Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Phân phối chương trình - môn sinh học lớp 11 nâng cao

  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO
  Cả năm: 37 tuần = 52 tiết

  Tiết Phần - Chương – Bài dạy
  Phần IV: Sinh học cơ thể
  Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng
  (15 LT, 01 BT, 04 TH, 01 KT)
  A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở
  thực vật
  Tiết 1
  Tiết 2
  Tiết 3
  Tiết 4

  Tiết 5

  Tiết 6
  Tiết 7
  Tiết 8

  Tiết 9
  Tiết 10
  Tiết 11

  Tiết 12
  Tiết 13
  Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật
  Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (tt)
  Bài 3: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
  Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tt) & Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tt)
  Bài 6: Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón
  Bài 7: Quang hợp
  Bài 8: Quang hợp ở các nhóm thực vật
  Bài 9: Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp & Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng
  Bài 11: Hô hấp ở thực vật
  Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp
  Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hoá học
  Bài 14: Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp toả nhiệt
  Kiểm tra 1 tiết
  B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
  Tiết 14
  Tiết 15
  Tiết 16
  Tiết 17
  Tiết 18
  Tiết 19
  Tiết 20
  Tiết 21
  Bài 15: Tiêu hoá
  Bài 16: Tiêu hoá (tt)
  Bài 17: Hô hấp
  Bài 18: Tuần hoàn
  Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn
  Bài 20: Cân bằng nội môi
  Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch
  Bài 22: Bài tập: Chương I
  Chương II: Cảm ứng

  (09 tiết LT, 02 tiết TH, 01 tiết ÔT)
  A. Vận động và cảm ứng ở thực vật
  Tiết 22
  Tiết 23
  Tiết 24
  Bài 23: Hướng động
  Bài 24: Ứng động
  Bài 25: Thực hành: Hướng động
  B. Cảm ứng ở động vật
  Tiết 25 Tiết 26 Tiết 27 Tiết 28 Tiết 29 Tiết 30
  Tiết 31 Tiết 32 Tiết 33
  Tiết 34
  Bài 26: Cảm ứng ở động vật
  Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
  Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
  Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ
  Bài 30: Tập tính
  Bài 31: Tập tính (tiếp theo)
  Bài 32: Tập tính (tiếp theo)
  Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật
  Ôn tập
  Kiểm tra học kì 1
  Chương III: Sinh trưởng và phát triển
  A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  (06 LT, 01 TH, 01 KT)
  Trả lời · 16-12-2012 lúc 15:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 973 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2,186
  Tài liệu đã gửi
  2121
  Tài liệu đã bán
  3587
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  839695
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

phân phối chương trình sinh học 11 nâng cao

phan phoi chuong trinh sinh hoc 11 Nang cao

http:www.kilobooks.comphan-phoi-chuong-trinh-mon-sinh-hoc-lop-11-nang-cao-302246

sinh hoc 11nang cao bai 20

sinh học 11nâng cao bài Tiêu hóa

bai 15 tieu hoa lop 11nc

phân phối chương trình sinh học 10 nâng cao

Tai lieu sinh hoc lop 11 nc bai 7 phan A chuong 1

http:www.kilobooks.comthreads302246-Phân-phối-chương-trình-môn-sinh-học-lớp-11-nâng-cao

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)