Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Than Quang Hanh - TKV

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Phân tích kinh tế hoạt động SXKD của Công ty Than Quang Hanh - TKV


  Đồ án dài 61 trang:
  Với bất kỳ quốc gia nào thì năng lượng bao giờ cũng là ngành chiếm vị trí trọng yếu trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành Than luôn là ngành mũi nhọn đóng vai trò quan trọng và là mục tiêu mang tính chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam. Nhận rõ tầm quan trọng đó, Đảng và nhà nước đã không ngừng đề ra các biện pháp nhằm duy trì và phát triển ngành than trong xu thế đổi mới của nền kinh tế với nhiệm vụ đặt ra la phải đảm bảo phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao đọng, đồng thời không ngừng nâng cao cải tiến công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh để phục vụ yêu cầu chug của toàn ngành
  Để hòa nhập với sự phát triển của nền kinh tế nói chung va của ngành than nói riêng, Công ty than Quang Hanh đang mở rộng diện khai thác và đưa công nghệ mới vào thay thế công nghệ cũ, tổ chức sắp xếp bố trí lao động hợp lý, bồi dưỡng tay nghề và trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhằn tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo được việc làm ổn định, chú trọng điều kiện của người lao động cũng như quan tâm đến vấn đề môi trường, đáp ứng nhu cầu cho than nội địa và phục vụ cho xuất khẩu.
  Năm qua, mặc dù đã rất cố gắng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhưng do mới thành lập nên Công ty than Quang Hanh gặp rất nhiều khó khăn.
  Với phương châm lý thuyết gắn với thực tế và những kiến thức đã được sau 5 năm, được sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô trong khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội đã giúp các em có được vốn kiến thức nhất định.
  Cùng với 2 tháng thực tập tại Công ty than Quang Hanh, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo hướng dẫn, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo, các phòng ban chức năng Công ty Than Quang Hanh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho em được tìm hiểu và thu nhập những số liệu cần thiết để phục vụ cho việc lập báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh Than.
  Mục lục

  Trang
  Mở đầu
  1
  Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty Than Quang Hanh - TKV
  3
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Than Quang Hanh
  4
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Than Quang Hanh - TKV
  4
  1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty than Quang Hanh - TKV
  4
  1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty than Quang Hanh - TKV
  5
  1.5. Cơ cầu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty than Quang Hanh - TKV
  12
  1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty
  14
  Kết luận chương 1
  18
  Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động SXKD của Công ty Than Quang Hanh - TKV
  19
  2.1. Đánh giá chung về tình hình SXKD của Công ty Than Quang Hanh -TKV
  20
  2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty than Quang Hanh - TKV năm 2006
  23
  2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty than Quang Hanh-TKV
  23
  2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  27
  2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán
  31
  2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2006
  34
  2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty
  36
  2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của vốn
  42
  2.3 Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
  46
  2.3.1 Phân tích sản lượng sản xuất theo chỉ tiêu giá trị
  46
  2.3.2 Phân tích tình hình thực hiện sản lượng theo kết cấu mặt hàng
  47
  2.3.3 Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo nguồn sản lượng
  50
  2.3.4 Phân tích sản lượng sản xuất theo các đơn vị sản xuất
  50
  2.3.5 Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo thời gian
  53
  2.3.6 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
  54
  2.3.7 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian
  55
  Kết luận chương 2
  60
  Chương 3 : Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty than Quang Hanh
  61
  3.1. Lý do lựa chọn đề tài
  62
  3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài.
  63
  3.3. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp
  63
  3.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
  63
  3.3.2. Phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán
  66
  3.3.3. Yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
  67
  3.3.4. Hệ thống các văn bản quy định về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
  68
  3.3.5. Tài khoản chứng từ sổ sách sử dụng trong công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp
  69
  3.3.6. Trình tự hạch toán và các nghiệp vụ tiêu thụ
  71

  3.3.7. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  74
  3.3.8. Kế toán xuất kho hàng hóa để biếu tặng
  75
  3.3.9. Kế toán hàng bán bị trả lại
  76
  3.3.10. Kế toán chiết khấu thương mại
  77
  3.3.11. Kế toán giảm giá bán hàng
  77
  3.3.12. Trình tự hạch toán chi phí bán hàng
  77
  3.3.13. Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  79
  3.3.14. Kế toán giá vốn hàng bán
  80
  3.3.15. Trình tự hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh
  81
  3.4. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty than Quang Hanh
  81
  3.4.1. Đặc điểm công tác kế toán của công ty than Quang Hanh
  81
  3.4.2. Tình hình thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty than Quang Hanh
  86
  3.4.3. Nhận xét về thực trạng
  127
  3.5. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ tại Công ty than Quang Hanh
  128
  Kết luận chương 3
  131
  Kết luận chung
  132
  Tài liệu tham khảo
  133
  Trả lời · 12-07-2011 lúc 17:25
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,223 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)