếp và gián tiếp cho các nước đang phát triển, nên khi các nước phát triển dừng cho
  vay, dừng giải ngân hay rút vốn về, nhiều nền kinh tế đang phát triển đã bị tác động tiêu
  cực nghiêm trọng. Giảm sản xuất trên quy mô toàn cầu dẫn tới giảm lượng cầu về năng
  lượng và nguyên liệu, khiến cho các nước xuất khẩu dầu và nguyên liệu bị giảm đáng kể
  nguồn thu từ xuất khẩu các yếu tố này. Vì thế, suy thoái và suy giảm tốc độ tăng trưởng
  kinh tế lan sang cả các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông, Nam Mỹ, Trung
  Á và Nga vốn được lợi suốt một thời gian khá dài từ giá dầu tăng.
  Ngành may rèm là một ngành mà chịu ảnh hưởng và phụ thuộc nhiều vào thị
  trường nhà đất và bất động sản chính vì vậy mà khi bong bóng bất động sản và bong
  bóng thị trường nhà của Mỹ bị vỡ kéo theo thị trường bất động sản và nhà của các nước
  khác trên thế giới cũng ảnh hưởng làm thị trường của ngành may rèm giảm mạnh và gặp
  nhiều khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng này.
  BRIC – nhóm nước 4 quốc gia mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc,
  các nước BRIC đóng góp hơn 50% vào tốc độ tăng trưởng GDP thế giới, hơn nữa GDP
  của 4 nước cũng chiếm gần 15% GDP toàn cầu, chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng
  kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP của các quốc gia này chậm lại và thể hiện sự bất ổn
  trước những biến động liên tục của nền kinh tế toàn cầu, những nền kinh tế mới nổi là
  những thị trường tiềm năng cho ngành may rèm cửa phát triển, những quốc gia này đang
  trong giai đoạn phát triển chính vì vậy mức sống ngày càng tăng kéo theo sự phát triển về
  thị trường nhà đất và bất động sản cũng như nhu cầu về trang trí nội thất nhà cửa cũng
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 5
  Quản trị chiến lược
  tăng theo, sự bất ổn của những nền kinh tế này khiến tốc độ tăng trưởng của ngành trở
  nên kém ổn định hơn.
   Cơ hội: Toàn cầu hóa giúp các doanh nghiệp trong ngành có thể dễ dàng hơn
  trong việc tiếp cận các thị trường quốc tế, thúc đẩy việc xuất khẩu sản phẩm.
   Đe dọa: nhu cầu rèm của biến động do tác động của thị trường bất động sản
  và nhà đất.
  Môi trường kinh tế.
  Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, phụ thuộc cao vào xuất khẩu thô
  và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Là nền kinh tế lớn thứ 6 ở Đông Nam Á trong số 11 quốc
  gia Đông Nam Á; lớn thứ 56 trên thế giới xét theo quy mô tổng sản phẩm nội địa danh
  nghĩa năm 2013 và đứng thứ 128 xét theo tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa bình quân
  đầu người. Tổng Thu nhập nội địa GDP năm 2013 là 171,392 tỷ USD.
  Kinh tế năm 2007 tăng trưởng 8,5%, cao nhất kể từ năm 1997. Tuy nhiên năm
  2008, nền kinh tế Việt Nam chững lại, được cho bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong
  đó có khủng hoảng tài chính 2007-2010. Từ năm 2007, nền kinh tế đã có dấu hiệu lạm
  phát rất cao. Đặc trưng giai đoạn này là tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại (chỉ đạt 5-
  6%/năm so với 7-8% giai đoạn trước). 2008 là một năm không vui với tăng trưởng GDP
  của Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt ~6,23%, thấp nhất kể từ năm 1999.
  Các năm 2007-2008, lạm phát tăng tốc và hàng năm đều ở mức 10-20% Năm 2009, tốc
  độ tăng trưởng GDP tụt xuống còn 5,32%, năm 2010 là 6,78% và năm 2011 là 5,89%
  Tháng 5 năm 2009, Chính phủ tung ra gói kích cầu có giá trị 143.000 tỷ đồng
  (tương đương 8 tỷ USD), sau đó tăng lên 160 nghìn tỷ đồng (tương đương 9 tỷ USD).
  Gói kích cầu có ảnh hưởng tốt nhất định (kích thích nhu cầu tăng, dẫn tới tăng GDP), tuy
  nhiên cũng để lại nhiều hệ lụy sau này: tạo bong bóng đầu cơ bong bóng chứng khoán và
  bất động sản, lạm phát tăng cao, thâm hụt ngân sách nặng dẫn tới nợ nhà nước tăng cao,
  gây bất ổn định tỷ giá và bất ổn định kinh tế vĩ mô. Ngày 25/11/2009 VNĐ bị phá giá
  khoảng 5% và đến tháng 12, Chính phủ phải tuyên bố dừng gói kích cầu Kinh tế Vĩ mô
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 6
  Quản trị chiến lược
  bất ổn định, lạm phát năm 2011 lên tới trên 20%. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam đã từng ba lần áp dụng biện pháp phá giá đồng tiền VND. Ngày 11/2/2011,
  VND bị phá giá 9,3%.
  Nền kinh tế bất ổn, đồng tiền mức giá với lạm phát ở mức cao, năm 2008, tỷ lệ
  lạm phát ở Việt Nam ước khoảng 22,97 %, cao hơn nhiều mức Quốc hội đề ra là dưới
  8,5-9% trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008. Trong khi đó, tốc độ tăng
  trưởng GDP thực tế tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia của Việt Nam năm này là 6,18%,
  lạm phát 18,1% vào năm 2011, mức nợ công đạt 48.2%, chính những nguyên nhân này
  khiến mức chi tiêu của người dân cho các mặt hàng sa sĩ cũng như các mặt hàng thứ cấp
  như rèm cửa.
  Khủng hoảng kinh tế làm thị trường bất động sản đóng băng, bất động sản hay thị
  trường nhà đất có ảnh hưởng rất quan trọng đến ngành may rèm cửa, sự phát triển của thì
  trường nhà đất sẽ thúc đẩy việc tăng nhu cầu về rèm của trang trí cho nội thất của các
  ngôi nhà, tuy nhiên những năm gần đây, thị trường bất động sản bị đóng băng nguyên
  nhân chính là vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến sức mua của người dân đối
  với nhà đất giảm mạt dù nhu cầu vẫn rất cao, bên cạnh đó là việc các chủ đầu tư thiếu
  vốn khiến nhiều dự án bị bỏ hoang, ngừng giữa chừng làm gia tăng chi phí khiến các nhà
  đầu tư phải tăng giá các sản phẩm hiện tại của mình, mà tăng giá khiến người mua lại ko
  đủ khả năng chi trả, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phá sản các dự án treo do “không
  biết tự lượng sức mình”.
   Đe dọa: sự bất ổn của nền kinh tế Việt Nam khiến nhu cầu sản phẩm thứ cấp
  như rèm của giảm, mất động sản đóng băng cung tác động mạnh đến nhu cầu
  sản phẩm này.
  Môi trường công nghệ.
   Sự phát triển của Internet và thương mại điện tử:
  Bắt đầu phát triển tại Việt Nam từ năm 1997, Internet đã nhanh chóng phát triển
  với tốc độ trung bình 14%/ năm.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 7
  Quản trị chiến lược
  Hiện nay, ước tính tại Việt Nam số người sử dụng Internet đã chạm ngưỡng
  39.772.424, chiếm 42,97% dân số. Với con số này, Việt Nam hiện là quốc gia có số
  lượng người dùng Internet đứng thứ 14 thế giới. Với số lượng người dùng Internet tăng
  liên tục và chiếm số lượng khá lớn trong tổng dân số đã thúc đẩy quá trình phát triển của
  Thương mại điện tử.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 8
  Quản trị chiến lược
  Thương mại điện tử là một kênh bán hàng và marketing sản phẩm rất hiệu quả và
  chi phí thấp, marketing online giúp những người làm marketing tiếp cận được một lúc
  nhiefu khách hàng hơn, chi phí marketing thấp hơn và có thể mở rộng được thị trường,
  tiếp cận và cung cấp sản phẩm đến những kách hàng ở sxa hơn, tiết kiệm được chi pí
  showroom, của hàng
  Năm 2014, tuyến cáp quang biển AAG đã gặp sự cố đứt tới 3 lần gây không ít
  khó chịu cho người dùng trong nước. Theo đó, cứ mỗi lần đứt cáp quang, đường truyền
  đi các trang mạng, dịch vụ có máy chủ quốc tế lại trở nên chậm chạp hơn.
   Cơ hội: Các công ty rèm của bắt đầu đẩy mạnh phát triển website của công ty
  và các kênh marketing khác thông qua hệ thống internet.
  Ngành may rèm bắt đầu ứng dụng các công nghệ thông minh và công nghệ tự
  động vào các sản phẩm của mình, các công nghệ điều khiển từ xa, cảm biến đã được sử
  dụng vào sản phẩm để tạo ra các sản phẩm rèm của cuốn, rèm cửa cáo tự động tạo nên
  sự tiện nghi khi sử dụng rèm cửa.
  Môi trường chính trị pháp luật.
  Việt Nam được xem là một trong những quốc gia hòa bình nhất thế giới, chính vì
  vậy mà Việt Nam có cơ hội rất lớn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài,
  đặt biệt là đầu tư vào bất động sản, điều này tạo điều kiện kích thích nhu cầu của ngành
  may rèm của phát triển đi kèm.
  Việt Nam luôn lấy tinh thần đoàn kết hữu nghĩ với các nước láng giêng và các
  quốc gia khác trên thế giới, tuy nhiên trong những năm gần đây, vấn đề tranh chấp chủ
  quyền trên biển và cắm mốc biên giới trên đất liền với Trung Quốc khiến tình hình chính
  trị 2 nước trở nên căng thẳng, trong khi Trung Quốc là một quốc gia mà có ảnh hưởng
  lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Việc căng thẳng này khiến các công ty rèm của Việt Nam
  khó khăn hơn trong việc nhập khẩu một số nguyên liệu cần thiết cho sản xuất từ Trung
  Quốc cũng như xuất khẩu sản phẩm sang thị trường này.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 9
  Quản trị chiến lược
  Trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề gây
  nhức nhối trong dư luận, việc nhiều người trong bộ máy quản lý của các tập đoàn nhà
  nước lớn tham nhũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty nhà
  nước, nợ của các tập đoàn nhà nước gia tăng làm tăng nợ công của nhà nước, tập đoàn
  Vinashin nợ từ 80.000 – 120.000 tỷ đồng, Vinaline nợ khoảng 43.000 tỷ đồng,
  VINACONEX, EVN, Petro Vietnam Tổng số nợ của các doanh nghiệp nhà nước hiện
  nay là trên 50 tỷ USD. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của các Doanh Nghiệp Nhà Nước là
  1,36 lần, chưa bằng 1 nửa so với quy định là 3 lần, nhưng trong số này có 30/85 Tập đoàn
  có chỉ số này vượt quá 3 lần.
   Cơ hội: nền chính trị ổn định giúp các doanh nghiệp mạnh dạng hơn trong
  việc đầu tư phát triển sản xuất.
   Đe dọa: vấn đề xung đột quốc gia ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến
  thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực khiến việc xuất khẩu
  rèm cửa sang thị trường các quốc gia trong khu vực gặp nhiều khó khăn hơn.
  Phân tích tính hấp dẫn của ngành.
  1. Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh.
  Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh là công cụ hiệu quả giúp các doanh nghiệp đánh
  giá mức độ hấp dẫn của ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động hoặc ngành mà doanh
  nghiệp muốn gia nhập vào thông qua biến động về khả năng sinh lợi của ngành. Theo
  Michael Poter, các doanh nghiệp trong ngành chịu sự tác động của 5 lực lượng cạnh tranh
  sau:
  1.1. Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng:
  Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là những lực lượng không có trong ngành nhưng vì
  tính hấp dẫn của ngành mà có thể gia nhập ngành bất kỳ lúc nào và cạnh tranh với các
  công ty đang tồn tại trong ngành, làm giảm thị phần với các công ty hiện tại.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 10
  Quản trị chiến lược
  Để đánh giá khả năng gia nhập ngành may rèm cửa của các lực lượng này thì
  chúng ta phân tích các yếu tố lợi thế mà các công ty sản xuất trang sức hiện tại đang nắm
  giữ. Đó chính là các rào cản thâm nhập ngành
   Sự trung thành nhãn hiệu:
  Sự trung thành nhãn hiệu là một yếu tốt quan trọng góp phần tạo nên thành công
  của một doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay ngành may rèm đang trong thời kỳ phát triển
  chính vì vậy mà có rất nhiều công ty đang hoạt động trong ngành, chính vì vậy mà khách
  hàng có rất nhiều sự lựa chọn, bên cạnh đó rèm của là sản phẩm mang tính thẩm mỹ phụ
  thuộc vào kiến trúc nhà của và của từng khách hàng nên sự trung thành của khách hàng
  đối với nhãn hiệu rèm cửa là không cao.
  → sự trung thành nhãn hiệu Thấp.
   Lợi thế chi phí tuyệt đối:
  Đối với các công ty may rèm cửa thì sự khác biệt về sản phẩm chủ yếu phụ thuộc
  vào kiểu dáng, chất liệu làm sản phẩm tương đối đồng nhất và không có sự khác biệt
  nhiều về sản phẩm, việc sản xuất thường hàng loạt và theo quy mô công nghiệp, các
  doanh nghiệp sử dụng phương thức sản xuất tương đối giống nhau chính vì vậy mà các
  công ty không có sự khác biệt nhiều về mặt chi phí.
  →Lợi thế chi phí tuyệt đối là Thấp.
   Các quy định của Chính phủ:
  Hiện nay, chưa có các quy định cụ thể cũng như các ràng buộc đối với ngành
  may rèm, chủ yếu vẫn tuân theo các quy định của nhà nước trong nhóm ngành dêt - may
  nói chung.
  Từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và các khối kinh tế khu vực,
  nhà nước thực hiện chính sách mở cửa thì việc các công ty nước ngoài thâm nhập vào thị
  trường Việt Nam trở nên dễ dàng hơn, các sản phẩm nhập khẩu cũng nhiều và đa dạng
  hơn chính vì vậy mà đối thủ cạnh tranh tiềm tàng từ các quốc gia khác gia nhập vào một
  cách dễ dàng và có thể gia nhập bất kỳ lức nào, và đây là những đối thủ cạnh tranh có
  tiềm lực khá lớn.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 11
  Quản trị chiến lược
  → Rào cản thâm nhập ngành là thấp.
   Lực tác động của các đối thủ cạnh tranh là Cao.
  1.2. Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành:
   Cấu trúc cạnh tranh:
  Ngành may rèm cửa hiện nay được xem là một ngành phân tán. Bởi vì trong ngành
  may rèm cửa hiện nay có rất nhiều công ty đang hoạt động tuy nhiên quy mô hoạt động
  của các công ty không lớn và không có nhiều sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh
  chính vì vậy mà hiện tại không có công ty nào có đủ năng lực để dẫn đạo và chi phối một
  cách tuyệt đối đến ngành này.
   Các điều kiện nhu cầu:
  Hiện nay nền kinh tế phát triển, cùng với việc phát triển của các kiến trúc xây
  dựng dân dụng như nhà ở, chung cư, biệt thự, các khu căn hộ cao cấp thì như cầu của
  khách hàng về rèm cửa để trang trí cho ngôi nhà của mình ngày càng cao.
   Rào cản rời ngành:
  Ngành may rèm cửa là một ngành trong nhóm ngành dệt may của Việt Nam, mà
  nhóm ngành này thì việc đầu tư cho công nghệ và các trang thiết bị, máy móc cho việc
  sản xuất là không nhiều chính vì vậy mà việc rời ngành thì chi phí của công ty muốn rời
  ngành là thấp.
  → Rào cản rời ngành là Thấp.
   Lực tác động của các công ty trong ngành Thấp.
  1.3. Năng lực thương lượng của người mua:
  Khách hàng của ngành có thể được phân làm 2 nhóm là khách hàng cá nhân và
  khách hàng tổ chức.
  − Khách hàng cá nhân: những khách hàng cá nhân mua và sử dụng trang trí cho ngôi
  nhà của họ mà họ đang sử dụng hoặc đang xây dựng. Đối với khách hàng cá nhân, nhu
  cầu của họ rất là đa dạng và khác biệt nhau, tuy nhiên năng lực sản xuất của các công ty
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 12
  Quản trị chiến lược
  may rèm của có hạn chính vì vậy mà họ không thể đáp ứng hết tất cả mọi mong muốn
  của khách hàng nên họ sản xuất và thiết kế ra những mẫu mã, kiểu dáng mà nằm trong
  năng lực của họ và có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng sau đó hướng khách
  hàng đến những sản phẩm đó, thậm chí có những khách hàng không am hiểu về kiến
  trúc và rèm cửa nên đối với người mua là cá nhân thì năng lực thương lượng của họ là
  thấp.
  − Khách hàng tổ chức: khách hàng tổ chức của các công ty may rèm của chính là
  những công ty bất động sản (trừ công ty môi giới bất đọng sản), công ty xây dựng và
  các công ty nhà đất, những công ty này có sản phẩm đầu ra à những ngôi nhà, những
  căn hộ hoàn chỉnh, chính vì vậy mà họ mua rèm cửa để trang trí cho căn hộ mà họ muốn
  bán. Khách hàng tổ chức là những khách hàng lớn, thường mua số lượng nhiều và
  thường xuyên hơn so với khách hàng cá nhân, bên cạnh đó họ là những công ty thiên về
  kiến trúc nên họ am hiểu về cách kết hợp rèm cửa để tạo ra những thiết kế kiến trúc tốt
  nhất, những ngôi nhà của họ cũng có những thiết kế đặt sắc cho khách hàng của họ nên
  họ cần những mẫu rèm cũng đặt sắc và phù hợp nhất nên họ thường đưa ra những yêu
  cầu đặt biệt cho những sản phẩm rèm của mà họ muốn mua, như màu sắc, hoa văn, kích
  thước và đây là những khách hàng lớn, thường xuyên, mang lại giá trị lớn cho công ty
  nên năng lực thương lượng của họ là cao.
   Doanh thu trong ngành may rèm giữa nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức là
  tương đương nhau nên năng lực thương lượng của người mua là Trung bình.
  1.4. Năng lực thương lượng của nhà cung cấp:
  Nhà cung cấp của các công ty trong ngành là các công ty vải, nhựa, pha lê, kim
  loại (sắt, inox, đồng ), động cơ
  Việt Nam là một quốc gia có ngành dệt khá phát triển chính vì vậy mà các công
  ty may rèm cửa có nhiều sự lựa chọn nguyên liệu cả trong và ngoài nước nên năng lực
  thương lượng của nhà cung cấp nguyên liệu chính này là thấp.
  Các nguyên liệu còn lại là nguyên liệu phụ nên nhu cầu ít chính vì vậy mà các
  công ty không có yêu cầu nhiều về những nguyên liệu này, với số lượng ít nên dễ dàng
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 13
  Quản trị chiến lược
  thay đổi nhà cung cấp, chính vì vậy mà năng lực thương lượng của nhà cung cấp là tương
  đối thấp.
   Năng lực thương lượng của nhà cung cấp là Thấp.
  1.5. Các sản phẩm thay thế:
  Rèm cửa là một sản phẩm trang trí cửa, dùng để chắn và điều chỉnh ánh sáng
  chính vì vậy mà sản phẩm thay thế chính là các loại cửa kính kiểu cửa sổ , kính mờ có
  hoa văn trang trí và các kiểu thiết kế của sổ đặt biệt khác. Tuy nhiên những loại này chưa
  cạnh tranh mạnh với rèm cửa.
   Lực tác động của sản phẩm thay thế ở mức Trung bình.
  Kết luận: Ngành may rèm của là một ngành hấp dẫn.
   Cơ hội: Ngành rèm hiện nay có sứ cạnh tranh thấp nên các công ty trong ngành
  có cơ hội để phát triển thị trường, lực thương lượng của người mua ở mức trung
  bình nên có cơ hội phát triển đẩy mạnh sản xuất để phục vụ được nhiều khách
  hàng hơn, gia tăng lợi nhuận của ngành.
   Đe dọa: mối đe dọa cho các công ty trong ngành chính là đối thủ cạnh tranh tiềm
  tàng, vì ngành may rèm cửa có rào cảng thâm nhập ngành thấp nên nhiều nối thủ
  cạnh tranh tiềm tàng có thể gia nhập ngành và tranh giành khách hàng với các
  công ty hiện tại vì lòng trung thành với thương hiệu là thấp.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 14
  CÁC LỰC LƯỢNG ĐE DỌA XU HƯỚNG
  Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Thấp Tăng mạnh
  Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành Thấp Tăng nhẹ
  Năng lực thương lượng của người mua Trung bình Không đổi
  Năng lực thương lượng của nhà cung cấp Thấp Không đổi
  Các sản phẩm thay thế Trung bình Tăng nhẹ
  Quản trị chiến lược
  Phân tích nhóm chiến lược.
  Nhóm chiến lược bao gồm các công ty trong cùng một ngành có các điều kiện và

  cách tiếp cận cạnh tranh tương tự nhau trong thị trường. Các công ty trong một ngành tạo
  ra sự khác biệt với các công ty khác theo những yếu tố như kênh phân phối mà họ sử dụng,
  các phân đoạn thị trường mà họ phục vụ, chất lượng sản phẩm, dẫn đạo về công nghệ,
  phục vụ khách hàng, chính sách định giá, chính sách quảng cáo và xúc tiến.
  Các công ty trong ngành may rèm cửa hoạt động và tạo sự khác biệt với nhau
  dựa trên các tiêu chí đó chính là phạm vi hoạt động và độ rộng phổ sản phẩm.
  Phạm vi hoạt động: các công ty trong ngành may rèm cửa tùy thuộc vào năng lực
  cạnh tranh và quy mô của mình mà có phạm vi hoạt động khác nhau, các công ty có thể
  hoạt động tại một tỉnh thành, khu vực địa lý hay trên toàn quốc, sản phẩm của công ty có
  thể tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.
  Độ rộng phổ sản phẩm: các công ty có thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm
  mành, rèm với độ rộng khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách khác nhau,
  các công ty có thể chỉ sản xuất và kinh doanh sản phẩm mành rèm đơn giản hoặc mành
  rèm cao cấp, mành, rèm, màng và các phụ kiện đi kèm khác.
  Dựa vào 2 yếu tố này thì các công ty trong ngành đươc chia là các nhóm chiến
  lược sau:
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 15
  Quản trị chiến lược
  Nhóm 1: gồm các công ty rèm cửa Minh Đăng, Thế Giới Mới, Đại Phú Thành,
  Hoàn Mỹ, Tín Tâm, Huy Hoàng, Hoàn Mỹ là những công ty lớn trong ngành cso phổ
  sản phẩm rộng và rất đa dạng hoạt động trên phạm vi toàn quốc và xuất khẩu ra thị
  trường các nước khác, những công ty này theo đuổi các chiến đa dạng hóa và mở rộng để
  gia tăng sự hiện diện của mình trên thị trường nhằm tạo ra một vị thế trên thị trường.
  Nhóm 2: Gồm các công ty Kim Lan, Thành Hoa, Mỹ Linh là những công ty có
  phổ sản phẩm rộng tuy nhiên vì năng lực tài chính hoặc chiến lược chiếm lĩnh thị trường
  một số tỉnh nên năng lực của họ chỉ được tập trung cho phát triển thị trường một và tỉnh
  hoặc miền.
  Nhóm 3: Gồm các công ty như Minh Việt, Mai Hồng là những công ty có phổ
  sản phẩm hẹp nhưng lại theo đuổi thị trường rộng trên toàn quốc, những công ty này theo
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 16
  Độ
  rộng
  phổ
  sản
  phẩm
  Hẹp
  Phạm vi hoạt động
  Rộng
  Rộng
  Hẹp
  Tín Tâm
  Thế Giới Mới
  Minh Đăng
  Huy Hoàng
  Đại Phú Thành
  Hoàn Mỹ
  Kim Lan
  Mỹ Linh
  Thành Hoa
  Minh Việt
  Mai Hồng
  Hà My
  Long Vu
  Màn Việt
  Quản trị chiến lược
  đuổi chiến lược đa dạng hóa để ó thể lấn sang nhóm 1 và cạnh tranh trực tiếp với các
  công ty bên nhóm này, tạo chổ đứng trên thị trường.
  Nhóm 4: gồm các công ty Long Vu, hà My, Màn Việt là những công ty mới
  thành lập còn non trẻ chính vì vậy mà phổ sản phẩm hẹp và theo đuổi những thị trường
  nhỏ.
  Phân tích chu kỳ ngành.
  Ngành may rèm cửa là ngành mới được hình thành và phát triển cùng thị trường
  của ngành bất động sản, nhà đất, chính vì vậy mà ngành may rèm cửa đang trong giai
  đoạn phát triển mạnh của ngành, biểu hiện là nhiều công ty gia nhập ngành, tốc độ phát
  triển của các công ty trong ngành khá nhanh, nhiều cửa hàng, chi nhánh được mở khắp cả
  nước, các công ty đẩy mạnh sản xuất liên tục.
  Các lực lượng dẫn dắt thay đổi trong ngành.
  Ngành may rèm đang trong giai đoạn phát triển của chu kỳ ngành và chịu sự tác
  động của các lực lượng dẫn dắt sự thay đổi trong ngành bao gồm: Việc áp dụng kết hợp
  các công nghệ hiện đại vào sản phẩm, sự gia nhập hay rời ngành của các công ty lớn và
  sự thay đổi của thị trường nhà đất, bất động sản của Việt Nam.
   Việc áp dụng kết hợp các công nghệ hiện đại vào sản phẩm:
  Sản phẩm màn, rèm là những sản phẩm may thủ công và sử dụng đơn thuần một
  cách thủ công, chính vì vạy mà chất lượng và sự đa dạng sản phẩm không cao, những sản
  phẩm đơn thuần và không có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên cùng với sự phát triển của
  khoa học công nghệ, các công ty đã áp dụng công nghệ tự động vào sản phẩm của mình
  tạo ra sự đa dạng và mới mẻ cho sản phẩm, tăng sự sáng tạo cho các nhà thiết kế trong
  việc thiết kế sản phẩm, những sản phẩm rèm kéo bình thường trở nên đa dạng thành các
  rèm kéo tự động, điều khiển từ xa, cảm ứng rèm cuốn ngang, cuốn dọc tự động
  Đây là một yếu tố dẫn dắt sự thay đổi trong ngành giúp tạo nên sự đa dạng cho
  sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu hiện đại hóa của khách hàng.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 17
  Quản trị chiến lược
   Sự gia nhập hay rời ngành của các công ty lớn:
  Ngành may rèm cửa ở Việt Nam hiện nay là một ngành khá hấp dẫn, rào cản
  thâm nhập ngành lại thấp chính vì vậy mà sẽ có nhiều công ty mới gia nhập vào ngành
  làm gia tăng sức cạnh tranh của ngành, làm giảm thị phần của các công ty trong ngành,
  nhưng điều ảnh hưởng và là lực lượng dẫn dắt sự thay đổi của ngành đó chính là sự gia
  nhập ngành của các công ty nước ngoài, trong tình hình Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức
  kinh tế nên các chính sách giành cho doanh nghiệp nước ngoài ngày được dỡ bỏ nên các
  công ty nước ngoài sẽ dễ dàng hơn trong việc thâm nhâp thị trường Việt Nam, những
  công ty này là sẽ là những công ty lớn của các nước, có chổ đứng và vị trí nhất định trên
  thị trường hiện tại và có tiềm lực kinh tế khá lớn bắt đầu tìm kiếm thị trường và thâm
  nhập vào thị trường ngành may rèm cửa của Việt Nam. Sự gia nhập ngành của những
  công ty này có vai trò rất quan trọng và có ảnh hưởng đến ngành, thậm chí có thể làm
  thay đổi cấu trúc cạnh tranh hiện tại của ngành.
   Sự thay đổi của thị trường nhà đất, bất động sản của Việt Nam:
  Thì trường của ngành rèm cửa phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của ngành bất
  động sản và nhà đất của Việt Nam, việc phát triển nóng lên của thị trường nhà đất sẽ làm
  tăng nhu cầu của ngành rèm, việc sử dụng rèm cửa cho các công trình kiến trúc dân dụng
  này sẽ nhiều hơn, sự đóng băng của ngành này cũng kéo theo sụt giảm nhu cầu một cách
  nhanh chóng của ngành rèm cửa Việt Nam.
  Bên cạnh đó sự phát triển và thay đổi trong kiến trúc công trình đòi hỏi ngành
  may rèm cửa có những thay đổi trong thiết kế sản phẩm phù hợp ngưới những sản phẩm
  của ngành bất động sản.
  Các nhân tố then chốt thành công:
   Sự đa dạng sản phẩm:
  Sự đa dạng của sản phẩm giúp các khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn đối với
  sản phẩm của công ty. Sự đa dạng giúp khách hàng có nhiều lựa chọn theo sở thích của
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 18
  Quản trị chiến lược
  họ cũng như phù hợp với kiến trúc của gia đình đáp ứng và thỏa mãn được mọi nhu cầu
  của khách hàng.
  Đối với khách hàng tổ chức thì sự đa dạng sản phẩm của rèm cửa sẽ góp phần tạo
  nên sự khác biệt trong những sản phẩm cuối cùng của các công ty bất động sản mà họ
  cung ứng đến khách hàng, sự khách biệt kiến trúc trong các sản phẩm nhà ở giúp khách
  hàng của họ có nhiều sự lựa chọn giúp các công ty này nhanh chóng tiêu thị sản phẩm
  cũng giúp những khách hàng tổ chức trở thành khách hàng trung thành của các công ty
  may rèm cửa.
   Hệ thông phân phối rộng:
  Hệ thống showroom, phân phối rộng giúp khách hàng dễ tiếp cận trực tiếp để
  cảm nhận được chất lượng sản phẩm cũng như chất liệu vải, kiểu dáng và kích thước giúp
  khách hàng dễ lựa chọn hơn, hệ thống phân phối cũng gia tăng sự hiện diện của công ty
  trên thị trường, tạo dựng được uy tín và sự tin tưởng đối với khách hàng.
  Kết Luận:
  Cơ hội: Các công ty trong ngành có thể tiếp cận các thị trường mới thông qua hệ
  thống internet, tiếp cận khách hàng và tạo ra sự đa dạng sản phẩm hơn. Tăng khả năng
  đáp ứng khách hàng để mang lại lợi nhuận cũng như có những vị thế riêng trên thị
  trường. Phát triển sản xuất và tăng doanh thu cùng với sự phát triển của ngành bất động
  sản.
  Đe dọa: gia tăng cạnh tranh và số lượng các đối thủ lớn trong ngành, đặt biệt là
  các đối thủ nước ngoài. Thay đổi vị thế và cấu trúc ngành vì sự gia nhập ngành của các
  công ty nước ngoài.
  Xu hướng: Ngành may rèm của là một ngành hấp dẫn, xu hướng gia tăng các đối
  thủ thâm nhập ngành, gia tăng sức cạnh tranh, các sản phẩm được phát triển theo hướng
  hiện đại với việc kết hợp sản phẩm thông thường với các công nghệ tự động hóa.
  Tô Ngọc Khương – Lớp 36K08.1 19
  Trả lời · 28-11-2014 lúc 23:40
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Hoài Nhỏ Hoài Nhỏ is offline (206 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  2
  Xem 129 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Cộng Tác Viên
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  207
  Tài liệu đã gửi
  206
  Tài liệu đã bán
  14
  Mã số thành viên
  1233284
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. H
  herofam · Thành Viên Mới · 12 bài gởi
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
  Trả lời · 10-02-2017 lúc 15:07 #2
 9. H
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2014
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  79
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1266703
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)