Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Phân phối chương trình - môn sinh học lớp 11 nâng cao

  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO
  Cả năm: 37 tuần = 52 tiết

  Tiết Phần - Chương – Bài dạy
  Phần IV: Sinh học cơ thể
  Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng
  (15 LT, 01 BT, 04 TH, 01 KT)
  A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở
  thực vật
  Tiết 1
  Tiết 2
  Tiết 3
  Tiết 4

  Tiết 5

  Tiết 6
  Tiết 7
  Tiết 8

  Tiết 9
  Tiết 10
  Tiết 11

  Tiết 12
  Tiết 13
  Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật
  Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (tt)
  Bài 3: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
  Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tt) & Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tt)
  Bài 6: Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón
  Bài 7: Quang hợp
  Bài 8: Quang hợp ở các nhóm thực vật
  Bài 9: Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp & Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng
  Bài 11: Hô hấp ở thực vật
  Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp
  Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hoá học
  Bài 14: Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp toả nhiệt
  Kiểm tra 1 tiết
  B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
  Tiết 14
  Tiết 15
  Tiết 16
  Tiết 17
  Tiết 18
  Tiết 19
  Tiết 20
  Tiết 21
  Bài 15: Tiêu hoá
  Bài 16: Tiêu hoá (tt)
  Bài 17: Hô hấp
  Bài 18: Tuần hoàn
  Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn
  Bài 20: Cân bằng nội môi
  Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch
  Bài 22: Bài tập: Chương I
  Chương II: Cảm ứng

  (09 tiết LT, 02 tiết TH, 01 tiết ÔT)
  A. Vận động và cảm ứng ở thực vật
  Tiết 22
  Tiết 23
  Tiết 24
  Bài 23: Hướng động
  Bài 24: Ứng động
  Bài 25: Thực hành: Hướng động
  B. Cảm ứng ở động vật
  Tiết 25 Tiết 26 Tiết 27 Tiết 28 Tiết 29 Tiết 30
  Tiết 31 Tiết 32 Tiết 33
  Tiết 34
  Bài 26: Cảm ứng ở động vật
  Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
  Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
  Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ
  Bài 30: Tập tính
  Bài 31: Tập tính (tiếp theo)
  Bài 32: Tập tính (tiếp theo)
  Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật
  Ôn tập
  Kiểm tra học kì 1
  Chương III: Sinh trưởng và phát triển
  A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  (06 LT, 01 TH, 01 KT)
  Trả lời · 16-12-2012 lúc 15:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 819 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2,186
  Tài liệu đã gửi
  2121
  Tài liệu đã bán
  2944
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  839695
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

phân phối chương trình sinh học 11 nâng cao

http:www.kilobooks.comthreads302246-Phân-phối-chương-trình-môn-sinh-học-lớp-11-nâng-cao

Tai lieu sinh hoc lop 11 nc bai 7 phan A chuong 1

phân phối chương trình sinh học 10 nâng cao

bai 15 tieu hoa lop 11nc

sinh học 11nâng cao bài Tiêu hóa

sinh hoc 11nang cao bai 20

http:www.kilobooks.comphan-phoi-chuong-trinh-mon-sinh-hoc-lop-11-nang-cao-302246

phan phoi chuong trinh sinh hoc 11 Nang cao

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)