Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ cặp phạm trù nguyên nhân kết quả.

  vipivyiron ivyiron is offline (40 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ cặp phạm trù nguyên nhân kết quả.
  I, Đặt vấn đề
  Trong lịch sử triết học, các trường phái triết học đã đưa ra cách giải quyết khác nhau về vấn đề bản chất của phạm trù.
  Những triết gia của duy thực học rằng : Phạm trù là những thực thể ý niệm, tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức của con người. Ngược lại những người thuộc phái duy danh lại cho rằng: Phạm trù chỉ là những từ trống rỗng, do con người tưởng tượng ra, không biểu hiện một cái gì của hiện thực.
  Khác với các quan niệm trên, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng: Các phạm trù không có sẵn trong bản thân con người một cách bẩm sinh, cũng không tồn tại sẵn ở bên ngoài và độc lập với ý thức của con người như quan niệm của những người duy thực, mà được hình thành trong quá trình hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Mỗi phạm trù xuất hiện đều là kết quả của quá trình nhận thức trước đó, đồng thời cũng là bậc thang cho quá trình nhận thức tiếp theo của con người để tiến gần đến nhận thức đầy đủ hơn bản chất của sự vật và hiện tượng.
  Phạm trù nguyên nhân và kết quả là một trong những cặp phạm trù chứng minh cho quan niệm đó. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định mối quan hệ nhân quả là khách quan, là cái vốn có của các sự vật hiện tượng, không phụ thuộc vào ý muốn của con người, không phụ thuộc vào việc có nhận thức được nó hay không. Suy cho cùng mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội đều có nguyên nhân nhất định gây ra. Không có hiện tượng nào không có nguyên nhân, chỉ có điều nguyên nhân đó được nhận thức hay chưa mà thôi .
  Phân tích những tình huống thực tiễn là một cách tiếp cận cụ thể để có cái nhìn khách quan nhất về cặp phạm trù nguyên nhân kết quả cả về nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nó trong triết học Mác-Lênin. Đây cũng chính là đề tài mà nhóm chúng em lựa chọn trong bài tập nhóm tháng của mình.
  Mục lục:
  Trang
  I, Đặt vấn đề . . 3
  II, Giải quyết vấn đề . 4
  1, Khái niệm 4
  2, Nội dung cơ bản 4
  3, Tình huống thực tiễn . 4
  a,Vận dụng lý tự luận về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để giải thích hiện tượng biến đổi khí hậu 4

  b,Vận dụng lý luận về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả giải thích thắng lợi của cuộc cách mạng tháng8/1945 6
  c, Vận dụng lý luận về cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả phân tích sự khủng hoảng lòng tin của con người . 9
  III, Kết luận . 14
  1, Ý nghĩa phương pháp luận . 14
  2, Tổng Kết . 15
  IV,Danh mục tài liệu 16
  Trả lời · 11-12-2011 lúc 11:41
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipivyiron ivyiron is offline (40 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Xem 1,209 Mua 6 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  105
  Tài liệu đã gửi
  40
  Tài liệu đã bán
  188
  Tài liệu đã mua
  112
  Mã số thành viên
  405419
  Tài khoản thưởng
  750 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)