Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Phân tích biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước.

  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. Trong xã hội hiện đại, hầu như ở nước nào trên thế giới, các Đảng phái chính trị đều huy động mọi khả năng để dành, giữ và sử dụng chính quyền nhà nước. Ở nhà nước xã hội chủ nghĩa, hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung, hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lí hành chính nhà nước được ghi nhận là một nguyên tắc cơ bản và được đặt lên hàng đầu trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Với ý nghĩa đó, trong bài tập cá nhân tuần thứ nhất, em xin tìm hiểu đề bài số 17: Phân tích biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước.
  Trước hết, Đảng cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, theo chủ nghĩa Mác- Lênin, đại biểu chung thành cho lợi ích giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc. Thực tế lịch sử đã chỉ rõ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là hạt nhân của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng những hình thức và phương pháp hoạt động của mình, Đảng cộng sản giữ vai trò trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước mang tính toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, khoa học- kĩ thuật và văn hóa xã hội. Nhìn vào thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành công đạt được trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta có đủ cơ sở để khẳng định vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lí Nhà nước. Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng được ghi nhận là một nguyên tắc cơ bản và được đặt lên hàng đầu trong quản lí hành chính nhà nước. Điều 4, Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Đảng cộng sản Việt Nam- đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu chung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
  Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước biểu hiện cụ thể ở các hình thức và phương pháp hoạt động của tổ chức Đảng:
  Thứ nhất, Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước bằng việc đưa ra những đường lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của quản lí hành chính nhà nước. Các vấn đề quan trọng của hoạt động quản lí nhà nước nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng đều cần phải có đường lối, chủ trương của các tổ chức Đảng có trách nhiệm. Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đưa ra phương hướng hoạt động c
  Trả lời · 08-03-2011 lúc 17:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Xem 3,630 Mua 20 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  486
  Tài liệu đã gửi
  491
  Tài liệu đã bán
  548
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  47214
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyentra25592 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 18-12-2012 lúc 21:05 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  855844
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  bachnhan85 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 08-01-2013 lúc 09:38 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  871899
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  newdayhb · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 13-03-2013 lúc 09:07 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  869414
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)