Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động Marketing - Mix và đề xuất giải pháp hoàn thiện tại Xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Lời nói đầu
  Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế cùng với cơ chế thị trường tự do, các Công ty của Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty trong và ngoài nước. Đã có không ít các Công ty phải phá sản hoặc điêu đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt này. Để có thể đứng vững được trên thị trường các Công ty cần phải ứng biến nhanh nhạy, linh hoạt đối với các phản ứng của thị trường, đổi mới không ngừng trình độ sản xuất, trình độ quản lý và những tư duy Marketing hiện đại. Xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng trực thuộc Công ty TNHH Tân Hồng là một trong số ít các Công ty Việt Nam đã mắm bắt được những yêu cầu đó và còn duy trì, phát triển khá tốt hoạt động kinh doanh cho đến ngày nay. Tuy nhiên trong kinh doanh hiện nay, khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, quyết liệt hơn, để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển, Xí nghiệp cần tăng cường hơn nữa hiệu quả của hoạt động Marketing.
  Trong thời gian làm việc tại Xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng, sau một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp, em thấy nổi bật lên một vấn đề lớn là hoạt động Marketing Mix của Xí nghiệp còn yếu và chưa có hiệu quả cao. Đó chính là lý do em chọn đề tài.
  "Phân tích hoạt động Marketing - Mix và đề xuất giải pháp
  hoàn thiện".
  Luận văn của em gồm các phần sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận cơ bản về Marketing - Mix và nội dung của chính sách Marketing - Mix.
  Chương II: Phân tích thực trạng về hoạt động thực hiện Marketing - Mix trong thời gian qua của Xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng.
  Chương III: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của Xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng.
  Mục lục
  Lời nói đầu 72
  Chương I. Lý luận chung về chiến lược marketing - mix 1
  I. Một số quan niệm về marketing hiện đại 1
  1. Khái niệm cơ bản về marketing hiện đại 1
  2. Chức năng của marketing trong quản lý kinh tế 3
  II.Marketing - Mix 3
  III. Các chiến lược marketing - mix 5
  1. Chính sách sản phẩm 5
  1.1. Định nghĩa về sản phẩm trong marketing 5
  1.2. Chu kỳ sống của sản phẩm 6
  1.3. Nhãn hiệu sản phẩm 7
  1.4 Bao bì sản phẩm 8
  2.Chính sách giá cả 8
  2.1 Khái niệm chính sách giá cả 8
  2.2. Mục tiêu của chính sách giá cả 9
  3. Chính sách phân phối 11
  3.1 Vai trò và chức năng của phân phối hàng hóa 11
  3.2. Kênh phân phối hàng hóa 12
  3.3. Xây dựng mạng lưới phân phối 12
  4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 13
  4.1. Khái niệm và nội dung xúc tiến hỗn hợp 13
  4.2. Nội dung của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp 13
  4.3. Quảng cáo 14
  4.4. Khuyến mại 14
  I. Vài nét về xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng 15
  1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 15
  1.1. Quá tình hình thành và phát triển của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 15
  1.1.1. Quá trình thành lập của xí nghiệp 15
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp 16
  1.2.1. Chức năng. 16
  1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá. 16
  1.3.1. Sơ đò quy trình công nghệ may. 16
  1.3.2. Nội dung cơ bản của các bước công việc 18
  1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của xí nghiệp 18
  1.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất 18
  1.4.2. Kết cấu sản xuất của xí nghiệp 19
  1.5. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý xí nghiệp. 20
  1.5.1. Tổ chức bộ máy quản lý. 20
  1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. 21
  II. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 23
  1. Tình hình tài chính xủa xí nghiệp. 23
  2.Tình hình lao động của xí nghiệp 25
  3.Tình hình tài sản của xí nghiệp. 27
  4.Tình hình tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp. 29
  4.1 Thị trường của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 29
  4.2. Thị trường và các đối thủ cạnh tranh. 31
  5. Phân tích và đánh giá chiến lược Marketing – Mix của xí nghiệp may Tân Hồng. 33
  5.1. Chính sách sản phẩm của xí nghiệp may xuất khẩu Tâm Hồng. 33
  5.1.1. Chính sách về số lượng sản phẩm. 34
  5.1.2. Chính sách về chủng loại sản phẩm 36
  5.1.3. Chính sách về mẫu mã và bao bì 37
  5.2. Chiến lược về giá bán của sản phẩm. 40
  5.3. Chiến lược phân phối sản phẩm của xí nghiệp. 44
  5.4. Chiến lược xúc tiến bán hàng của xí nghiệp. 47
  III. Đánh giá chiến lược Maketing Mix của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 49
  A. Những thành tựu đạt được. 49
  B. Những hạn chế trong chiến lược thực hiện Marketing – Mix về sản phẩm xí nghiệp. 51
  1. Chiến lược về sản phẩm của xí nghiệp. 51

  2. Chiến lược về giá sản phẩm của Xí nghiệp 51
  3. Chiến lược về phân phối sản phẩm. 52
  4. Chiến lược về xúc tiến bán hàng. 52
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Maketing- Mix của xí nghiệp may xuất khẩu Tân Hồng. 53
  * Giải pháp 1: Thay đổi cơ cấu sản xuất xuất khẩu mặt hàng của xí nghiệp 53
  * Giải pháp 2: Phát huy chiến lược giá nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 53
  * Giải pháp 3: Phát triển mạng lưới phân phối xuất khẩu của xí nghiệp 53
  1. Phân tích giải pháp 1. 53
  1.1. Tên giải pháp. 53
  1.2. Lý do thực hiện. 53
  1.3. Nội dung giải pháp. 54
  1.4: Kết quả thực hiện giải pháp 1. 55
  2. Phân tích giải pháp 2: 58
  2.1. Tên giải pháp. 58
  2.2. Mục đích thực hiện giải pháp 2: 58
  2.3. Nội dung thực hiện giải pháp 2. 59
  2.3.1. Giải pháp về giá đối với sản phẩm gia công đặt hàng của xí nghiệp: 59
  2.3.2. Giải pháp về giá đối với sản phẩm sản xuất trực tiếp của xí nghiệp. 62
  Giải pháp 3. 64
  3.1: Tên giải pháp. 64
  3.2. Mục đích giải pháp. 65
  3.3. Nội dung thực hiện giải pháp. 65
  Kết luận 68
  Mục lục 69
  Trả lời · 12-04-2012 lúc 21:59
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 563 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21236
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)